Časopis

MS Office tipy & triky

Formát: A4, Předplatné období: 6 měsíců

Čtrnáctideník zahrnující veškeré aplikace z kancelářského balíku MS Office, ale také spoustu zajímavých tipů a triků pro práci s počítačem jako takovým.

Využijte optimálně programy MS Office! 
Čtrnáctideník zahrnující veškeré aplikace z kancelářského balíku MS Office, ale také spoustu zajímavých tipů a triků pro práci s počítačem jako takovým.

Časopis je především určen pro:

  • účetní
  • asistentky
  • ekonomy
  • manažery
  • a pro každého, kdo chce využívat a užitečně propojovat aplikace balíku MS Office

 

Autoři

Ing. Marek Laurenčík a kolektiv autorů

Obsah

Pravidelné rubriky:

1.      Jak efektivněji pracovat s Wordem
-         formátování obchodní korespondence
-         tisk a vše kolem tisku
-         vytváření PDF dokumentů z wordovských textů
-         práce s odrážkami, číslováním a tabelátory
-         práce s dlouhým dokumentem – záhlaví, zápatí, vkládání polí, práce s oddíly
-         vytváření rejstříků, seznamů a obsahu dokumentu
-         ukázka a praktické procvičení stylů odstavců a dokumentu
-         práce se šablonami a jejich využití, tvorba složitých formulářových šablon a jejich propojení na externí zdroje dat
-         práce s hypertextem a využití Wordu jako hypertextového editoru; hlavní a vnořené dokumenty
-         zamykání dokumentu a práce s poli pro vkládání textu
-         práce s grafikou v programu – vkládání obrázků a diagramů, vkládání automatických prvků a kreslení
-         práce s editorem rovnic a jeho využití v rámci MS Office
-         práce s tabulkami a praktické ukázky s propojením tabulek mezi programy  MS Word a MS Excel
-         práce s makry a jednoduché programování ve VBA v programu MS Word.

2.      MS Excel jako ideální nástroj a pomůcka
-         základní vytváření a grafická úprava tabulek
-         tiskové sestavy
-         výpočty v Excelu – vzorce a jednoduché funkce
-         práce se složitými výpočty a funkcemi, podrobná práce s funkcemi včetně jejich podrobného rozdělení a praktických ukázek
-         práce s databázemi a databázové funkce
-         práce s externími zdroji dat v Excelu
-         manažerské nástroje  v ukázkách příkladů
-         vytváření šablon a formulářů a detailní práce s nimi, hotové šablony pro volné použití
-         jednoduché programování maker a krátké makropříklady z praxe, hotové aplikace na bázi VBA pro Vaše použití.

3.      Vytváříme prezentace v MS PowerPoint
-         jak pracovat s hotovou prezentací
-         vytváření prezentace a její struktura
-         základní jednotka prezentace – snímek – a jeho vlastnosti
-         vkládání jednotlivých typů objektů a práce s nimi
-         vkládání objektů z jiných aplikací – např. tabulka z Wordu
-         efekty mezi zobrazeními objektů ve snímku a mezi snímky
-         hypertext v prezentaci, vytvoření webové prezentace
-         jak vytvořit samospustitelnou prezentaci – prezentace na cesty
-         šablony prezentací – vytváření a práce s nimi, ukázky hotových šablon s formulářovými prvky
-         jak prezentovat – způsoby a možnosti včetně prezentace přes web
-         práce s makry v prezentacích a hotové ukázky.

4.      Program MS Access – jednoduchá práce s databází
-         pracujeme s hotovou databází – ovládání, výběry dat a struktura databáze
-         co to je databáze, z čeho se skládá a jak se vytváří
-         jednoduché hotové databáze pro využití uživateli
-         hotové šablony databází a jejich modelové úpravy
-         exporty a importy z databází
-         propojení tabulek externích zdrojů dat jako zdroje pro MS Access databázi
-         práce s programem MS Access jako klientem SQL, SQL příkazy a dotazy v MS Access
-         vytváření kodu ve VBA (pro MS Access) a jeho optimalizace, makra a makroprogramování
-         ukázky hotových databází k převzetí

5.      Pracujeme s elektronickou poštou
-         co to je a jaký je princip elektronické pošty
-         práce s poštovními klienty, jejich historie a současnost
-         rozdíl mezi webovými poštovními klienty a standardními
-         práce s freemaily a praktické ukázky
-         nastavení poštovního klienta a poštovní profily, klient IMAP a POP3 včetně praktické ukázky významu
-         práce s poštovním klientem – odesílání, příjem pošty, odpovídání a přeposílání mailů
-         posílání a příjem příloh – nebezpečí virů 
-         etika v elektronické poště – NETiketa.

6.      Počítač a počítačová síť pro každého
-         základní informace o počítačích – současný trend, rychlost a výkon počítačů
-         práce se soubory
-         pevný disk a současné možnosti výměnných zařízení pro přenos dat
-         něco o programech na počítači – legálnost, instalace, freeware, shareware, možnosti stažení programů u internetu..
-         práce s CD/DVD – vypalování
-         počítače a viry
-         vytváříme malou domácí síť – jak sdílet data
-         WiFi sítě – prvky a nastavení s krátkou ukázkou použití.
…… další „všeobecné“ věci o PC

7.      Internet – nástroj moderní komunikace
-         historie internetu
-         práce s webovými prohlížeči, jejich historie a současnost
-         „brouzdání“ internetem a hledání informací
-         vyhledávání ve vyhledávačích, tipy na vhodné a zajímavé webové prezentace
-         pozor na viry – nebezpečí z internetu, problematika nevhodných internetových stránek a co dělat s vtíravými okny a odkazy
-         jak stahovat celé webové stránky pro práci v offline režimu

8.      Tipy a triky při práci s počítačem a kancelářskými aplikacemi
-         vzájemná komunikace officovských programů – MS Excel – MS Word – MS PowerPoint – MS Outlook
-         rozdíly mezi jednotlivými verzemi programů MS Office
-         práce s jinými kancelářskými aplikacemi a jejich  kompatibilita s MS Office

9.      Další aplikace sady MS Office
-         popis dalších aplikací MS Office
-         praktické využití aplikací
-         příklady z praxe

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Kristýna Lanová - lanova@dashofer.cz