Brožura

Jak se připravit na GDPR v 5 krocích + Plné znění GDPR

Formát: A4 / A5, Počet stran: 150

S touto publikací pohodlně zvládnete přípravu na GDPR. Navíc ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné podobě.

Od 25. května je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR. I subjekty, které se dosud ochranou osobních údajů nezabývaly, ačkoli je nějak využívají – tzv. správci, by měly GDPR věnovat pozornost, jelikož oproti zákonu o ochraně osobních údajů zavádí mnohem vyšší pokuty.  V rámci kontroly, zda je vše v souladu s GDPR, je vhodné provést následující kroky:

 1. zhodnotit nakládání s osobními údaji z hlediska nezbytnosti zpracování osobních dat,
 2. zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se zpracováním osobních údajů,
 3. přijmout opatření k zabezpečení osobních údajů,
 4. splnit všechny povinnosti ve vztahu k subjektům osobních údajů,
 5. splnit všechny povinnosti ve vztahu k dozorovému orgánu.

Vše pohodlně zvládnete s naší publikací. A aby Vaše příprava byla dokonalá, nabízíme publikaci ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné podobě.

Autoři

Autorem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR je Evropský parlament a Rada Evropské unie. Autoři brožury jsou Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Tomáš Vavro.

Obsah

 1. Nakládání s osobními údaji
 2. Nutnost udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 3. Zabezpečení osobních údajů
 4. Povinnost ve vztahu k subjektům osobních údajů
 5. Povinnosti ve vztahu k dozorovému úřadu
 • Stručný přehled dokumentů, které je třeba mít v souvislosti s GDPR
  k dispozici
 • Bonusy
  • Smlouva o zpracování osobních údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Obsah Nařízení Evropského parlamentu a Rady (tzv. GDPR) v tištěné podobě je přesně dané Evropským parlamentem. Všech jeho 99 článků je 100% stejných jako v Úředním věstníku. Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

Ukázka

Ukázka zpracování brožurky:

Ukázka zpracování Nařízení:

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz