Brožura

Corporate Compliance

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Formát: A5, Počet stran: 98, ISBN 978-80-87963-98-2

Potřebujete pomoc se zavedením a prosazováním korporátní compliance a compliance management systému či s nastavením fungujícího systému pro nahlášení protiprávního jednání?

Corporate compliance je dynamicky se rozvíjející oblast, která se v posledních letech čím dál více prosazuje i v českém podnikatelském prostředí. Díky správně nastavenému compliance management systému se stanete důvěryhodnou firmou nejen pro vaše externí partnery, ale i pro vaše zaměstnance.

Nevíte jak na to? Nevadí, rádi vám pomůžeme.

Díky naší publikaci získáte přehled nejen o tom, co compliance vlastně je a jaké jsou její cíle, ale i podrobný návod, jak zavést compliance management systém ve vaší firmě. Poradíme také, jak ve vaší firmě identifikovat a analyzovat compliance rizika.

Publikaci ocení jak osoby pověřené funkcí compliance (Compliance Officers), tak i členové orgánů obchodních společností, pracovníci vrcholového a středního managementu, podnikoví právníci a ostatní zájemci, kteří se při své práci dostávají s otázkami korporátní compliance do kontaktu. S naší publikací se v současném compliance bludišti lépe a rychleji zorientujete.

Témata

 • Úvod do problematiky korporátní compliance
 • Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance
 • Compliance management systém a jeho prosazování
 • Whistleblowing a jeho význam pro korporátní compliance
 • Praktické tipy pro korporátní compliance a CMS

Kromě tištěné brožury jsme pro Vás na téma compliance připravili

Autoři

JUDr. Pavel Koukal

Je advokátem, u společnosti Rödl & Partner působí od roku 1997, posledních 13 let jako vedoucí jednoho z právních týmů. Specializuje se na oblast smluvního, korporátního a soutěžního práva, s důrazem na problematiku smluv s mezinárodním prvkem, jednotlivých oblastí korporátní odpovědnosti, jakož i právní odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností. 

Působí také jako lektor školení na téma compliance. Nabízené semináře

Obsah

Corporate Compliance - Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

 1. Úvod do problematiky korporátní compliance
  • Pojem compliance a jeho širší souvislosti
  • Co je korporátní compliance a jaké jsou její cíle
  • Compliance rizika v podnikové praxi
  • Compliance a vnitřní kontrolní systém
 2. Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance
  • Soutěžní compliance
  • Trestní a protikorupční compliance
  • Finanční a daňová compliance
  • Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů
  • Compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace
  • Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti
  • Compliance v oblasti ochrany životního prostředí
 3. Compliance management systém a jeho prosazování
  • Co je Compliance management systém
  • Compliance program jako základ CMS
  • Organizace a řídicí struktura CMS
  • Postupy, opatření a nástroje v rámci CMS
  • Compliance Officer a jeho úloha v CMS
  • Standardizace a certifikace CMS
 4. Whistleblowing a jeho význam pro korporátní compliance
  • Pojem whistleblowingu a jeho cíle v rámci korporátní compliance
  • Whistleblowing jako součást CMS a jeho zavedení
  • Směrnice EU o whisteblowingu
 5. Praktické tipy pro korporátní compliance a CMS
  • Identifikace a analýza compliance rizik u středního podniku
  • Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMS
  • Interní školení a jejich dokumentace
Informace naleznete i na portále www.compli.cz

Ukázka

Ukázka z Corporate Compliance - Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Compliance rizika v podnikové praxi Stáhnout ukázku

Východiskem a základem každé korporátní compliance je identifikace a analýza compliance rizik. Compliance riziky se přitom rozumí ta specifická rizika v podnikatelské a související činnosti dané obchodní společnosti, která jsou spojená s povinnostmi buď výslovně stanovenými právními předpisy, nebo s povinnostmi a závazky, jež vyplývají z koncernových či jiných interních předpisů (směrnic) a s požadavky vycházejícími z tzv. best practice.

compliance rizika

Identifikace a analýza compliance rizik

V praxi korporátní compliance paradoxně dosud není vždy věnována náležitá pozornost její výchozí fázi, kterou je identifikace a analýza compliance rizik (Compliance-Risk Identification and Analysis), jež také bývá označována jako její identifikačně analytická fáze. Bez této vstupní fáze, tradičně systematicky řazené jako „Step one“, přitom samozřejmě nemůže mít jakékoli vážně míněné úsilí o zavedení Compliance management systému
reálný smysl.

Identifikace a analýza compliance rizik

Trestní a protikorupční compliance

Jednou z hlavních oblastí zájmu podnikové compliance je trestní a protikorupční compliance (Criminal & Antibribery Compliance), jejímž cílem je identifikovat a řídit zejména rizika spojená s trestní odpovědností právnických osob (odpovědností za trestné činy) a trestním postihem korupčního chování.

Trestní a protikorupční compliance

Whistleblowing jako součást CMS a jeho zavedení

Významným praktickým vodítkem pro zavádění whistleblowingu u obchodních společností je požadavek, aby nešlo o izolované opatření a aby se tak tato „Hot Line“ nestala izolovaným nástrojem bez návaznosti a vzájemné propojenosti s ostatními nástroji využívanými v rámci CMS.

Whistleblowing a jeho zavedení v CMS

Seznam zkratek

AML Anti Money Laundering
CCO Chief Compliance Officer
CMS Compliance management systém
CSR Corporate Social Responsibility
GRC Governance & Risk Management & Compliance
IPR Identifikace Procesů a Rizik
LCO Local Compliance Officer
RFI Regulatory Finance Compliance
VKS Vnitřní kontrolní systém

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz