Brožura

FKSP - Pravidla o hospodaření s fondem

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a daňová řešení jednotlivých plnění

Formát: A5, Počet stran: 108, ISBN 978-80-7635-029-8

Praktická brožura s komplexním vysvětlením problematiky hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb včetně daňového hlediska jednotlivých plnění na straně zaměstnance po novele s účinností od 1. 1. 2020.

Od 1. 1. 2020 nabyla účinnosti poměrně zásadní novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. Jedná se o novelu, která má celkem 41 bodů a byla zveřejněna pod č. 357/2019 Sb. 

Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem připravili novou brožuru s komplexním vysvětlením problematiky FKSP.        

Jedním ze základních bodů novely je rozšíření dopadu této právní úpravy i na státní podniky. Dále se pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace stanovuje povinnost ukládat prostředky fondu na účtech podřízených státní pokladně v České národní bance. Rozšiřuje se také okruh plnění, na která lze přispívat za účelem preventivní péče o zdraví zaměstnance. Doplňuje se možnost přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Zavádí se možnost příspěvku na náklady na použití zařízení poskytujícího služby péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Dále se zvyšují některé limitní částky, které vyhláška upravuje.

Publikace přináší nejen podrobný komentář k problematice FKSP, ale také účetní případy, daňové dopady jednotlivých plnění do oblasti daně z příjmů, vzor vnitřní směrnice o FKSP, úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, řadu praktických příkladů a odpovědi na nejčastější problémy, s nimiž se příspěvkové organizace v praxi potýkají.

                   

S publikací získáte:

  • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP
  • základní účetní postupy
  • praktické příklady
  • daňová řešení
  • upozornění na nejčastější chyby v praxi
  • vzor vnitřní směrnice
  • úplné znění vybraných vyhlášek (č. 114/2002 Sb. - s vyznačením změn po novele 2020, č. 84/2005  Sb., č. 430/2001 Sb.)

Autoři

  • Ing. Eliška Hryzláková
  • Ing. Zdeněk Morávek

       a kolektiv autorů

Obsah

1 Pojem FKSP a právní úprava

1.1 Pojem FKSP

1.2 Právní úprava FKSP

2 Tvorba fondu

2.1 Organizační složky státu a příspěvkové organizace

2.2 Státní podniky

2.3 Výše základního přídělu

3 Hospodaření s fondem

3.1 Pravidla pro hospodaření s FKSP

3.2 Ukládání prostředků fondu 

3.3 Účtování o přídělu do fondu

4 Čerpání fondu

4.1 Komu lze příspěvek poskytnout

4.2 Přehled možných plnění z fondu

  4.2.1 Příspěvky na náklady na provoz

  4.2.2 Pořízení hmotného majetku

  4.2.3 Zápůjčky na bytové účely a k překlenutí tíživé finanční situace

  4.2.4 Příspěvky na závodní stravování

  4.2.5 Příspěvek na rekreaci

  4.2.6 Výměnné akce

  4.2.7 Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

  4.2.8 Sociální výpomoci a zápůjčky

  4.2.9 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé

           životní pojištění

  4.2.10 Příspěvek odborové organizaci

  4.2.11 Poskytnutí darů

  4.2.12 Jiné úhrady z fondu

5 Základní účetní postupy

6 Nejčastější chyby v praxi

7 Vnitřní směrnice o FKSP

8 Dotazy a odpovědi

9 Úplné znění vybraných vyhlášek

9.1 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,

      ve znění pozdějších předpisů

9.2 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

      a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními

      samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

9.3 Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování

      a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních

      příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Ukázka

Čerpání fondu 

Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje explicitně určené vyhláškou o FKSP. Je důležité si uvědomit, že na poskytnutí příspěvku nebo jiného plnění z fondu není právní nárok, nelze jej tedy např. právně vymáhat.

Daňové hledisko poskytování příspěvků

Poskytování příspěvků, případně dalších plnění, má dopad také do oblasti daně z příjmů fyzických osob u zaměstnanců, kterým je příspěvek poskytován. Řada příspěvků je od daně z příjmů osvobozena, pokud jsou zachovány podmínky, které zákon o daních z příjmů, pro uplatnění osvobození stanovuje.

Příspěvky na stravování

V praxi je nejčastějším příspěvkem z FKSP příspěvek na stravování.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz