Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Software

Ceník stavebních prací s přístupem do on-line verze

Ceník stavebních prací je komplexní program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci, včetně přístupu do on-live verze.

Tento software i jeho on-line verze je určená pro investory, projektanty, stavební firmy, rozpočtáře a ostatní zájemce o tuto problematiku.

Ceník stavebních prací se skládá ze čtyř navzájem provázaných modulů:

 • Katalog stavebních prací
 • Stavební rozpočet
 • Harmonogram stavby
 • Čerpání rozpočtu a fakturace

Základní součástí programu a jeho on-line verze je rovněž databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů vytvořený a dvakrát ročně aktualizovaný.

Tento soubor dat a každá jeho aktualizace obsahuje celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. Naleznete zde nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností.

V programu naleznete také i navíc funkci - AUTOMATICKÉ URČENÍ VÝMĚR, která Vám umožní určit výměry přímo z výkresu a vložit je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Důvody, proč využívat tento komplet - software a on-line verzi
SOFTWARE ON-LINE verze
 • komfort v ovládání programu
 • kompletní zpracování (Katalog stavebních prací, Stavební rozpočet, Harmonogram stavby, Čerpání rozpočtu a fakturace)
 • velké množství funkcí
 • velká variabilita výstupů z programů
 • možnost otevřít soubor vytvořený v SW i v on-line aplikaci a zpět   
 • mít přístup k aplikaci kdekoliv a kdykoliv
 • odpadá nutnost instalace a stahování si aktualizace
 • vždy nejaktuálnější cenová úroveň katalogu stavebních prací a materiálů
 • možnost otevřít soubor vytvořený v on-line aplikaci i v SW CSP
 • aplikace funguje na PC i na tabletech  

Autoři

Autorem databáze cen stavebních prací a materiálů je firma RTS, a.s.

Obsah

Výběr z obsahu software a on-line verze:

SOFTWARE

ON-LINE

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Přehledná stromová struktura katalogu
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Možnost importu nových položek z Excelu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Úprava stávajících položek  
 • Možnost změnit kódy u položek tak, aby odpovídaly zadání od investora
 • Individuální nastavení procenta zisku, mzdy a režie v jednotkových cenách
 • Vlastní nastavení skupin položek, které se mají v Katalogu cen zobrazovat
 • Vyhledávání v ceníku stavebních prací a materiálů  

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Přehledná stromová struktura katalogu
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Úprava stávajících položek
 • Vyhledávání v ceníku stavebních prací a materiálů
 • Archív staré databáze cen s možností přepočtu zpracovaných souborů

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (za pomoci xls nebo xlsx souboru)
 • Ocenění rozpočtu z Excelu do Excelu - doplnění cen a vrácení zpět do původního souboru
 • Export rozpočtu do MS Excelu, Open Office i do formátu ORF, XML (elektronického výkazu výměr) a XC4
 • Odeslání rozpočtu ve formátech, pdf, jpg, .rtf, .html přímo z programu e-mailem
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Hromadná úprava kalkulačního vzorce
 • Hromadné nastavení procenta pro režii, zisk a mzdy v rámci zpracovaného rozpočtu
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možnost zadání mimostaveništních a doplňkových nákladů procentem
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Sumarizace položek rozpočtu za HSV, PSV, Montáží, Přesunu hmot a sutí a Materiál
 • Tvorba úkolových listů s přehledem normohodin za jednotlivé práce
 • Množství tiskových sestav, vč. hromadného tisku, pdf a exportu do excelu bez nutnosti otevření jednotlivých výstupů
 • Výpočet cen v měně Euro
 • Možnost vložení firemního loga do tiskových výstupů
 • Zaokrouhlování cen
 • Možnost exportu do Excelu se zachováním vzorců
 • Možnost nastavení prořezu (ztratného) ve výkazu výměr u materiálu v rozpočtu
 • Možnost stanovit u položek v rozpočtu poměr mezi dodávkou a montáží
 • Úprava množství u svázaných položek práce a materiálu poměrem
 • Možnost do rozpočtu zahrnout vícepráce a méněpráce
 • Zvýraznění nakopírovaných položek z jiného rozpočtu
 • Cenová analýza rozpočtů - grafické i tabulkové vyhodnocení zpracovaných rozpočtů
 • Automatické určení výměr  

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu stavby
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 •  Přehledný a kompletní výkaz výměr
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (za pomoci xls a xlsx souboru)
 • Export rozpočtu do MS Excelu nebo do formátu pdf
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 •  Slepý rozpočet
 •  Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 •  Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Zaokrouhlování cen
 • Při exportu položek do Excelu možnost výběru exportovaných sloupců
 • Tisk a PDF kompletního stavebního rozpočtu, krycího rozpočtu, výkazu výměr a všech podkladů pro veřejné zakázky     

Harmonogram stavby

 • Grafická a tabulková část harmonogramu stavby
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Technologické přestávky
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Export tabulkové části harmonogramu do excelu
 • Tisk a PDF kompletního harmonogramu stavby     

Harmonogram stavby

 • Grafická a tabulková část harmonogramu stavby
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Technologické přestávky
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Export tabulkové části harmonogramu do excelu
 • Tisk a PDF kompletního harmonogramu stavby     

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Zobrazení historie čerpání
 • Bilancování rozpočtu – vyhodnocení zakázky podle ziskovosti a dalších parametrů
 • Soupis provedených prací
 •  Kniha faktur
 •  Centrální evidence všech faktur v programu
 •  Zálohová faktura
 • Faktura s vyúčtováním zálohy
 • Faktura s přenesenou daňovou povinností
 • Vkládání položek stavebních prací přímo do faktur (vícepráce, méněpráce)
 •  Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH
 •  Hromadná úprava množství u fakturovaných položek
 • Kontakty - databáze dodavatelů a firem
 • Odlišení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Vyhledávání uhrazených, neuhrazených faktur podle různých parametrů
 • Celkový přehled položek a faktur v jednom formuláři
 • Rekapitulace DPH na faktuře
 • Vlastní úvodní věta a zápatí na faktuře
 • Zaokrouhlování cen
 • Formuláře Výkaz hodinových mezd a Týdenní výkaz mezd
 • Sledování čerpaného a zbývajícího množství
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Možnost rozděleného tisku faktur (faktura a položky)
 • Tisk a PDF čerpání rozpočtu a faktur, vč. hromadného tisku
 • Export do excelu čerpání rozpočtu a fakturace
 • Vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky v čerpání rozpočtu 

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Zobrazení historie čerpání
 • Vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky v čerpání rozpočtu
 • Fakturace položek z rozpočtu včetně ostatních nákladů
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH
 • Vystavení faktury - daňový doklad, zálohové faktury a faktury s přenesenou daňovou povinností
 • Zobrazení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Zaokrouhlování cen ve fakturaci
 • Kniha faktur
 • Centrální evidence všech faktur v programu
 • Kontakty - databáze dodavatelů a firem použitých pro fakturaci
 • Export do excelu čerpání rozpočtu
 • Možnost rozděleného tisku faktur - faktura a soupisu provedených prací
 • Tisk a PDF čerpání rozpočtu a faktur

Poradenský servis

Všem uživatelům nabízíme PORADENSKÝ SERVIS ZDARMA! Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s jakýmkoli problémem se softwarem a my Vám jej pomůžeme vyřešit.

Bezplatný HOT-LINE je k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin.

Minimální požadavky pro software na konfiguraci PC:

 • Počítač: PC kompatibilní s IBM; Pentium 133 (a vyšší)
 • Operační systém: Windows 98, NT, Milenium, 2000, XP, Vista, 7, 8 a 10
 • Operační paměť: 32 MB RAM (a více)
 • Pevný disk: min. 160 MB volné paměti na pevném disku
 • Rozlišení monitoru: 800 x 600 bodů (a více)

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Pavla Butorová - butorova@dashofer.cz