On-line publikace

Asistent pedagoga Vše o správném nastavení pravomocí asistenta pedagoga, náplni práce, metodickém vedení a spolupráci s pedagogem.

https://www.asistent-pedagoga.cz/

Brožura

Asistent pedagoga Vše o správném nastavení pravomocí asistenta pedagoga, náplni práce, metodickém vedení a spolupráci s pedagogem.

Profi databáze

Inkluzivně.cz Řízení a výuka v inkluzivní škole Pomůžeme Vám s inkluzí ve Vaší škole, jak s organizací či dokumenty, tak pomocí příkladů dobré praxe.

https://www.inkluzivne.cz/

On-line konference

Mateřská škola v roce 2023/2024 Co přinese školní rok 2023/ 2024 v oblasti předškolního vzdělávání?

JUDr. Hana Poláková, Mgr. Lenka Polášková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

31.8.2023, On-line

On-line konference

Základní škola ve školním roce 2023/2024 Co přinese školní rok 2023/ 2024 v oblasti základního školství?

JUDr. Hana Poláková, Mgr. Lenka Polášková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

31.8.2023, On-line

Profi databáze

Učíme.cz Portál pro učitele On-line databáze doslova nabitá odbornými články, pracovními listy, on-line semináři a on-line kurzy pro učitele.

https://www.ucime.cz/

Brožura

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pojďte s námi rozpoznat a plně podpořit ve vzdělávání žáky se sociálním znevýhodněním.

On-line seminář

Tenký led medikace a zdravotnických úkonů ve školství Kam sahají práva zákonného zástupce dítěte/žáka a kam až povinnosti školy?

Mgr. Lenka Polášková

25.5.2023, On-line

On-line seminář

Agresivní zlobivé a zuřivé dítě Pojďte nahlédnout do světa dětí tak trošku jinak.

Mgr. Lenka Polášková

25.4.2023, On-line

On-line seminář

Komunikace a spolupráce s rodičem dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami Komunikace patří mezi největší "bolest" spolupráce rodiny a školy. Ale nemusí to tak být.

Mgr. Lenka Polášková

23.5.2023, On-line

žádný

Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořte z Vaší školy školu, která opravdu dokáže rozvíjet nadání a talent svých žáků a na druhé straně umí podpořit ve vzdělávání žáky se sociálním znevýhodněním.

https://www.inkluzivne.cz/ps/