On-line seminář

Příspěvky na stravné z FKSP Využíváte FKSP pro poskytování příspěvku na stravné a stravování správně?

Ing. Eliška Hryzláková

20.6.2023, On-line

On-line seminář

FKSP pro příspěvkové organizace Jak správně hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb?

Ing. Eliška Hryzláková

26.9.2023, On-line
23.11.2023, On-line

Brožura

FKSP - Pravidla o hospodaření s fondem Nové vydání oblíbené brožury! NOVINKA

On-line seminář

Vnitřní směrnice Tvorba vnitřních směrnic má svá pravidla. Znáte je skutečně dobře?

Ing. Eliška Hryzláková

12.12.2023, On-line

On-line seminář

Rozpočet školy bez chyb a kompromisů Na dvoudílném webináři se komplexně seznámíte se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy.

Ing. Petra Schwarzová

13.9. – 14.9.2023 (13.9.2023, 14.9.2023), On-line

Brožura

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace Aktuální vydání pro rok 2023 NOVINKA

Profi databáze

Učíme.cz Portál pro učitele On-line databáze doslova nabitá odbornými články, pracovními listy, on-line semináři a on-line kurzy pro učitele.

https://www.ucime.cz/