Brožura

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR

včetně vzorů smluv a šablon

Formát: A5, Počet stran: 120, ISBN 978-80-87963-67-8

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

GDPR poskytuje osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, řadu práv. Každý subjekt tak má právo např. na opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování či přenositelnost údajů. Může po správci také vyžadovat soupis osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává. Jaké náležitosti musí tento soupis obsahovat, přesně definuje článek 15 GDPR. Předpřipravený formulář mj. najdete v nové brožurce.

Pokud je subjekt údajů nespokojený s tím, jak byla jeho žádost (příp. stížnost) vyřízena, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, popř. na soud. Je proto více než vhodné při vyřizování těchto žádostí postupovat pečlivě, reagovat na ně včas a způsobem předepsaným v GDPR (zejména uvádět všechny povinné informace) a tento postup řádně dokladovat, aby bylo možné doložit, že správce postupoval správně a podle GDPR.

Abychom správcům jejich práci co nejvíce usnadnili, připravili jsme vzory smluv, souhlasů a ohlášení, které reagují na nejčastější žádosti subjektů údajů. S novou brožurkou tak získáte:

 • vzory reagující na žádosti subjektů údajů
 • vzory ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů
 • vzory souhlasů se zpracováním osobních údajů
 • vnitřní směrnici pro správu osobních údajů
 • řešené dotazy z praxe

Autoři

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Mgr. Pavla Krejčí

Mgr. Tomáš Vavro

Obsah

1. Práva subjektů údajů

 • Vzor - Potvrzení o přijetí žádosti
 • Vzor - Informace o prodloužení lhůty pro vyřízení
 • Vzor - Oznámení o nemožnosti identifikovat subjekt údajů
 • Vzor - Žádost o poskytnutí dodatečných údajů pro identifikaci
 • Vzor - Odmítnutí žádosti podané neoprávněnou osobou
 • Vzor - Vyřízení žádosti o přístup k osobních údajům
 • Vzor - Vyřízení žádosti o opravu
 • Vzor - Vyřízení žádosti o výmaz
 • Vzor - Vyřízení žádosti o omezení zpracování
 • Vzor - Reakce na námitku proti zpracování pro přímý marketing
 • Vzor - Protokol o likvidaci osobních údajů

2. Porušení zabezpečení osobních údajů

 • Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu
 • Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
 • Vzor - Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
 • Vzor - Poučení subjektu údajů pro provozovatele e-shopu

4. Vnitřní směrnice pro správu osobních údajů

5. Dotazy a odpovědi

 • Dotaz - Souhlas zákonného zástupce
 • Dotaz - Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce o zaměstnání
 • Dotaz - Odmítnutí zasílání reklamních sdělení
 • Dotaz - Nesouhlas s uveřejněním obrazového záznamu na Facebooku
 • Dotaz - Osobní data v objednávkovém systému e-shopu

Bonusy

 • Vzor - Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajů
 • Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

Poradenský servis

Narazíte-li na problém, na který jste v brožurce nenalezli odpověď, je Vám k dispozici bezplatný odpovědní servis. Prostřednictvím Zákaznického portálu 24 v záložce Odpovědní servis nám pošlete svůj dotaz a písemnou odpověď od odborníka získáte nejpozději do 2 týdnů.

Ukázka

Ukázka zpracování vzorové smlouvy:

Ukázka zpracování textu:

Ukázka zpracování dotazu:

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Všechny vzory, které jsou v brožurce uvedeny, máte tak navíc k dispozici i v elektronické podobě. Jen vyplníte a vytisknete a máte hotovo.

Navíc získáváte přístup k denně aktualizovaným právním předpisům týkajících se osobních údajů.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • plné znění evropského nařízení (GDPR) připravené k tisku,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz