Software

Ceník stavebních prací

Databáze cen 2016 a export rozpočtu do XC4!

Ceník stavebních prací 2016 je komplexní program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci.

Tento software je určený pro investory, projektanty, stavební firmy, rozpočtáře a ostatní zájemce o tuto problematiku.

Ve verzi 4.2 můžete automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí mít k tomu jen Váš soubor xls). Zároveň můžete také využít po vlastní úpravě názvů položek předdefinované výstupy z programu podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce anebo využít nové funkce pro Bilancování rozpočtu.

Ceník stavebních prací se skládá ze čtyř navzájem provázaných modulů:

 • Katalog stavebních prací
 • Stavební rozpočet
 • Harmonogram stavby
 • Čerpání rozpočtu a fakturace

Základní součástí programu je rovněž databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů vytvořený a dvakrát ročně aktualizovaný.

Tento soubor dat a každá jeho aktualizace obsahuje celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. Naleznete zde nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností.

V programu naleznete také i navíc funkci - AUTOMATICKÉ URČENÍ VÝMĚR, která Vám umožní určit výměry přímo z výkresu a vložit je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Obsah

Výběr z obsahu programu:

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Zálohování vlastních položek
 • Přehledná stromová struktura katalogu
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Možnost importu nových položek z Excelu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice (stačí k tomu jen soubor o formátu xls)
 • Úprava stávajících položek
 • Možnost změnit kódy u položek tak, aby odpovídaly zadání od investora
 • Individuální nastavení procenta zisku, mzdy a režie v jednotkových cenách
 • Vlastní nastavení skupin položek, které se mají v Katalogu cen zobrazovat
 • Možnost vložit do Katalogu specifikaci položky - obrázek s detailem materiálu, vygenerovat QR a čárový kód nebo odkaz na web dodavatele

 Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr s neomezeným počtem řádků a popisky
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí k tomu jen soubor o formátu xls)
 • Export rozpočtu do MS Excelu, Open Office i do formátu ORF, XML (elektronického výkazu výměr) a XC4
 • Odeslání rozpočtu ve formátech, pdf, jpg, .rtf, .html přímo z programu e-mailem
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem nebo podle zadané cílové ceny rozpočtu
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Hromadná úprava kalkulačního vzorce
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možnost zadání mimostaveništních a doplňkových nákladů procentem
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Tvorba úkolových listů s přehledem normohodin za jednotlivé práce
 • Množství tiskových sestav, vč. hromadného tisku, pdf a exportu do excelu bez nutnosti otevření jenotlivých výstupů
 • Výpočet cen v měně Euro
 • Možnost vložení firemního loga do tiskových výstupů
 • Zaokrouhlování cen
 • Při exportu položek do Excelu možnost výběru exportovaných sloupců
 • Možnost nastavení prořezu (ztratného) ve výkazu výměr u materiálu v rozpočtu
 • Možnost stanovit u položek v rozpočtu poměr mezi dodávkou a montáží
 • Úprava množství u svázaných položek práce a materiálu poměrem
 • Možnost do rozpočtu zahrnout vícepráce a méněpráce
 • Zvýraznění nakopírovaných položek z jiného rozpočtu
 • Cenová analýza rozpočtů - grafické i tabulkové vyhodnocení zpracovaných rozpočtů
 • Automatické určení výměr

 Harmonogram

 • Grafická a tabulková část
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Technologické přestávky
 • Počet pracovních dnů a hodin

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Bilancování rozpočtu – vyhodnocení zakázky podle ziskovosti a dalších parametrů
 • Soupis provedených prací
 • Kniha faktur
 • Centrální evidence všech faktur v programu
 • Zálohová faktura
 • Faktura s vyúčtováním zálohy
 • Faktura s přenesenou daňovou povinností
 • Vložení razítka a podpisu do faktur a vystavování dobropisu
 • Vkládání položek stavebních prací přímo do faktur (vícepráce, méněpráce)
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH
 • Hromadná úprava množství u fakturovaných položek
 • Databáze dodavatelů a firem
 • Odlišení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Vyhledávání uhrazených, neuhrazených faktur podle různých parametrů
 • Evidence o uhrazení vyfakturovaných položek v rámci čerpání rozpočtu
 • Celkový přehled položek a faktur v jednom formuláři
 • Rekapitulace DPH na faktuře
 • Možnost rozděleného tisku faktur (faktura a položky)
 • Vlastní úvodní věta a zápatí na faktuře
 • Zaokrouhlování cen
 • Formuláře Výkaz hodinových mezd a Týdenní výkaz mezd
 • Sledování čerpaného a zbývajícího množství
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Uchování historie čerpání položky

Poradenský servis

Všem uživatelům nabízíme PORADENSKÝ SERVIS ZDARMA! Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s jakýmkoli problémem se softwarem a my Vám jej pomůžeme vyřešit.

Bezplatný HOT-LINE je k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin.

Minimální požadavky na konfiguraci PC:

 • Počítač: PC kompatibilní s IBM; Pentium II (a vyšší)
 • Operační systém: Windows 98, NT, Milenium, 2000, XP, Vista, 7, 8 a 10
 • Operační paměť: 64 MB RAM (a více)
 • Pevný disk: min. 650 MB místa na hard disku
 • Rozlišení monitoru: 800 x 600 bodů (a více)

Ukázka

Ke stažení:

Demoverze software ZDARMA

Ukázka práce s programem Ceník stavebních prací:

Ukázka funkce automatického určení výměr:

Aktualizace

Dvakrát ročně aktualizujeme databázi cen stavebních prací a materiálů a doplňujeme je o nové technologie, včetně nadstavbových modulů programu.

Při obdržení aktualizovaného produktu máte možnost si ponechat tři poslední verze dříve používaných databází a případně aktualizovat již zpracované soubory.

Cena aktualizace u Ceníku stavebních prací je 2.990,- Kč
+ příplatek za multilicenci

Poslední aktualizace programu 4.2 obsahuje:

 1. aktuální databáze cen od firmy RTS, a.s. platná pro rok 2016
 2. export / import rozpočtů z formátu XC4 podle vyhlášky č. 230/2012 Sb
 3. zkvalitnění práce s kopírováním rozměrů, včetně úpravy a vkládáním konstant rozměrů
 4. zavedení evidenčního čísla daňové dokladu, které je součástí kontrolního hlášení od 1.1.2016
 5. nastavení zaokrouhlování pro celý program bez nutnosti nastavovat znovu pro každý rozpočet
 6. úprava importu položek z excelu do katalogu – možnost naimportovat celý kalkulační vzorec položek
 7. úprava výstupu pro slepý rozpočet, úprava rozměrů jednotlivých oken programu, kontrola nad přetahem starých souborů do Archívu programu

Multilicence

Příplatek za poskytování multilicencí:

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 54 000,- Kč2 000,- Kč
6 - 156 000,- Kč4 000,- Kč
16 - 2010 000,- Kč6 000,- Kč


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Pavla Butorová - butorova@dashofer.cz