Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Insolvenční zákon 182/2006 Sb. v tištěné podobě

- aktuální úplné znění ke 4. lednu 2019 a k 1. červnu 2019

Pozor! Zásadní novela Insolvenčního zákona vyšla 7. února 2019 ve Sbírce zákonů pod č. 31/2019 Sb. a změnila 75 paragrafů insolvenčního zákona! Zajistěte si nový insolvenční zákon 2019.

Výhody zpracování:

  • Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
  • Kvalitní tisk na běleném papíře
  • Pohodlné listování díky kroužkové vazbě
  • Přehledný formát A4
  • Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení
  • Snadná orientace - lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů

Obsah

Obsah je přesně daný právním stavem v ČR. Všechny jeho paragrafy jsou 100% stejné jako ve Sbírce zákonů (včetně zapracovaných novel). Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

V ceně tištěné brožury je i přístup k insolvenčnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům v on-line podobě:

  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a všechny aktuální podřazené právní předpisy k insolvenčnímu zákonu:

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a všechny aktuální podřazené právní předpisy k exekučnímu řádu:

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Radek Hamouz - hamouz@dashofer.cz