Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Nový občanský zákoník + insolvenční zákon

- aktuální úplné znění 2019 (NOZ od 1. prosince 2018 / IZ od 4. ledna, od 1. dubna i od 1. června 2019)

Pozor! 1. prosince 2018 nabyla účinnosti třetí novela nového občanského zákoníku v roce 2018! Všechny změny jsou v brožuře zapracovány!

Pozor! Zásadní novela insolvenčního zákona změnila 75 paragrafů insolvenčního zákona od 1. června 2019! Zajistěte si nový insolvenční zákon 2019. Zapracovány jsou i novely účinné od 4. ledna 2019 a od 1. dubna 2019!

Dva nové zásadní zákony pro Vás, Vaše zaměstnání i podnikání:

 1. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl zásadní změnu do práva ČRNahradil současný občanský zákoník vydaný v roce 1964, ale i další zákony. Zároveň se jedná o jeden z nejrozsáhlejších zákonů v ČR - má 3086 paragrafů (Od 1. 7. 2018 má 4 nové paragrafy a od 1. 12. 2018 ještě jeden).
 2. Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. byl 38 krát novelizován, včetně zásadní novely č. 31/2019 Sb.!

Výhody zpracování aktuálního úplného znění:

 • Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
 • Kvalitní tisk na běleném papíře
 • Pohodlné listování díky kroužkové vazbě - každý zákon zvlášť
 • Přehledný formát A4
 • Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení
 • Snadná orientace - lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů

Obsah

Obsah je přesně daný právním stavem v ČR. Všechny jeho paragrafy jsou 100% stejné jako ve Sbírce zákonů (včetně zapracovaných novel). Samozřejmě se jedná o aktuální úplné znění.

V ceně tištěné brožury je i přístup k insolvenčnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům v on-line podobě:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a všechny aktuální podřazené právní předpisy k insolvenčnímu zákonu:

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Vyhláška č. 193/2019 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a všechny aktuální podřazené právní předpisy:

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Ukázka

První paragrafy NOZ:

Zcela nový § 1844a NOZ (od 1. prosince 2018):

Změna v § 2301 NOZ:

§ 2982 a následující NOZ:

 

Zcela nový § 374b a § 375a insolvenčního zákona (od 4. ledna 2019):

Změna v § 392 insolvenčního zákona (od 1. června 2019):

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

V elektronické podobě v něm naleznete:

 • Nový občanský zákoník v aktuálním úplném znění s vyznačením změn,
 • Nový občanský zákoník v původním znění a ke všem významným datům v minulosti s vyznačením změn,
 • Všechny podřazené předpisy k zákoníku:
 • Insolvenční zákon v aktuálním úplném znění s vyznačením změn,
 • Insolvenční zákon ve znění od 1. června 2019 s vyznačením změn (po zapracování zásadní novely zákona),
 • Insolvenční zákon ve znění ke všem významným datům v minulosti s vyznačením změn,
 • Všechny podřazené předpisy k zákonu

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Radek Hamouz - hamouz@dashofer.cz