Brožura

Nový občanský zákoník + insolvenční zákon

- aktuální úplné znění 2019 (NOZ od 1. prosince 2018 / IZ od 4. ledna 2019, od 1. dubna 2019, od 1. června 2019 i od 1. října 2019)

Formát: A4, Počet stran: 398

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl zásadní změnu do práva ČR! Nahradil občanský zákoník vydaný v roce 1964, ale i další zákony. Zároveň se jedná o jeden z nejrozsáhlejších zákonů v ČR - má 3086 paragrafů. Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. byl už 39 x novelizován! Zásadní novela nabyla účinnosti 1. června 2019. Zajistěte si zaručeně aktuální úplné znění Insolvenčního zákona včetně této zásadní novely! Zajistěte si oba zákony, které přinesly zásadní změnu do právního systému ČR!

Pozor! 1. prosince 2018 nabyla účinnosti třetí novela nového občanského zákoníku v roce 2018! Všechny změny jsou v brožuře zapracovány!

Pozor! Zásadní novela insolvenčního zákona změnila 75 paragrafů insolvenčního zákona od 1. června 2019! Zajistěte si nový insolvenční zákon 2019. Zapracovány jsou i novely účinné od 4. ledna 2019, od 1. dubna 2019 i od 1. října 2019!

Dva nové zásadní zákony pro Vás, Vaše zaměstnání i podnikání:

 1. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl zásadní změnu do práva ČRNahradil současný občanský zákoník vydaný v roce 1964, ale i další zákony. Zároveň se jedná o jeden z nejrozsáhlejších zákonů v ČR - má 3086 paragrafů (Od 1. 7. 2018 má 4 nové paragrafy a od 1. 12. 2018 ještě jeden).
 2. Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. byl 39 krát novelizován, včetně zásadní novely č. 31/2019 Sb.!

Výhody zpracování aktuálního úplného znění:

 • Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
 • Kvalitní tisk na běleném papíře
 • Pohodlné listování díky kroužkové vazbě - každý zákon zvlášť
 • Přehledný formát A4
 • Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení
 • Snadná orientace - lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů

Obsah

Obsah je přesně daný právním stavem v ČR. Všechny jeho paragrafy jsou 100% stejné jako ve Sbírce zákonů (včetně zapracovaných novel). Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

V ceně tištěné brožury je i přístup k insolvenčnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům v on-line podobě:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a všechny aktuální podřazené právní předpisy k insolvenčnímu zákonu:

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Vyhláška č. 193/2019 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a všechny aktuální podřazené právní předpisy:

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Ukázka

První paragrafy NOZ:

Zcela nový § 1844a NOZ (od 1. prosince 2018):

Změna v § 2301 NOZ:

§ 2982 a následující NOZ:

 

Zcela nový § 374b a § 375a insolvenčního zákona (od 4. ledna 2019):

Změna v § 392 insolvenčního zákona (od 1. června 2019):

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

V elektronické podobě v něm naleznete:

 • Nový občanský zákoník v aktuálním úplném znění s vyznačením změn,
 • Nový občanský zákoník v původním znění a ke všem významným datům v minulosti s vyznačením změn,
 • Všechny podřazené předpisy k zákoníku:
 • Insolvenční zákon v aktuálním úplném znění s vyznačením změn,
 • Insolvenční zákon ve znění od 1. října 2019 s vyznačením změn (po zapracování zásadní novely zákona),
 • Insolvenční zákon ve znění ke všem významným datům v minulosti s vyznačením změn,
 • Všechny podřazené předpisy k zákonu

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Radek Hamouz - hamouz@dashofer.cz