Brožura

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR

+ Jak se připravit na GDPR v 5 krocích

Formát: A5, Počet stran: 210

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

GDPR poskytuje osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, řadu práv. Každý subjekt tak má právo např. na opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování či přenositelnost údajů. Může po správci také vyžadovat soupis osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává. Jaké náležitosti musí tento soupis obsahovat, přesně definuje článek 15 GDPR. Předpřipravený formulář najdete v nové brožurce. Kromě toho jsme pro správce osobních údajů připravili vzory smluv, souhlasů a ohlášení, které reagují na nejčastější žádosti subjektů údajů.

S brožurami tak získáte:

 • vzory reagující na žádosti subjektů údajů a vzory souhlasů se zpracováním osobních údajů,
 • vzory ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů,
 • vnitřní směrnici pro správu osobních údajů,
 • podrobný manuál, jak zajistit soulad s GDPR,
 • postup, jak zpracovat písemnou analýzu zabezpečení osobních údajů, díky které může správce dozorovému orgánu prokázat, že chtěl zajistit soulad svých postupů s požadavky GDPR,
 • postup, jak zpracovat analýzu potřeby jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • odpověď na otázku, zda jste povinni posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA) a pokud ano, co musí posouzení povinně obsahovat,
 • stručný přehled dokumentů, které je potřeba v souvislosti s GDPR připravit.

Autoři

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Mgr. Pavla Krejčí

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Mgr. Tomáš Vavro

Obsah

Brožura Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR:

1. Práva subjektů údajů

 • Vzor - Potvrzení o přijetí žádosti
 • Vzor - Informace o prodloužení lhůty pro vyřízení
 • Vzor - Oznámení o nemožnosti identifikovat subjekt údajů
 • Vzor - Žádost o poskytnutí dodatečných údajů pro identifikaci
 • Vzor - Odmítnutí žádosti podané neoprávněnou osobou
 • Vzor - Vyřízení žádosti o přístup k osobních údajům
 • Vzor - Vyřízení žádosti o opravu
 • Vzor - Vyřízení žádosti o výmaz
 • Vzor - Vyřízení žádosti o omezení zpracování
 • Vzor - Reakce na námitku proti zpracování pro přímý marketing
 • Vzor - Protokol o likvidaci osobních údajů

2. Porušení zabezpečení osobních údajů

 • Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu
 • Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
 • Vzor - Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
 • Vzor - Poučení subjektu údajů pro provozovatele e-shopu

4. Vnitřní směrnice pro správu osobních údajů

5. Dotazy a odpovědi

 • Dotaz - Souhlas zákonného zástupce
 • Dotaz - Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce o zaměstnání
 • Dotaz - Odmítnutí zasílání reklamních sdělení
 • Dotaz - Nesouhlas s uveřejněním obrazového záznamu na Facebooku
 • Dotaz - Osobní data v objednávkovém systému e-shopu

Bonusy

 • Vzor - Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajů
 • Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

Brožura Jak se připravit na GDPR v 5 krocích

 1. Nakládání s osobními údaji
 2. Nutnost udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 3. Zabezpečení osobních údajů
 4. Povinnost ve vztahu k subjektům osobních údajů
 5. Povinnosti ve vztahu k dozorovému úřadu
 • Stručný přehled dokumentů, které je třeba mít v souvislosti s GDPR
  k dispozici
 • Bonusy
  • Smlouva o zpracování osobních údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Poradenský servis

Narazíte-li na problém, na který jste v brožurce nenalezli odpověď, je Vám k dispozici bezplatný odpovědní servis. Prostřednictvím Zákaznického portálu 24 v záložce Odpovědní servis nám pošlete svůj dotaz a písemnou odpověď od odborníka získáte nejpozději do 2 týdnů.

Ukázka

Ukázka zpracování vzorové smlouvy:

Ukázka zpracování textu:

Ukázka zpracování brožurky:

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Všechny vzory, které jsou v brožurce uvedeny, máte tak navíc k dispozici i v elektronické podobě. Jen vyplníte a vytisknete a máte hotovo.

Navíc získáváte přístup k denně aktualizovaným právním předpisům týkajících se osobních údajů.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • plné znění evropského nařízení (GDPR) připravené k tisku,
 • doplňkové informace na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz