Časopis

DPH aktuálně

Časopis pro plátce DPH je ideálním spojením novinek, názorů, konkrétních příkladů a odpovědí na dotazy z oblasti DPH.

Časopis

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Čtrnáctideník aktualit, komentářů a příkladů z oblasti mezd, pracovního, sociálního a daňového práva, doplněný výběrem z judikatury, vzory a znalostními testy. Doporučení a zkušenosti od předních personalistů a koučů z oblasti managementu a personalistiky. Poradenský servis…

Časopis

Daňový a účetní TIP Vychází již 29 let - opřete se o léty prověřenou kvalitu!

Každých 14 dní aktuality a komplikovaná témata z daní a účetnictví: funkční měna - novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2024 * místo plnění - kde subjekty obvykle chybují * kryptoměny a chyby při jejich zdanění * nový stavební zákon a jeho dopad do daní * fotovoltaika v daních…

Brožura

Účetní závěrka pro podnikatele PLUS SLEVA 600 KČ

S brožurou získáte soupis všech povinností pro účetní uzávěrku a závěrku.

Brožura

Whistleblowing v praxi + Corporate Compliance

Staňte se důvěryhodnou firmou jak pro vaše externí partnery, tak pro vaše zaměstnance! Jak? Díky správně nastavenému compliance management systému a fungujícímu systému pro nahlášení protiprávního jednání. S obojím vám poradí naše…

Brožura

Příklady a postupy pro mzdové účetní

Publikace zaměřená na mzdové účetnictví po praktické stránce. Tzn. neobsahuje dlouhé výklady právních předpisů. Teorie je jen výjimečně tam, kde je potřeba uvést komplikované příklady. Obsahuje 400 praktických…

Brožura

DPH v kostce

Jedinečná publikace DPH v kostce Vám pomůže bleskově vyřešit všechny Vaše problémy v oblasti daně z přidané hodnoty. Autorky Ing. Dana Langerová a Ing. Miroslava Nováková do ní zapracovaly všechny změny pro rok 2024, a to změny vyplývající z nového stavebního zákona (§ 48, §…

Brožura

Přehled změn v daních a účetnictví

Už žádná nejistota, jaké legislativní změny nabyly účinnosti v daních a účetnictví, odkdy a jak je správně aplikovat v praxi. Dodáme vám jistotu správného posouzení důležitých změn v legislativě i po několika letech či po mnoha změnách. Již žádnou novelu v účetnictví a…

Brožura

Účetní souvztažnosti pro podnikatelskou sféru

Chcete být odborníkem, který umí nejen správně zaúčtovat položky na MD/DAL, ale i porozumět tomu, proč a jak? Zajímá vás, jaký daňový tip se týká dané účetní operace nebo jaká účetní směrnice je potřeba při účtování na konkrétní účet? Potřebujete vědět, jaký typ dokladu je…

Časopis

Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Měsíčník aktualit, praktických příkladů a užitečných doporučení pro snadné řízení SVJ z účetního, daňového, technického a právního pohledu.

Brožura

Účetní souvztažnosti pro PO + Dlouhodobý majetek PO

Jste příspěvková organizace účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak právě pro Vás jsou určeny dvě praktické brožury s přehledem účetních souvztažností a s komplexním vysvětlením problematiky dlouhodobého…

Brožura

Účetní souvztažnosti pro PO + Daň z příjmů PO

Jste příspěvková organizace účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak právě pro Vás jsou určeny dvě praktické brožury s přehledem účetních souvztažností a s komplexním vysvětlením problematiky určování daně z…

Brožura

Označování, Falšování a Reklama na potraviny

Pro všechny provozovatele potravinářských podniků je určena kolekce tří praktických brožur Označování potravinářských výrobků včetně vzorů etiket, Falšování potravin a Reklama na potraviny a její…

Brožura

Účetní souvztažnosti pro PO + Transfery

Jste příspěvková organizace účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak právě pro Vás jsou určeny dvě praktické brožury s přehledem účetních souvztažností a s vysvětlením problematiky hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými…

Brožura

Komentáře a příklady k normám ČSN EN ISO 9001, 14001 a 45001

Balíček tří publikací: Revize ČSN EN ISO 9001:2016, Revize ISO 14001:2015 a BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 Publikace jsou určeny pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se v podniku zabývají systémem managementu kvality,…

E-dokument

Provoz VTZ a strojů

Reagujeme na četné žádosti našich zákazníků a nabízíme vám soubor všech dosud vydaných výkladů zajištění bezpečnosti VTZ a souvisejících zařízení. 6 e-dokumentů ve formátu .pdf, které vám zašleme ihned po objednání. Navigaci v nich usnadňují vložené záložky…

Brožura

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace Aktuální vydání pro rok 2024! NOVINKA

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak je příručka určena právě Vám! Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že…

Brožura

Transferové ceny Pro Vás se slevou 300,- Kč.

S publikací Transferové ceny (stálá provozovna, spojené osoby, sdružené podniky) se dozvíte, jak si správně nastavit v transakcích transferové ceny, jak zpracovat dokumentaci a také, jaké jsou její doporučené…

Brožura

Corporate Compliance

Potřebujete pomoc se zavedením a prosazováním korporátní compliance a compliance management systému či s nastavením fungujícího systému pro nahlášení protiprávního jednání?

Brožura

Účetní závěrka pro podnikatele SLEVA 600 Kč

S touto brožurou získáte soupis všech povinností pro účetní uzávěrku a závěrku.

Brožura

Příručka čtení výkresů ve strojírenství - 10 kusů

Zajímá Vás, jak se značí různé druhy svarů na výkresech? Ve kterých případech může být na výkresu neúplná kótovací čára? Příručka o čtení technické dokumentace Vám vše vysvětlí srozumitelně a podle aktuálních…

Brožura

Přesnost a tolerování rozměrů, Geom. tolerance, Čtení výkresů

Zajímá Vás, kterých 14 pravidel platí pro geometrické tolerování? Chcete si ověřit hodnoty mezních odchylek a tolerancí rozměrů? Mohou geometrické tolerance nahradit kóty s úchylkami rozměrů? Odpovědi najdete ve třech publikacích pro…

Brožura

Obchodní korporace

Napsáno daňovou poradkyní a auditorkami pro účetní a daňové pracovníky. Nejde ani o zákon o účetnictví, ani o daňové zákony. Přesto je tato právní norma - zákon o obchodních korporacích - pro nás, pro účetní a daňové pracovníky, velmi důležitá, zvláště svým přesahem do…

Brožura

Dohodáři od A do Z Za zvýhodněnou cenu pořídíte 2 publikace NOVINKA

Komplexní pohled zaměstnavatele na DPP a DPČ od 1. 1. 2025 včetně přehledu legislativních novinek.

Brožura

Dovolená 2024 včetně úpravy pro DPP/DPČ Novinka - právě vydaná příručka!

Dovolená pro mzdové účetní, personalisty a manažery není jen o cestování a odpočinku, ale také o důkladné znalosti pracovněprávní úpravy a mzdových výpočtů. Spolehlivého průvodce touto oblastí pro Vás připravil kolektiv…

Brožura

50 + 1 řešení pro účetní 1 + 1 ZDARMA!

Brožura pokrývá širokou škálu témat od účetnictví, přes daně a DPH, rezervy, zákon o obchodních korporacích až po judikaturu soudů. Je určena nejen pro účetní a daňové poradce, ale i pro jednatele, manažery a společníky obchodních korporací. Rok vydání…

Brožura

Novela zákoníku práce 2023/2024 Nové vydání publikace

Transpoziční novela zákoníku práce přináší významné změny do řady oblastí pracovního práva. Kromě transpozice dvou evropských směrnic – směrnice rovnováze mezi pracovním a osobním životem u pečujících osob a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních…

Brožura

Průvodce zákonem o ochraně oznamovatelů Splňte včas a správně vše, co vám nový zákon o ochraně oznamovatelů ukládá

Whistleblowing představuje v současné době strašáka pro mnoho firem. Vy ale mezi ně patřit nemusíte. S naším průvodcem českým zákonem o ochraně oznamovatelů zvládnete nastavit vnitřní oznamovací systém, určíte tzv. odpovědnou osobu, správně posoudíte přijatá oznámení a hravě…

Brožura

Whistleblowing v praxi - průvodce Jak vhodně nastavit interní procesy oznamování protiprávního jednání

Pomůžeme vám zorientovat se ve směrnici EU o whistleblowingu. Pokud jste zaměstnavatel s více než 50 zaměstnanci, obec nad 10 000 obyvatel, či veřejná instituce, jste povinni zavést interní kanál pro oznamování protiprávního jednání a zaručit právní ochranu oznamovatelů.…

Brožura

Geometrické tolerance

Jaké indikátory tolerance se nově objevují i ve 2D? Kterých 14 pravidel platí pro geometrické tolerování? Publikace Vám pomůže s výkresovou dokumentací podle norem ISO.

Brožura

Revize ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 14001:2015

Balíček dvou publikací: Revize ČSN EN ISO 9001:2016 a Revize ISO 14001:2015 Publikace jsou určeny pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se v podniku zabývají systémem managementu kvality a environmentálním systémem.…

Brožura

Přesnost a tolerování rozměrů, Geometrické tolerance

Zajímá Vás, jaké indikátory tolerance se nově objevují i ve 2D? Kterých 14 pravidel platí pro geometrické tolerování? První publikace Vám pomůže s výkresovou dokumentací podle norem ISO. Druhá publikace Vám poradí, jak předepsat přesnost rozměrů na výkresech a jak stanovit…

Brožura

Školy a správné reakce na žádosti a stížnosti podle GDPR

Brožura obsahuje odpovědi, souhlasy a ohlášení, které jsou vzorovou reakcí na nejčastější žádosti subjektů údajů. Včetně úplného znění GDPR.

Brožura

Školy a správné reakce na žádosti a stížnosti podle GDPR

Brožura obsahuje odpovědi, souhlasy a ohlášení, které jsou vzorovou reakcí na nejčastější žádosti subjektů údajů.

Brožura

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí Zorientujte se ve svých povinnostech, které ukládá uživatelům chemických látek česká a evropská legislativa!

Ucelený přehled povinností všech následných uživatelů chemických látek a směsí. Příručka uvádí základní rozdělení všech uživatelů na formulátory, výrobce předmětů, přebalovače, zpětné dovozce nebo koncové uživatele a všechny povinnosti, které jednotlivým skupinám uživatelů…

Časopis

Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Měsíčník aktualit, praktických příkladů a užitečných doporučení pro snadné řízení SVJ z účetního, daňového, technického a právního pohledu.

Brožura

Cenové mapy České republiky Znalost cen je zásadním předpokladem pro úspěšnou obchodní strategii. Získejte je v přehledné a praktické podobě.

S brožurou Cenové mapy dostáváte úplný přehled o aktuálních cenách nemovitostí v jednotlivých krajích České republiky. Porozumíte cenotvorbě v této oblasti. Získáte správnou představu o cenách pronájmů bytových prostor, nebytových prostor a…

Brožura

Balíček mobility a jeho dopad na podnikání v autodopravě

Evropský balíček mobility a novely zákona o silniční dopravě přinesly zásadní změny pro silniční nákladní dopravu. Mění se pravidla pro podnikání, vysílání zaměstnanců a sociální podmínky řidičů. Co kdyby vás jediná publikace provedla srozumitelnou formou všemi podstatnými…

Brožura

Reklama na potraviny a její regulace Prodávat se musí. Tato publikace vám ukáže, v jakých mantinelech se můžete pohybovat.

Reklama jako jedna z forem sociální interakce je předmětem normativních úprav, které stanoví pravidla pro její šíření, obsahovou přípustnost a povinné náležitosti. To se týká i reklamy na potraviny.

Brožura

Označování potravinářských výrobků včetně vzorů etiket

Označování potravinářských produktů je široké a komplexní téma, které neustále prochází změnami. Výrobci a distributoři potravin odpovídají za správné označování a plnění požadavků, které na ně klade tuzemská a evropská…

Brožura

Průvodce pro auditory nejen dle normy ISO 19011

Brožura se zabývá principy a návodem k provádění auditů. Je koncipována jako pomůcka, pro vytvoření efektivního procesu auditování v organizaci. Text vychází z návodu ve Směrnici ISO 19011.

Brožura

Bezpečnost elektrických zařízení

Publikace přehledně seznamuje se základními povinnostmi provozovatele elektrických zařízení obsahem předpisů, které v současnosti upravují tuto oblast a povinnostmi, které z nich pro provozovatele vyplývají.

E-dokument

ESG a udržitelnost ESG reporting jednoduše! NOVINKA

Tato brožura je ucelený přehled nových pravidel pro zveřejňování informací o udržitelnosti. Jak na ESG, uhlíkovou stopu a jak vlastně vykázat udržitelnost? Jak, kdy a co se má reportovat? Brožura vás provede požadavky na ESG reporting, inspiruje vás zkušenostmi z praxe, dá…

E-dokument

Praktický průvodce normou IATF

Cílem této publikace je prostřednictvím best practice ukázat, jak efektivně a smysluplně naplňovat požadavky normy IATF 16949:2016. Praktický průvodce normou IATF 16949 představuje komentáře k souboru požadavků na dodavatele v řetězci automobilového průmyslu. Publikace…

Brožura

Poskytování OOPP podle NV č. 390/2021 Sb. Přidělování OOPP podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Publikace seznamuje s novým legislativním rámcem pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Popisuje, jak by měl systém poskytování OOPP u zaměstnavatele vypadat, radí, jak na určení OOPP, které mají být poskytovány, obsahuje návod pro vytvoření…

Brožura

Obchodování s odpady podle nového zákona o odpadech Vše, co potřebujete znát, aby pro vás měl obchod s odpady smysl!

Jaké možnosti nabízí a jaké povinnosti ukládá nový odpadový zákon? Právě to jsme přehledně zpracovali do nové publikace.

Brožura

Regály: instalace, údržba, kontroly

Metodika, jak provádět technickou inspekci regálů, jak vyhodnocovat a identifikovat rizika vyplývající z poškození, opotřebení a zanedbané údržby regálů.

E-dokument

Regály - metodický manuál pro instalaci, údržbu,

Metodika, jak provádět technickou inspekci regálů, jak vyhodnocovat a identifikovat rizika vyplývající z provozu, opotřebení, poškození a zanedbané údržby regálů. Aktualizované a rozšířené vydání oblíbené publikace - nově mj. několik případových…

Brožura

Provoz nákladních vozidel a jízdních souprav Novinky v silniční nákladní dopravě shrnuté v jedné praktické publikaci? Pořiďte si nové vydání úspěšné brožury nakladatelství Verlag Dashöfer!

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích si vyžádala aktualizaci množství prováděcích předpisů. Jen v průběhu roku 2023 vyšla hned pětice novel včetně zbrusu nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel. Stačíte tyto změny…

Brožura

BOZP v silniční dopravě

Je jen málo oborů činnosti, jejichž úprava by podléhala tak častým změnám jako silniční doprava. Aktualizace oblíbené brožury se zapracovanými změnami za rok 2020 (více než 30 významných) napomůže v orientaci v aktuální legislativě pro oblast silniční dopravy a zajištění…