Brožura

FKSP - Pravidla o hospodaření s fondem

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a daňová řešení jednotlivých plnění

Nové vydání brožury po významných novelách vyhlášek

Formát: A5, Počet stran: 120, ISBN: 978-80-7635-073-1

Praktická brožura s komplexním vysvětlením problematiky hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb včetně daňového hlediska jednotlivých plnění na straně zaměstnance po novele s účinností od 1. 1. 2021 a od 1. 1. 2022.

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti další novela vyhlášky č. 114/2002 Sb

Novou brožuru dle novely vyhlášky o FKSP 2021 právě dokončujeme. Expedovat budeme v druhé polovině června!

Ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem jsme připravili nové vydání oblíbené brožury s komplexním vysvětlením problematiky FKSP.        

Jedním ze základních bodů novelizované vyhlášky č. 114/2002 Sb. účinné od 1. 1. 2020 bylo rozšíření platnosti vyhlášky i na státní podniky. Dále byla pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace stanovena povinnost ukládat prostředky fondu na účtech podřízených státní pokladně v České národní bance. Rozšířil se také okruh plnění z fondu na preventivní péči o zdraví zaměstnanců a doplnila se možnost přispívat na tištěné knihy. Byla zavedena rovněž možnost poskytnutí příspěvku na náklady za použití zařízení poskytujícího služby péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona a byly zvýšeny některé limitní částky upravené vyhláškou.

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti další novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 612/2020 Sb., která zavedla možnost poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování. Od 1. 1. 2022 bude možné podle této novely přispívat z FKSP nejen na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, ale i na účet dlouhodobých investic.

Publikace přináší nejen podrobný komentář k problematice FKSP, ale také účetní případy, daňové dopady jednotlivých plnění do oblasti daně z příjmů, vzor vnitřní směrnice o FKSP, úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, řadu praktických příkladů a odpovědi na nejčastější problémy, s nimiž se příspěvkové organizace v praxi potýkají.

              

S publikací získáte:

  • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP
  • základní účetní postupy
  • praktické příklady
  • daňová řešení jednotlivých plnění
  • upozornění na nejčastější chyby v praxi
  • vzor vnitřní směrnice o hospodaření s FKSP
  • odpovědi na nejčastější dotazy z praxe příspěvkových organizací
  • úplné znění novelizovaných vyhlášek (č. 114/2002 Sb., č. 84/2005  Sb., č. 430/2001 Sb.)

Autoři

  • Ing. Eliška Hryzláková
  • Ing. Zdeněk Morávek

       a kolektiv autorů

Obsah

1 Pojem FKSP a právní úprava

   1.1 Pojem FKSP

   1.2 Právní úprava FKSP

2 Tvorba fondu

   2.1 Organizační složky státu a příspěvkové organizace

   2.2 Státní podniky

   2.3 Výše základního přídělu

3 Hospodaření s fondem

   3.1 Pravidla pro hospodaření s FKSP

   3.2 Ukládání prostředků fondu

   3.3 Účtování o přídělu do fondu

4 Čerpání fondu

   4.1 Komu lze příspěvek poskytnout

   4.2 Přehled možných plnění z fondu

         4.2.1 Příspěvky na náklady na provoz

         4.2.2 Příspěvek na použití zařízení péče o děti

         4.2.3 Pořízení hmotného majetku

         4.2.4 Příspěvek na dopravu do zaměstnání

         4.2.5 Zápůjčky na bytové účely a k překlenutí tíživé finanční situace

         4.2.6 Příspěvky na stravování zaměstnanců

                  4.2.6.1 Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení

                  4.2.6.2 Stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

                  4.2.6.3 Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou

                  4.2.6.4 Peněžitý příspěvek na stravování

         4.2.7 Příspěvek na rekreaci

         4.2.8 Výměnné akce

         4.2.9 Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

         4.2.10 Sociální výpomoci a zápůjčky

         4.2.11 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a účet dlouhodobých investic

         4.2.12 Pojistné na soukromé životní pojištění

         4.2.13 Příspěvek odborové organizaci

         4.2.14 Poskytnutí darů

         4.2.15 Jiné úhrady z fondu

5 Základní účetní postupy

6 Nejčastější chyby v praxi při čerpání FKSP

7 Vnitřní směrnice – Pravidla o hospodaření s FKSP

8 Vybrané dotazy a odpovědi

9 Úplné znění vybraných vyhlášek

   9.1 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném k 1. 1. 2022

   9.2 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky,  ve znění účinném k 21. 4. 2021

   9.3 Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích,       ve znění účinném k 1. 4. 2021

Ukázka

Čerpání fondu 

Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje explicitně určené vyhláškou o FKSP. Je důležité si uvědomit, že na poskytnutí příspěvku nebo jiného plnění z fondu není právní nárok, nelze jej tedy např. právně vymáhat.

Daňové hledisko poskytování příspěvků

Poskytování příspěvků, případně dalších plnění, má dopad také do oblasti daně z příjmů fyzických osob u zaměstnanců, kterým je příspěvek poskytován. Řada příspěvků je od daně z příjmů osvobozena, pokud jsou zachovány podmínky, které zákon o daních z příjmů, pro uplatnění osvobození stanovuje.

Příspěvky na stravování

V praxi je nejčastějším příspěvkem z FKSP příspěvek na stravování.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz