Brožura

Jak se připravit na GDPR v 5 krocích - ve zdravotnictví

+ Plné znění GDPR

Formát: A4 / A5, Počet stran: 100

S touto publikací pohodlně zvládnete přípravu na GDPR. Navíc ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné podobě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR, nabývá účinnosti 25. května 2018. I subjekty, které se dosud ochranou osobních údajů nezabývaly, ačkoli je nějak využívají – tzv. správci, by měly GDPR věnovat pozornost, jelikož oproti zákonu zavádí mnohem vyšší pokuty.  V rámci přípravy na GDPR je vhodné provést následující kroky:

 1. zhodnotit nakládání s osobními údaji z hlediska nezbytnosti zpracování osobních dat,
 2. zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se zpracováním osobních údajů,
 3. přijmout opatření k zabezpečení osobních údajů,
 4. splnit všechny povinnosti ve vztahu k subjektům osobních údajů,
 5. splnit všechny povinnosti ve vztahu k dozorovému orgánu.

Vše pohodlně zvládnete s naší publikací. A aby Vaše příprava byla dokonalá, nabízíme publikaci ve výhodném balíčku s úplným aktuálním zněním GDPR v tištěné podobě.

Autoři

Na příručce Jak se připravit na GDPR v 5 krocích - ve zdravotnictví spoulupracovali:

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Mgr. Tomáš Vavro

Mgr. David Zahumenský

JUDr. Bc. Andrej Lobotka, Ph. D.

Obsah

  1. Nakládání s osobními údaji
  2. Nutnost udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  3. Zabezpečení osobních údajů
  4. Zpracování a zabezpeční údajů o zdravotním  stavu
  5. Povinnost ve vztahu k subjektům osobních údajů
  6. Povinnosti ve vztahu k dozorovému úřadu
  7. Příklady porušení GDPR ve zdravotnictví
  • Stručný přehled dokumentů, které je třeba mít v souvislosti s GDPR
   k dispozici
  • Bonusy
   • Smlouva o zpracování osobních údajů
   • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

  Obsah Nařízení Evropského parlamentu a Rady (tzv. GDPR) v tištěné podobě je přesně dané Evropským parlamentem. Všech jeho 99 článků je 100% stejných jako v Úředním věstníku. Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

  Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
  Mgr. Gabriela Polívková - polivkova@dashofer.cz