Brožura

Insolvenční zákon 182/2006 Sb. v tištěné podobě

- aktuální úplné znění 2019 (od 4. ledna 2019, od 1. dubna 2019, od 1. června 2019 i od 1. října 2019)

Formát: A4, Počet stran: 110

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. byl už 39 x novelizován! Zásadní novela nabyla účinnosti 1. června 2019 (další nabyly účinnosti 4. ledna, 1. dubna a 1. října 2019). Zajistěte si zaručeně aktuální úplné znění Insolvenčního zákona včetně této zásadní novely!

Pozor! Zásadní novela insolvenčního zákona změnila 75 paragrafů insolvenčního zákona od 1. června 2019! Zajistěte si nový insolvenční zákon 2019. Zapracovány jsou i novely účinné od 4. ledna 2019, od 1. dubna 2019 i od 1. října 2019!

Výhody zpracování:

 • Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
 • Kvalitní tisk na běleném papíře
 • Pohodlné listování díky kroužkové vazbě
 • Přehledný formát A4
 • Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení
 • Snadná orientace - lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů

Obsah

Obsah je přesně daný právním stavem v ČR. Všechny jeho paragrafy jsou 100% stejné jako ve Sbírce zákonů (včetně zapracovaných novel). Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

V ceně tištěné brožury je i přístup k insolvenčnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům v on-line podobě:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a všechny aktuální podřazené právní předpisy k insolvenčnímu zákonu:

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Vyhláška č. 193/2019 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a všechny aktuální podřazené právní předpisy:

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Ukázka

Zcela nový § 374b a § 375a (od 4. ledna 2019):

Změna v § 392 (od 1. června 2019):

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

V elektronické podobě v něm naleznete:

 • Insolvenční zákon v aktuálním úplném znění s vyznačením změn,
 • Insolvenční zákon ve znění od 1. října 2019 s vyznačením změn (po zapracování zásadní novely zákona a dalších tří novel),
 • Insolvenční zákon ve znění ke všem významným datům v minulosti s vyznačením změn,
 • Všechny podřazené předpisy k zákonu

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Radek Hamouz - hamouz@dashofer.cz