Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Software

Firemní analýzy - propočty, výpočty, kalkulace a kontrola

Získejte představu o současném i budoucím stavu Vašeho podnikání

„Firemní analýzy" Vám připraví adekvátní informace pro Vaše efektivní rozhodování. CD-ROM obsahuje výpočty z oblasti ekonomické, finanční, personální, marketingové či managementu. Není nutné zadat všechna vstupní data najednou. Jednotlivé výpočty si můžete propočítávat i postupně - podle Vašich potřeb. Navíc každou analýzu můžete snadnou úpravou kritérií přizpůsobit Vaší firmě přesně na míru. V programu naleznete i doporučení a rady pro vysvětlení výsledku.

S CD-ROMem „Firemní analýzy" zkrátka dostanete výsledky, kterým budete rozumět, a které budete umět aplikovat v praxi.

Autoři

prof. Ing. Miloslav Synek CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
- katedra podnikové ekonomiky

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
- katedra managementu, katedra marketingu, katedra podnikové ekonomiky

Ing. Václav Stříteský
Vysoká škola ekonomická v Praze
- katedra managementu, katedra marketingu, katedra podnikové ekonomiky

Mgr. Ludmila Třeštíková
Projektová manažerka a personální specialistka v MAS Říčansko

Ing. Milan Ulrich
Česká zemědělská univerzita v Praze
- katedra obchodu a financí
Středočeský vysokoškolský institut Kladno
- katedra obchodu

Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
- katedra managementu, katedra marketingu, katedra podnikové ekonomiky

Obsah

Základní body:

1)      Jak si stojí firma „v účetních číslech"

2)      Jak je zhodnocován zisk, jak je efektivní financování

3)      Jak posoudit ostatní činnosti ve firmě

4)      Jak je a bude úspěšná propagace

Aktivace multilicence:

Poradenský servis

K tomuto softwaru není poskytován poradenský servis. Dotazy technického typu samozřejmě zodpovíme.

Ukázka

Analýza bodu zvratu

Analýza bodu zvratu je postavena na principech analýzy citlivosti, která zkoumá dopady změn určité vstupní proměnné na hodnocený ukazatel. Výsledkem analýzy citlivosti je informace o skutečnosti, do jaké míry se může zvolená (nezávislá) proměnná (např. tržby, počet výrobků, prodejní ceny výrobků) měnit, nežli je dosaženo nulové hodnoty sledovaného (závislého) ukazatele, resp. proměnné (zisku, stavu finančního majetku, čisté současné hodnoty). Právě taková hodnota vstupní, nezávislé proměnné je označována jako bod zvratu.

Bod zvratu má několikeré pojetí či způsoby využití a rozlišují se:

1) Účetní bod zvratu
Účetní bod zvratu představuje hodnotu vstupní veličiny/bod, kdy se tržby (resp. účetní výnosy) rovnají provozním nákladům, tzn. bod, ve kterém je dosaženo nulového zisku. V tomto pojetí je také bod zvratu nejčastěji používán.

2) Hotovostní bod zvratu
Hotovostní bod zvratu představuje hodnotu vstupní veličiny/bod, kdy se příjmy rovnají výdajům, tzn., že je nulový stav finančního majetku (resp. kumulovaný peněžní tok je nulový). Tento bod zvratu signalizuje, kdy investice (podnikatelský projekt) přestává být finančně průchodná, jelikož podnikatelský subjekt přestává být solventní.

3) Finanční bod zvratu
Finanční bod zvratu představuje hodnotu vstupní veličiny/bod, kdy se současná hodnota příjmů rovná současné hodnotě výdajů, tj. kdy se rovná nule čistá současná hodnota. Toto pojetí bodu zvratu je zejména doporučováno, jako vhodné, pro účely hodnocení investic (podnikatelských projektů).

Dále stačí dopsat údaje z Vaší firmy do přehledné tabulky-viz ukázka.

Aktualizace

Tento CD-ROM je v konečném stavu a již nebude aktualizován.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Kateřina Stryková - strykova@dashofer.cz