Brožura

GDPR v účetní a daňové praxi 2018 PLUS

Formát: A5, Počet stran: 128

Nová pravidla pro ochranu osobních údajů se dotýkají většiny podnikatelů. Jste si vědomi všech specifik, která se ukrývají v oblasti účetnictví a daní? Jmenujme například:

 • uložení a bezpečnost digitálních archivů,
 • nastavení pamětí tiskáren,
 • oběh účetních dokladů po firmě,
 • kdo může mít přístup k osobním údajům na fakturách,
 • kdo si může dělat kopie faktur,
 • využívání kamerového systému,
 • GPS zařízení v automobilech poskytnutých zaměstnancům k pracovním cestám i soukromým účelům,
 • evidence v rámci docházkového systému,
 • zabezpečení wi-fi připojení a mnoho dalšího.

Těmto okruhům a mnohému dalšímu se věnuje publikace GDPR v účetní a daňové praxi 2018 PLUS. Její součástí je přístup na denně aktualizovaný Zákaznický portál 24.

I naše účetní nevěděla, že se GDPR dotkne účetnictví. Proto vyvracíme mýty. Tady jsou fakta o GDPR:

 • Dosud chybí český zákon, který má zajistit soulad našich zákonů s GDPR. Přesto GDPR pro nás platí.
 • GDPR se týká každého subjektu, který shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje (i účetních se tedy GDPR týká, na fakturách jsou také osobní údaje).
 • GDPR se týká i firem s externím účetnictvím.
 • Velikost firmy nehraje roli.
 • GDPR se vztahuje i na osobní údaje získané v minulosti.

Hlavní přínosy brožury:

 • Nezbytné minimum teorie
 • O to více praktických rad, doporučení, upozornění
 • Úzce zaměřeno na oddělení účetnictví a daní
 • Skvělý autorský kolektiv – právník, daňový poradce, IT specialista

Navíc máte ve verzi PLUS přístupný Zákaznický portál 24 se vzory v elektronické podobě.

Autoři

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička a kol.

Obsah

1. Obecné nařízení - základní (opravdu základní) požadavky, změny a nároky  

2. Specifické oblasti:  

a) Zaměstnanci

 nábor zaměstnanců, zpracování mezd a personalistika, zákonnost zpracování, zabezpečení zpracování, odchod zaměstnance, kontrola a sledování zaměstnanců

b) Obchodní činnost a partneři

marketing, přímý elektronický marketing, vyžadování souhlasu, zákonnost zpracování, specifika daňových poradců a účetních

3. GDPR a informační technologie  

zabezpečení IT zpracování (lokální zařízení, místní síť, internet a komunikace, pravidla pro tvorbu a používání hesel, organizační opatření pro oblast IT), GDPR a servisní činnosti IT, využívání cookies, používání elektronické pošty, využití cloudových řešení

4.GDPR zavedení do praxe

5. Výběr judikatury

6. Užitečné odkazy

TOP oceňované vzory:

 • Vzorová informace pro klienty poradce
 • Vzor informace zaměstnancům spojená se souhlasem
 • Vzor - Záznam o činnostech zpracování mezd – správce údajů
 • Vzor - Katalog osobních údajů – zaměstnanci
 • Smlouva s externím dodavatelem služeb IT (HW i SW)
 • Smlouva o zpracování osobních údajů dle GDPR – s účetní firmou

Vzory jsou k dispozici  i na Zákaznickém portále 24 v elektronické podobě!

Zákaznický portál 24

Zákaznický portál 24 obsahuje elektronickou podobu těchto vzorů, které si můžete upravit podle potřeby:

 • Vzorová informace pro klienty poradce
 • Vzor informace zaměstnancům spojená se souhlasem
 • Vzor - Záznam o činnostech zpracování mezd - správce údajů
 • Vzor - Katalog osobních údajů - zaměstnanci
 • Smlouva s externím dodavatelem služeb IT (HW i SW)
 • Smlouva o zpracování osobních údajů dle GDPR - s účetní firmou

Navíc: Vzor vnitřního předpisu upravující ochranu a zpracování osobních údajů (dle GDPR)

Zákaznický portál 24 dále nabízí:

 • aktuality z Vašeho oboru,
 • právní předpisy  nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • další praktické informace.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Lucie Čížkovská - cizkovska@dashofer.cz