Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Geometrické tolerance v technické dokumentaci

- GD&T

Nová publikace pro konstruktéry, technology a pro ty, kteří pracují s technickými výkresy ve strojírenství. Jejím cílem je pomoci Vám vypracovat i užívat výrobní dokumentaci podle nejnovějších trendů. Tvary prvků součástí a jejich vzájemnou polohu můžete předepsat geometrickými tolerancemi.

Příklady v publikaci se zaměřují na vztahy mezi rozměry a geometrií. Předpisy těchto vazeb dovolují výrobě a kontrole využít vetší toleranční meze a zároveň zachovat funkčnost a smontovatelnost výrobků.

I když jsou výkresy s geometrickými tolerancemi rozšířené, často dochází k jejich nesprávnému výkladu. Proto publikace přináší odchylky v tolerancích také podle norem ASME a zároveň pojmy v cizích jazycích, které se používají v dokumentaci přicházející do českých podniků.

Praktická brožura "Geometrické tolerance v technické dokumentaci pro strojírenství" Vám přináší:
- předpisy vztahů mezi rozměry a geometrií,

- využití větších tolerančních mezí,

- příklady tolerování podle ČSN (EN, ISO) a podle norem ASME,

- pojmy na výkresech v cizích jazycích,

- tabulky pro stanovení odchylek.

Autoři

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, poté pracoval jako vysokoškolský učitel. V oboru konstrukce strojů a zařízení má bohaté zkušenosti z praxe a ze spolupráce s mnoha podniky. Dlouhodobě předsedal Technické normalizační komisi pro technickou dokumentaci, byl zpracovatelem technických norem z oboru výkresů ve strojírenství, přesnosti a zaměnitelnosti. Účastnil se tvorby mezinárodních norem ISO v komisích tohoto orgánu. Je autorem řady vysokoškolských učebních textů a odborných publikací, v současné době se věnuje odborné literární a přednáškové činnosti.

Obsah

Pojmy na výkresech v cizích jazycích

Přesnost geometrických vlastností

Toleranční pole a toleranční prostory

Předepisování geometrických tolerancí

Tolerance tvaru

 • Přímost
 • Rovinnost
 • Kruhovitost
 • Válcovitost
 • Tvar čáry a tvar plochy
 • Doplňkové parametry odchylek tvaru

Geometrické tolerance vztažené k základnám

 • Tolerance směru
 • Tolerance vzájemné polohy
 • Tolerance kruhového házení

Souhrnné geometrické tolerance

 • Rovnoběžnost a rovinnost
 • Kolmost a rovinnost
 • Sklon a rovinnost

Základny a soustavy základen

 • Základny
 • Soustavy základen
 • Dílčí základny

Metody vyhodnocování odchylek od geometricky správných tvarů

 • Úvod
 • Vztažný úsek
 • Základní metrologické charakteristiky
 • Chyby měření

Závislé a nezávislé tolerance

 • Mezní rozměry
 • Základní pravidlo tolerování
 • Kontrola obalovou plochou
 • Využití maxima nebo minima materiálu
 • Využití reciprocity

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz