Software

Firemní právník

Softwarový produkt určený pro ředitele, jednatele, právníky a management obchodních firem. Stovky vzorů smluv, úplná znění zákonů a další praktické informace Vám poskytnou návod k uzavření právně dokonalých smluv důležitých pro bezproblémový chod každé firmy.

Právě aktualizováno - stav k 8. prosinci 2019. Stovky aktuálních vzorů podle nového občanského zákoníku, z oblasti pracovního práva a také správního, občanského i daňového řízení + aktuální komentář zákona o obchodních korporacích (nástupce obchodního zákoníku).

Softwarový produkt určený pro ředitele, jednatele, právníky a management obchodních firem i pro širokou podnikatelskou veřejnost, který napomůže uzavření bezchybných právních smluv důležitých pro bezproblémový chod každé firmy.

Software obsahuje stovky vzorů smluv. Jednotlivé vzory jsou opatřeny výkladem pro jejich bezchybné využití. Kromě vzorů smluv jsou k dispozici aktuální úplná znění  všech souvisejících právních předpisů, judikáty a další dokumenty.

Smlouvy je možno přenášet do textového editoru, zde upravovat podle vlastních potřeb a tisknout. Software též umožňuje vytvořit databázi vlastních smluv.

AKTUÁLNÍ VERZE SOFTWARU ke stažení

Autoři

Vedoucí autorka: Mgr. Pavla Krejčí

Doc. JUDr. Miroslava BARTOŠÍKOVÁ, CSc.; Mgr. Zuzana ČERVENÁ; JUDr. Alena ČECHTICKÁ, JUDr. Jarmila GAJDOŠÍKOVÁ; Ph.D.; JUDr. Veronika HOLÁ; Doc. JUDr. Eva HORZINKOVÁ, Ph.D.; JUDr. Jiří HRABAL; JUDr. Jaroslav JAKUBKA; JUDr. Petra KEJVALOVÁ; JUDr. Vladimíra KNOBLOCHOVÁ; JUDr. Ivan KOBLIHA; Ing. Jitka KYLAROVÁ; Mgr. Iva SLÁDKOVÁ; Mgr. Jaromír MLEJNSKÝ; Ing. Zdeněk MORÁVEK; JUDr. Ludmila NEÚSTUPNÁ; Doc. JUDr. Monika PAUKNEROVÁ, CSc.; Doc. JUDr. Stanislav PLÍVA, CSc.; JUDr. Tomáš POHL; JUDr. Michal POSPÍŠIL; JUDr. Alena POSPÍŠILOVÁ; Mgr. Petr ŘEHÁK; Mgr. Dana SMRČKOVÁ; Mgr. Vít ŠIMONOVSKÝ; Ing. Václav ŠÍSTEK; Mgr. Lenka URBANOVÁ; Mgr. Ivana VALTOVÁ; JUDr. Alena VONDRÁKOVÁ

Obsah

Právě aktualizováno - stav k 8. prosinci 2019. Stovky aktuálních vzorů podle nového občanského zákoníku, z oblasti pracovního práva a také správního, občanského i daňového řízení + aktuální komentář zákona o obchodních korporacích (nástupce obchodního zákoníku).

AKTUÁLNÍ VERZE SOFTWARU ke stažení

Software je rozdělen do těchto tematických oblastí:

 1. Úvod, informace
 2. Plné moci
 3. Obchodní korporace
 4. Smlouvy podle NOVÉHO občanského zákoníku
 5. Pracovní právo
 6. Občanské soudní řízení a exekuce
 7. Správní řízení a soudní řád správní
 8. Žaloby a jiná podání
 9. Insolvenční řízení
 10. Cenné papíry, směnky, šeky
 11. Daňové řízení
 12. Vzory pro stavební praxi
 13. Trestní řízení a přestupkové řízení
 14. Asistent/ka
 15. Vzory podle dalších právních předpisů
 16. Kalkulačky
 17. Užitečné informace
 18. Zákony a další právní předpisy
 19. Archiv - vzory použitelné do 31. prosince 2013
 20. Archiv - komentář obchodního zákoníku
 21. KOMENTÁŘ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Poradenský servis

Všem předplatitelům nabízíme PORADENSKÝ SERVIS ZDARMA! Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v softwaru nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme jeho zodpovězení autorem, odborníkem na dané téma.

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Aktualizace

Právě aktualizováno - stav k 8. prosinci 2019. Stovky aktuálních vzorů podle nového občanského zákoníku, z oblasti pracovního práva a také správního, občanského i daňového řízení + aktuální komentář zákona o obchodních korporacích (nástupce obchodního zákoníku).

O aktualizaci informací se nemusíte starat. Budete automaticky zahrnuti do aktualizačního servisu nakladatelství. Software je pravidelně aktualizován 2x ročně.

Hlavním cílem aktualizace je zaručit Vám aktuální informace z praxe. Aktualizace rozšiřují obsah softwaru o další praktické vzorové smlouvy, podání a právní dokumenty. Aktualizace reagují na legislativní změny i na Vaše připomínky a náměty. Jejich odběr je nezávazný.

AKTUÁLNÍ VERZE SOFTWARU ke stažení

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Radek Hamouz - hamouz@dashofer.cz