Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Účetní závěrka pro podnikatele PLUS

Účetní závěrka je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Pro zdárné zvládnutí této práce jsme pro Vás připravili tuto brožuru, se kterou získáte jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.

NA JEDNOM MÍSTĚ NALEZNETE

POSTUP PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ, SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

A SPLNĚNÍ VŠECH NÁSLEDNÝCH POVINNOSTÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY!


Tato brožura je určena pro účetní, hlavní účetní, auditory, ekonomy, jednatele, finanční nebo ekonomické ředitele.

NYNÍ SI MŮŽETE OBJEDNAT

DVĚ PUBLIKACE ZA CENU JEDNÉ V AKCI 1 + 1 !

Brožuru Účetní závěrka pro rok 2018 obdržíte ihned a vydání 2019 dostanete zcela zdarma na podzim 2019.


Co získáte při objednání:

 • Brožuru v kroužkové vazbě ve formátu A4
  • postup pro uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky, odevzdání daňového přiznání a splnění všech následných povinností účetní závěrky,
  • nezapomenete na žádný krok v účetní uzávěrce a závěrce,
  • jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.
 • Přístup na Zákaznický portál 24
  • komplexní formulář účetní závěrky s přenosem dat do daňového přiznání,
  • účetní a daňové zpravodajství,
  • vybrané kontrolní přehledy (chekclisty), vzory a praktické informace,
  • aktuální účtový rozvrh,
  • odpovědní servis (4 dotazy /rok).

Autoři

Autoři publikace:

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková

Obsah

OBSAH BROŽURY:

1. Účetní závěrka podnikatelů v podvojném účetnictví

1.1 Legislativní rámec účetní závěrky

1.2 Přípravné práce pro účetní závěrku – (předuzávěrkové operace)

1.2.1 Inventarizace majetku a závazků

1.2.2 Závěrečné operace u zásob

1.2.3 Odpis pohledávek

1.2.4 Opravné položky

1.2.5 Časové rozlišení nákladů a výnosů

1.2.6 Kursové rozdíly

1.2.7 Tvorba a čerpání rezerv

1.2.8 Zaúčtování dohadných položek

1.2.9 Sestavení daňového přiznání a zaúčtování splatné daně z příjmů

1.2.10 Zaúčtování odložené daně z příjmů

2. Uzavření účetních knih

3. Účetní závěrka

3.1 Rozvaha

3.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – druhové členění

3.3 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – účelové členění

3.4 Přehled o peněžních tocích (cash flow)

3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu

3.6 Příloha

4. Následné povinnosti související s účetní závěrkou

4.1 Audit účetní závěrky

4.2 Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

4.3 Výroční zpráva

4.4 Zveřejnění údajů z účetní závěrky

4.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5. Přílohy

5.1 Účetní rozvrh

5.2 Souhrnné příklady – Sestavení účetní závěrky

5.3 Nesprávnosti zjišťované při auditu

5.4 Kategorie účetních jednotek – první možná změna v roce 2018

Poradenský servis

Může se stát, že Váš problém je natolik specifický, že jeho řešení nenajdete v brožuře.


Pokud nám ho popíšete, tak se do tří týdnů postaráme o jeho zodpovězení auditorem,

daňovým poradcem popř. pracovníkem finančního ředitelství.

Pro naše zákazníky ZDARMA (až 4 dotazy za rok)!

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • komplexní formulář účetní závěrky s přenosem dat do daňového přiznání,
 • vybrané kontrolní přehledy (chekclisty),
 • právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • řešené dotazy,
 • daňový kalendář,
 • adresáře a další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Štěpánka Kvardová - kvardova@dashofer.cz