Brožura

Příručka čtení výkresů ve strojírenství

Formát: A5, Počet stran: 79, ISBN 978-80-87963-32-6

Zajímá Vás, jak se značí různé druhy svarů na výkresech? Ve kterých případech může být na výkresu neúplná kótovací čára? Příručka o čtení technické dokumentace Vám vše vysvětlí srozumitelně a podle aktuálních norem.

Tato příručka je určena všem, kteří ve strojírenství přicházejí do styku s výkresovou dokumentací. Vysvětluje nejen poslední ustanovení technických norem z oblasti technických výkresů, rozměrové přesnosti a přesnosti geometrie součástí, ale jsou v ní uvedeny i některé ze starších používaných praktik při tvorbě strojnických výkresů.

Srozumitelně popisuje význam jednotlivých součástí, které jsou zobrazené na výkresech. Názorně vysvětluje také používané značení a popisy. Je proto vhodná pro použití přímo ve výrobních provozech, ale také pro žáky a učitele na odborných školách a pro začínající technické pracovníky ve strojírenství.

Nová "Příručka čtení výkresů ve strojírenství" Vám poradí:

- jak číst předpis zkosených hran,

- kdy je možné použít neúplné kótovací čáry,

- co předepisuje výkres pro svary,

- kdy stačí jen částečný obraz,

- jak číst značky pro strukturu povrchu.

Autoři

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, poté pracoval jako vysokoškolský učitel. V oboru konstrukce strojů a zařízení má bohaté zkušenosti z praxe a ze spolupráce s mnoha podniky. Dlouhodobě předsedal Technické normalizační komisi pro technickou dokumentaci, byl zpracovatelem technických norem z oboru výkresů ve strojírenství, přesnosti a zaměnitelnosti. Účastnil se tvorby mezinárodních norem ISO v komisích tohoto orgánu. Je autorem řady vysokoškolských učebních textů a odborných publikací, v současné době se věnuje odborné literární a přednáškové činnosti.

Obsah

Úvod - Druhy technických výkresů

Význam čar na výkresech

Příklady užití různých typů a tlouštěk čar

 • Kótovací a pomocné čáry
 • Hraničící značky kótovacích čar

Jak číst obrazy základních geometrických prvků součástí

Základní pravidla čtení zobrazených částí

 • Výkresy kreslené pravoúhlým promítáním
 • Částečné obrazy
 • Místní pohledy
 • Rozvinuté pohledy
 • Přerušené obrazy
 • Souměrné obrazy
 • Opakující se prvky
 • Sklony a úkosy
 • Některá speciální zobrazení
 • Průniky
 • Zobrazené detaily
 • Řezy a průřezy

Zvláštnosti zobrazení na výkresech pro stavbu plavidel

 • Prvky a přiřazené typy čar
 • Užití čar
 • Značky tyčí a profilů na výkresech pro stavbu lodí

Kótování děr a roztečí

 • Díry
 • Umístění děr na roztečné přímce a na roztečné kružnici
 • Souřadnicové a tabulkové kótování

Závity

 • Závity pro spojovací součásti
 • Závity pohybové
 • Šroubová spojení

Jak jsou kótovány zkosené hrany

Přesnost délkových a úhlových rozměrů

Charakteristiky povrchů

Tolerance tvaru a polohy

Značky svarů na výkresech

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz