Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

GDPR a ochrana osobních údajů v praxi

Sborník vzorů a návodů pro mzdové účetní a personalisty

Ojedinělá publikace pro mzdové účetní a personalisty se zaměřuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.  

Víte, jak GDPR ovlivňuje činnosti při:

 • náboru zaměstnanců,
 • vzniku pracovního poměru,
 • jeho průběhu a  ukončení?

Publikace "GDPR a ochrana osobních údajů v praxi" Vám objasní vliv GDPR a zákona o zpracování osobních údajů na vedení osobního spisu a mzdové agendy. Je plná:

 • podrobných komentářů,
 • komentovaných vzorů,
 • praktických směrnic
 • přehledných návodů a postupů,
 • tabulkových přehledů a checklistů,
 • odpovědí na dotazy z praxe.

Vyvracíme mýty. Tady jsou fakta o GDPR:

 • GDPR se týká každého subjektu, který shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje (např.: o zaměstnancích, uchazečích o práci).
 • Velikost firmy nehraje roli.
 • GDPR se vztahuje i na osobní údaje získané v minulosti.

Autoři

JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M, JUDr. Ján Jaroš, JUDr. Věra Bognárová, Ing. Růžena Klímová, Mgr. Jan Vácha, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Burian, Mgr. Zuzana Radičová, Mgr. Mgr. Radana Burešová

Obsah

GDPR z pohledu právního a personálního

 • GDPR – hrozba nebo příležitost?
 • Co je GDPR?
 • Výklad základních pojmů
 • Postup při přípravě, implementaci a aplikaci GDPR ve firemní a personální praxi
 • GDPR a práva subjektu údajů
 • Plnění požadavků zákonnosti zpracování a jak přistupovat k souhlasům se zpracováním osobních údajů
 • Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů
 • Monitoring služebních vozidel pomocí technologie GPS

 

GDPR z pohledu mzdového účetnictví

 • Povinnosti a práva zaměstnavatele jako správce osobních údajů
 • Práva zaměstnanců jako subjektů údajů
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance
 • Nejdůležitější osobní údaje zaměstnanců, které zaměstnavatel zpracovává
 • Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
 • Kamerový systém
 • Příprava mzdové účtárny a personálního oddělení na GDPR
 • Checklist na zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • Osobní spis zaměstnance
 • Archivace dat ve mzdové a personální oblasti

 

Vzory

 • Vnitřní firemní předpisy
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o zpracování osobních údajů a o souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele k ochraně osobních údajů
  • Organizační řád
  • Spisový řád
 • Vzory pracovněprávních písemností
  • Profesní životopis – komentář
  • Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů z pohledu GPDR
  • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
  • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání
  • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
  • Pracovní smlouva
  • Pracovní smlouva pro vedoucí zaměstnance
  • Pracovní smlouva, kterou se zakládá pracovní poměr na dobu určitou
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti
  • Záznam o instruktáži zpracování osobních údajů zaměstnance
  • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
  • Monitorování elektronické komunikace zaměstnanců zaměstnavatelem
  • Dohoda o úhradě členských příspěvků členů odborové organizace

 

Dotazy a odpovědi

 • GPS ve firemních vozidlech
 • Monitorování zaměstnanců během přestávek v práci
 • Kamerový záznam jako důvod pro výpověď z pracovního poměru
 • Údaje pro provádění nemocenského a důchodového pojištění

 

TOP čtenáři oceňované příspěvky:

 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR
 • Vnitřní předpis upravující pravidla ochrany osobních údajů
 • Postup při přípravě, implementaci a aplikaci GDPR ve firemní a personální praxi
 • Dopad GDPR do pracovněprávních vztahů

 

Ukázka

Kvalitu, praktičnost a formu zpracování můžete posoudit na přiložené ukázce.

Ukázka z předchozího vydání GDPR 2018 v praxi

Aktualizace

Výhodou této publikace je, že Vám nezastará. V případě zásadních legislativních změn Vám bude k dispozici aktualizované vydání. To bude samozřejmě rozšířené i o nové příspěvky podle vývoje praxe v ČR.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz