Brožura

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků, Vymáhání pohledávek

Formát: A5, Počet stran: 54/38

Brožura „Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe“ nabízí názorný postup vymáhání pohledávek za členem společenství vlastníků podle aktuálních předpisů. Brožura Aplikace GDPR ve společenství vlastníků nabízí postup společenství vlastníků v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z prax

Brožura vychází ze zkušeností autorek i členů výborů SVJ a nabízí názorný postup vymáhání pohledávek za členem společenství vlastníků podle aktuálních předpisů.

Autorky brožury Mgr. Adriana Kvítková a Ing. Lenka Haráková nabízí tipy na preferované vyrovnání dluhu bez asistence soudu, nechybí tipy pro zahájení soudního řízení mířícího k vykonavatelnému právnímu titulu, na základě kterého je společenství vlastníků jednotek oprávněno uspokojit svou pohledávku v rámci exekučního řízení.

Návod k vymáhání pohledávek je doplněn příklady, postupy účtování, řešeními nejčastěji kladených dotazů a vzorem žaloby na zaplacení dlužné částky. Aktualizováno k 24. 4. 2019.

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků

Nový zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. účinný od 24. 4. 2019 navázal na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Díky brožuře Aplikace GDPR ve společenství vlastníků nic neopomenete a nakládání s osobními údaji uvnitř SVJ novým předpisům přizpůsobíte.

Podrobný manuál doplňuje řešení případů z praxe, např.:

 • uveřejňování dlužníků,
 • ochrana osobních dat externích úložišť,
 • provozování kamerových systémů.

Vzory jsou připraveny i ke stažení v elektronické formě:

 • vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů,
 • dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitosti,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • smlouva o zpracování osobních údajů.

Autoři

Ing. Lenka Haráková

Mgr. Adriana Kvítková

Mgr. Alexandra Kalandarišvili

Obsah

Vymáhání pohledávek za členem SV

 1. Úvod
 2. Platební povinnosti člena SV
 3. Následky prodlení s úhradou dluhu
  • Zákonný úrok z prodlení
  • Další možné sankce pro případ prodlení
 4. Mimosoudní řešení pohledávek za členem SV
  • Uzavření dohody o splnění dluhu ve splátkách, započtení pohledávek, uznání dluhu
  • Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 5. Soudní vymáhání pohledávek za členem SV
  • Předběžné opatření
  • Zkrácené řízení
  • Průběh soudního řízení
 6. Exekuce
 7. Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členem SV
  • Převod jednotky
  • Úmrtí vlastníka
  • Prodej bytu v exekuci
 8. Otázky spojené se vznikem pohledávek
  • Uveřejňování dlužníků
  • Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení
  • Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SV
 9. Další otázky a odpovědi z praxe
 10. Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků

 • Manuál k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro společenství vlastníků
  • Co je GDPR a jak se projeví ve vztahu ke společenstvím vlastníků
  • Povinnosti společenství vlastníků před nabytím účinnosti zákona o zpracovní osobních údajů a GDPR
  • Průběžné povinnosti společenství vlastníků dle GDPR
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně + VZOR ke stažení
 • Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí + VZOR ke stažení
 • Vnitřní směrnice SVJ k ochraně osobních údajů + VZOR ke stažení
 • Odpovědi na nejčastější dotazy předsedů společenství a správců domů
  • GDPR v SVJ
  • Uveřejňování dlužníků
  • Ochrana osobních dat externích úložišť
  • GDPR v praxi
  • Kamerové systémy

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz