E-dokument

Řešení konfliktů a efektivní vedení porad

Počet stran: 48

Řešíte ve Vaší profesi konflikty se zaměstnanci? Vedete porady či se jich často účastníte? Setkali jste se už na Vašem pracovišti s mobbingem či bossingem? Nevíte, jak zvládat stres v konfliktech? Pak právě pro Vás je určen náš nový e-dokument Řešení konfliktů a efektivní vedení porad. Na všechny výše zmíněné otázky zde naleznete odpověď a dozvíte se mnohem více!

Řešíte ve Vaší profesi konflikty se zaměstnanci? Vedete porady či se jich často účastníte? Setkali jste se už na Vašem pracovišti s mobbingem či bossingem? Nevíte, jak zvládat stres v konfliktech? Pak právě pro Vás je určen náš nový e-dokument Řešení konfliktů a efektivní vedení porad. Na všechny výše zmíněné otázky zde naleznete odpověď a dozvíte se mnohem více!

Elektronický dokument ve formátu PDF si stáhnete z našich internetových stránek. Adresu pro stažení tohoto dokumentu obdržíte obratem po vyplnění a odeslání příslušné internetové objednávky. Kdykoliv si jej můžete vytisknout; pro otevření dokumentu je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Zároveň s zpřístupněním dokumentu Vám bude vystavena a odeslána poštou zálohová faktura. Prosíme o její včasné uhrazení. Po připsání platby na náš účet Vám obratem zašleme daňový doklad - fakturu.

 

Autoři

Mgr. Ludmila Třeštíková

Magisterský titul získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Andragogika a personální řízení.

Řízením lidských zdrojů a systémům vzdělávání dospělých se věnovala především ve velkých IT firmách. V současnosti je projektovou manažerkou a personální specialistkou v MAS Říčansko. Zároveň je autorkou populárně-vědeckých článků týkajících se osobnostního rozvoje a personální práce, autorkou odborných publikací z oboru řízení lidských zdrojů a lektorkou manažerských dovedností a personálních činností. Je také matkou 3 báječných dětí.

Obsah

 1. Podnikové konflikty
  • typy konfliktů
  • zdroje podnikového konfliktu
  • vznik a stádia konfliktů
  • strategie řízení konfliktů
 2. Vyjednávání
  • hlavní typy vyjednávání
  • praktický příklad užití strategie integračního vyjednávání v praxi
  • standardní taktiky při vyjednávání
 3. Zaměstnanencké spory, neshody a rozepře
  • pozitiva a negativa neshod
  • průběh rozepří a sporů a jejich řešení
  • příklady neshod v personální práci
 4. Řešení problematických situací
  • chování lidí v konfliktech
  • komunikace v konfliktní situaci
  • jak čelit konfliktu
 5. Mobbing, Bossing
 6. Porady
  • jak vést poradu
  • pravidla pro vedoucího účastníka
  • manažerské tipy pro porady
 7. Podniková politika
 8. Konflikty a prožívání stresu
  • metody řešení kofliktů samostatně
  • techniky zvládání stresu

Proč si produkt objednat

Co se s e-dokumentem dozvíte?

 • Konflikt je síla, která potřebuje být řízena spíše než eliminována. Ukážeme Vám, jak konflikt udržet na umírněné a funkční úrovni.
 • V konfliktu, kde obě strany mají přibližně stejnou úroveň moci, se jedná o vyjednávání. Dozvíte se o hlavních typech a standardních technikách vyjednávání.
 • Mobbing a bossing jsou pojmy poměrně nové, ale spousta lidí už se s nimi potkala. Poradíme Vám, jak řešit situaci v případě, že k mobbingu/bossingu už došlo.
 • Průměrný výkonný vedoucí stráví na poradách přibližně 15 hodin týdně. Aby tento čas využil efektivně, přinášíme několik tipů.
 • Konflikt, zvláště dlouhotrvající, s sebou přináší stres. Naučíme Vás čelit konfliktu a tím útoku stresu.

Ukázka

Příklady neshod v personální práci

1.       Rozdíly v motivech a cílech

 • Pokud strany na sebe odkázány nehovoří otevřeně o motivech svého jednání a opomíjejí koordinaci svých záměrů
 • Nutnost kompromisu
 • Jinak vede ke konfrontacím a mocenským bojům

Typický problém: vyjednávání s odbory

2.       Rozdíly ve vnímání problémů a pracovním hodnocení

 • Rozdílná zkušenost, odlišnost zájmů, lidé se stejnou věcí cítí různě dotčeni…
 • Záleží na tom, zda se správně díváte na věc
 • Umět správně vyhodnotit problém – diferencovaný pohled na věc
 • Nutné je široké spektrum informací
 • Pomáhá empatie

Typický problém: hodnocení pracovního výkonu

3.       Neslučitelnost různých rolí

 • I na pracovišti musí pracovník zastávat více než jednu sociální roli – kolega, obchodník, vedoucí projektu
 • Požadavky na rozličné role se často liší a vzájemně kříží, někdy si i protiřečí
 • Nesplní-li se očekávání pracovníka, které má vůči roli, dojde ke konfliktu rolí

Typický problém vedoucích pracovníků (požadavky a úkoly - nadřízení vs podřízení)

4.       Souboj o zdroje a uznání

 • Pokud je přidělování materiálních či personálních zdrojů považováno za nespravedlivé
 • Stejně jako uznání a hodnocení vedoucími, vznikají intriky a boje o moc

Typický problém: různá vážnost kolegů v oddělení nebo zvláštní postavení oddělení vůči druhým, privilegia nebo opomíjení

5.       Obtížné mezilidské vztahy

 • Sociální vazby na pracovišti jsou problém, když jsou nestejné hodnotová orientace a představy spolupracovníků a jejich postoje a chování
 • Kde dominují vlastní zájmy, jsou vztahy na pracovišti silně zatíženy
 • Ohroženi bývají zaměstnanci něčím „zvláštní“ a ti, kteří potřebují určité ohledy

Ohrožené skupiny:

 • Mladí učni a studenti a nezkušení absolventi
 • Pracovníci nad 50 let
 • Zdravotně postižení
 • Samoživitelé
 • Cizinci
 • Zástupci odborů
 • Militantní kuřáci nebo nekuřáci

Změny v práci

 • Změny v zavedené rutině vyvolávají nesouhlas
 • Neřešené (nejasně definovány, neinformovány, s krátkým časem na adaptaci) mohou vyústit až v životní krizi
 • Pracovníci považují za hrubý zásah do pracovního života nejčastěji tyto změny:
  • Plánované a realizované propouštění
  • Změny ve vedení firmy
  • Přeložení na jiné pracoviště nebo místo
  • Předčasný odchod do penze

Prevence konfliktů

Každý manažer by se měl vyvarovat pokušení řešit konflikt jako spor, tj. personifikovaný problém. Mohou nás k tomu svádět předsudky (kvalitní je vždycky drahé, tihle vždycky…), zkušenosti (on/ona vždycky…, pokud je někdo konfliktní, pak je to on/ona, …) a tak dále. I když je to neobyčejně těžké, správný manažer dokáže převést konflikt na uchopitelný problém, který se dá rozumově vyřešit.

TIP

Vyvarujte se slov, která ukazují na nejednoznačnost nebo dávají možnost různého výkladu, případně jsou nepravdivá:

 • trošku vody, levné zboží, málo vydrží, vždycky přijde pozdě.
 • 2 dcl vody, zboží za 30 korun, vydrží 3 hodiny, minulý měsíc 6 x přišel pozdě.

Nad vyjádřeními v první větě bychom mohli vést dlouhé diskuse a vzájemně spolu nesouhlasit. Druhá věta uvádí data, která jsou měřitelná a ohledně jejich pravdivosti se konflikty pravděpodobně nerozhoří.

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz