Software

Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty aktualizace

Program pro oceňování stavebních prací a materiálů. Součástí programu je databáze popisů a cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s.

Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty je komplexní program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci.

Tento software je určený pro investory, projektanty, stavební firmy, rozpočtáře a ostatní zájemce o tuto problematiku.

Ve verzi 4.9 můžete automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí mít k tomu jen Váš soubor xls nebo xlsx). Zároveň můžete také využít po vlastní úpravě názvů položek předdefinované výstupy z programu podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. anebo exportovat rozpočet do formátu XC4. A také získat 470 vzorových skladeb stavebních rozpočtů.

Ceník stavebních prací se skládá ze čtyř navzájem provázaných modulů:

 • Katalog stavebních prací
 • Stavební rozpočet
 • Harmonogram stavby
 • Čerpání rozpočtu a fakturace
 • Vzorové rozpočty

Základní součástí programu je rovněž databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů vytvořený a dvakrát ročně aktualizovaný.

Tento soubor dat a každá jeho aktualizace obsahuje celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. Naleznete zde nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností.

V programu naleznete také i navíc funkci - AUTOMATICKÉ URČENÍ VÝMĚR, která Vám umožní určit výměry přímo z výkresu a vložit je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Vzorové rozpočty pracují pod programem Ceník stavebních prací a dají se otevřít i ve formátu pdf, xls (excel) nebo jako formát xml (tj. elektronický výkaz výměr).

Autoři

Autorem databáze cen stavebních prací a materiálů je firma RTS, a.s.

Autoři vzorových rozpočtů:

 • Vladimíra Gottwaldová
 • František Nykodým
 • Ing. Petr Plášek
 • František Polan
 • Ing. Ivo Stanovský

 

Obsah

Výběr z obsahu programu:

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Zálohování vlastních položek
 • Přehledná stromová struktura katalogu s detailnějším členěním stavebních prací a montáží
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Možnost importu nových položek z Excelu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Úprava stávajících položek
 • Možnost změnit kódy u položek tak, aby odpovídaly zadání od investora
 • Individuální nastavení procenta zisku, mzdy a režie v jednotkových cenách
 • Vlastní nastavení skupin položek, které se mají v Katalogu cen zobrazovat
 • Možnost vložit do Katalogu specifikaci položky - obrázek s detailem materiálu, vygenerovat QR a čárový kód nebo odkaz na web dodavatele

 Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr s neomezeným počtem řádků a popisky
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Ocenění rozpočtu z Excelu do Excelu - doplnění cen a vrácení zpět do původního souboru
 • Export rozpočtu do MS Excelu, Open Office i do formátu ORF, XML (elektronického výkazu výměr) a XC4
 • Odeslání rozpočtu ve formátech, pdf, jpg, .rtf, .html přímo z programu e-mailem
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem nebo podle zadané cílové ceny rozpočtu
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Hromadná úprava kalkulačního vzorce
 • Hromadné nastavení procenta pro režii, zisk a mzdy v rámci zpracovaného rozpočtu
 • Zobrazení rozpočtu v nákladové ceně, tj. bez režií a zisků
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možnost zadání mimostaveništních a doplňkových nákladů procentem
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Sumarizace položek rozpočtu za HSV, PSV, Montáží, Přesunu hmot a sutí a Materiál
 • Tvorba úkolových listů s přehledem normohodin za jednotlivé práce
 • Množství tiskových sestav, vč. hromadného tisku, pdf a exportu do excelu bez nutnosti otevření jenotlivých výstupů
 • Výpočet cen v měně Euro
 • Možnost vložení firemního loga do tiskových výstupů
 • Zaokrouhlování cen
 • Možnost exportu do Excelu se zachováním vzorců
 • Možnost nastavení prořezu (ztratného) ve výkazu výměr u materiálu v rozpočtu
 • Možnost stanovit u položek v rozpočtu poměr mezi dodávkou a montáží
 • Úprava množství u svázaných položek práce a materiálu poměrem
 • Hromadná změna množství u zadaných položek v rozpočtu
 • Možnost do rozpočtu zahrnout vícepráce a méněpráce
 • Zvýraznění nakopírovaných položek z jiného rozpočtu
 • Zobrazení procentuálního poměru nákladů v rozpočtu
 • Cenová analýza rozpočtů - grafické i tabulkové vyhodnocení zpracovaných rozpočtů
 • Automatické určení výměr

 Harmonogram

 • Grafická a tabulková část
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Technologické přestávky
 • Počet pracovních dnů a hodin

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Bilancování rozpočtu – vyhodnocení zakázky podle ziskovosti a dalších parametrů
 • Soupis provedených prací
 • Kniha faktur
 • Centrální evidence všech faktur v programu
 • Zálohová faktura
 • Faktura s vyúčtováním zálohy
 • Faktura s přenesenou daňovou povinností
 • Vložení razítka a podpisu do faktur a vystavování dobropisu
 • Vkládání položek stavebních prací přímo do faktur (vícepráce, méněpráce)
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu a s libovolnou DPH
 • Hromadná úprava množství u fakturovaných položek
 • Databáze dodavatelů a firem
 • Odlišení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Vyhledávání uhrazených, neuhrazených faktur podle různých parametrů
 • Evidence o uhrazení vyfakturovaných položek v rámci čerpání rozpočtu
 • Automatické sledování a rozesílání upomínek faktur
 • Celkový přehled položek a faktur v jednom formuláři
 • Rekapitulace DPH na faktuře
 • Možnost rozděleného tisku faktur (faktura a položky)
 • Vlastní úvodní věta a zápatí na faktuře
 • Zaokrouhlování cen
 • Formuláře Výkaz hodinových mezd a Týdenní výkaz mezd
 • Sledování čerpaného a zbývajícího množství
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Uchování historie čerpání položky
 • Statistika fakturace – celkový přehled fakturovaných položek pro zadané období
 • Prostavěnost stavby – evidence průběhu výstavby s fakturací a soupisy prací

Vzorové rozpočty

 • 470 vzorových skladeb stavebních rozpočtů
 • možnost otevřít vzorový rozpočet v programu Ceník stavebních prací a pracovat s ním
 • otevření vzorového rozpočtu ve formátu pdf, xls (excel) nebo jako formát xml (tj. elektronický výkaz výměr)
 • možnost přiřazovat vybrané vzorové rozpočty do oblíbeného seznamu vzorů
 • praktické vyhledávání v databázi vzorů podle čísla vzoru, názvu nebo podle JKSO
 • tvorba stavebního rozpočtu bez opomenutí základních položek

Poradenský servis

Všem uživatelům nabízíme PORADENSKÝ SERVIS ZDARMA! Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s jakýmkoli problémem se softwarem a my Vám jej pomůžeme vyřešit.

Bezplatný HOT-LINE je k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin.

Minimální požadavky na konfiguraci PC:

 • Počítač: PC kompatibilní s IBM; Pentium II (a vyšší)
 • Operační systém: Windows 98, NT, Milenium, 2000, XP, Vista, 7, 8 a 10
 • Operační paměť: 64 MB RAM (a více)
 • Pevný disk: min. 650 MB místa na hard disku
 • Rozlišení monitoru: 800 x 600 bodů (a více)

 

Ukázka

Ke stažení:

Demoverze software ZDARMA

Ukázka práce s programem Ceník stavebních prací:

Ukázka funkce automatického určení výměr:

Aktualizace

Dvakrát ročně aktualizujeme databázi cen stavebních prací a materiálů a doplňujeme je o nové technologie, včetně nadstavbových modulů programu. Zároveň rozšiřujeme produkt o další vzorové rozpočty.

Při obdržení aktualizovaného produktu máte možnost si ponechat tři poslední verze dříve používaných databází a případně aktualizovat již zpracované soubory.

Cena aktualizace u Ceníku stavebních prací se vzorovými rozpočty je 3.990,- Kč
+ příplatek za multilicenci

Poslední aktualizace programu 4.9 obsahuje:

 • aktuální databáze cen RTS platná až do jara 2020
 • 470 vzorových skladeb stavebního rozpočtu pro jednotlivé činnosti
 • prostavěnost – evidence průběhu výstavby s fakturací a soupisy prací
 • import souborů ve formátu XML z konkurenčních programů
 • větší variabilita v tiskových výstupech u výkazu výměr
 • přehledné zobrazení data výstavby v grafické části harmonogramu stavby
 • ukládání úvodních textů na faktuře

Multilicence

Příplatek za poskytování multilicencí:

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 55 000,- Kč2 500,- Kč
6 - 158 000,- Kč4 000,- Kč
16 - 2012 000,- Kč6 000,- Kč

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Pavla Butorová - butorova@dashofer.cz