E-dokument

Nové metody výuky

Počet stran: 68

Je známo, že vzdělanost žáků v České republice bohužel rychle klesá. Jak zlepšit jejich čtenářskou gramotnost, jak aktivizovat myšlení žáků nebo jak jim pomoci, aby své vědomosti také dokázali používat? Odpovědi najdete v tomto e-dokumentu.

E-dokument Nové metody výuky - Váš pomocník pro kreativní hodiny

E-dokument je určen všem aktivním učitelům především na základních, ale i na středních školách, kteří chtějí se svými žáky pracovat nad rámec „povinného“ učiva.

 • V e-dokumentu se například dozvíte, jaké principy napomáhají učení, jaké aktivity zapojují myšlení žáků a jak pomoci žákovi, aby své vědomosti dokázal také používat.
   
 • Záživnou moderní metodou výuky jsou projekty. Přečtěte si, jaké jsou možnosti a meze projektů nebo čím se vyznačuje projektové vyučování oproti tradiční frontální práci. Upozorníme Vás, jak nejlépe postupovat a co neopomenout.
   
 • Další aktivizující metodou výuky je tzv. problémová výuka, kdy učitel vytváří problémové situace, formuluje problémy a postupně vede žáky k samostatné formulaci problémů. I tato metoda je v e-dokumentu podrobně rozebrána.
   
 • V další části e-dokumentu se autoři zabývají čtenářskou gramotností a jejím zlepšováním na celé škole.
   
 • Přímo na pedagogy a školu je zaměřena část dokumentu, která se zabývá inovativními přístupy v procesu rozvíjení pedagogických kompetencí.

Texty jsou oživeny příklady, upozorněními, tipy či pracovními listy.

Autoři

PhDr. Ondřej Hausenblas
Je mezinárodně certifikovaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, zároveň vyučuje na katedře české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze.

PhDr. Hana Košťálová
Národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), lektorka a certifikátorka programu. Lektorka multikulturní výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Členka autorského a lektorského týmu národního projektu „Koordinátor“ na podporu zavádění reformy do praxe českých škol (tvorba ŠVP). Členka expertní a realizační skupiny Člověka v tísni pro projekt podporující moderní vzdělávání v Etiopii. Spoluautorka publikací „Učím s radostí“ a „Multikulturní výchova ve školním vzdělávacím programu“, pravidelná přispěvatelka a spolueditorka Kritických listů.

Paed. Dr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Pracuje jako odborná asistentka na katedře školní a sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK Praha. Vyučuje obecnou didaktiku, vede pedagogické praxe studentů a věnuje se problematice rozvoje didaktických dovedností studentů učitelství a pedagogickým inovacím v kontextu proměn současné školy. Je lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Obsah

1 Nejen dovednosti, ale také znalosti! aneb Respektování procesů učení ve výuce

 • Proč usilujeme o to, aby se žáci učili metodami aktivního učení?
 • Principy, jejichž respektování napomáhá učení žáků

2 Aplikace poznatků – od paměťového učení k učení s aplikací

3 Projektová výuka v současné škole

4 Možnosti problémové výuky v současné škole

 • Proč problémové vyučování?
 • Co je podstatou problémové výuky?
 • Role učitele v problémové výuce
 • Na co je dobré pamatovat
 • Žák v procesu problémové výuky
 • Co by mohl učitel vědět
 • Typologie problémových úloh
 • Klíčové kompetence k řešení problémů
 • Problémové úlohy
 • Přednosti problémové výuky v kostce

5 Jak redukovat učivo, jak pracovat se střešními pojmy

 • Je reforma příčinou poklesu vzdělanosti?
 • Čas a redukce učiva
 • Střešní pojmy a nosné myšlenky jako osnova učiva
 • Jak vyučovat se střešními pojmy?
 • Příklad – podrobný popis výuky
 • Přílohy

6 Inovativní přístupy v procesu rozvíjení pedagogických kompetencí

 • Proměny současné školy
 • Klíčové momenty vyučování
 • Strategie rozvoje didaktických dovedností
 • Inovativní kurz
 • Studentské porfolio
 • Studentské projekty
 • E-kurz Pedagogické inovace v kontextu proměn současné školy

7 Čtenářská gramotnost

 • Chceme zlepšit čtenářskou gramotnost v celé škole
 • Strategie, kterých žák využívá před čtením
 • Strategie, které žák využívá při čtení
 • Strategie, které žák provádí po čtení

8 Čtení odborného textu na druhém a třetím stupni školy

 • Úvod
 • Co by žáci z prvního stupně už měli v četbě umět?
 • Čemu by se žáci měli (postupně) pro četbu odborného textu naučit?
 • Strategie čtení a porozumění se učí čtením
 • Čtení odborného textu na druhém a třetím stupni školy – postupy
 • Čím se řídit při výuce čtení odborných textů?

Ukázka

Nové metody výuky - ukázka

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz