Software

Nový občanský zákoník s komentářem

Srozumitelně, v příkladech, nejen pro právníky

Zorientujte se ve zbrusu novém občanském zákoníku! Díky našemu CD-ROMu pochopíte všechny souvislosti. Komentář je psán velmi srozumitelnou formou a obsahuje mnoho praktických příkladů.

Nový občanský zákoník představuje největší legislativní změnu v naší polistopadové historii. Pořiďte si jeho srozumitelný komentář!

Pozor!

1. července 2020 nabyla účinnosti zásadní novela nového občanského zákoníku! Nový komentář všech změněných paragrafů byl právě vydán!

Zajistěte si Nový občanský zákoník s komentářem!

Nový občanský zákoník představuje bezesporu největší legislativní změnu v naší polistopadové historii.

1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který je daleko obsáhlejší než předchozí zákoník. Navíc obsahuje i novou terminologii. Od té doby byl 8 x novelizován.

Jedná se o praktický CD-ROM, který obsahuje aktuální úplné znění občanského zákoníku a jeho komentář. Komentovaná je drtivá většina oblastí občanského práva a jejich výklad je podrobný. Momentálně jsou okomentovány tři čtvrtiny paragrafů a výklad obsahuje 4500 stran komentářů! Komentáře zařazujeme do všech částí zákona, aby bylo obsaženo co nejvíce podstatných témat z různých oblastí. Další části komentáře přidáváme formou aktualizací.

 

Kdo ocení náš komentář především?

Komentář je psán velmi srozumitelnou formou a obsahuje mnoho praktických příkladů. Proto je určen nejen advokátům, právníkům a soudcům, ale i podnikatelům, obcím, příspěvkovým organizacím či správcům nemovitostí.

 

Co software obsahuje?

 • Úplné aktuální znění nového občanského zákoníku s částečným komentářem
 • K vybraným paragrafům jsou k dispozici vzory smluv,které je možné stáhnout a upravit podle vlastních požadavků
 • Aktuální plná znění souvisejících právních předpisů
 • K důležitým paragrafům jsou uvedeny i příklady jejich použití v praxi
 • Jednotlivé části CD-ROMu jsou hypertextově propojeny
 • Software je pravidelně 2x ročně aktualizován

 

Objednali jste si tento produkt a nemáte na svém počítači CD mechaniku? Nainstalujte si demoverzi softwaru z těchto stránek a zalicencujte pomocí licenčního čísla ze zaslaného licenčního dopisu.

***DEMOVERZE SOFTWARU ke stažení ZDE***

***Manuál k  softwaru ke stažení ZDE***

Autoři

Komentář pro Vás připravují vedoucí autorky JUDr. Vladimíra Knoblochová a Mgr. Pavla Krejčí s kolektivem autorů.

Vedoucí autorky:

JUDr. Vladimíra Knoblochová - DBK Partners, advokátní kancelář

Absolvovala v roce 2003 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Rigorózní studium zde zakončila v roce 2004.

Od roku 2003 do roku 2005 pracovala jako právnička v oddělení mezinárodního práva Ministerstva obrany ČR. Od roku 2005 pracovala jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, kde po úspěšném složení advokátních zkoušek pracovala až do roku 2012 i jako advokátka. Nyní působí na pozici partnera v advokátní kanceláři DBK Partners. Současné zaměření je především na oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

Mgr. Pavla Krejčí - ČERVENÁ, KREJČÍ A KONEČNÁ, advokátní kancelář

Po absolvování Gymnasia F. X. Šaldy přijata v roce 1990 na studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1995. Poté vykonávala praxi advokátní koncipientky. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2003 založila Advokátní kancelář Červená a Krejčí se sídlem v Praze. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní a občanské právo. S nakladatelstvím VERLAG DASHÖFER spolupracuje od roku 2000. Publikovala již mnoho článků v odborných právnických časopisech.

 

Další autoři:

Mgr. Ing. Michal Bureš

Mgr. Zuzana Červená

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Mgr. Markéta Káninská

Mgr. Petra Kejvalová

Mgr. Zuzana Kittrichová

JUDr. Lucie Kolářová

Mgr. Silvie Koubíková

Mgr. Martin Pujman

Mgr. Jana Rejtarová

Mgr. Vít Šimonovský

Mgr. Jan Šmíd

Mgr. Josef Vacek

Obsah

Co software obsahuje?

 • Úplné aktuální znění nového občanského zákoníku s komentářem k důležitým oblastem
 • K vybraným paragrafům jsou k dispozici vzory smluv, které je možné stáhnout a upravit podle vlastních požadavků
 • Aktuální plná znění souvisejících právních předpisů
 • K důležitým paragrafům jsou uvedeny i příklady jejich použití v praxi
 • Jednotlivé části CD-ROMu jsou hypertextově propojeny
 • Software je pravidelně 2x ročně aktualizován

Co je občanským zákoníkem nově upraveno?

 • smluvní vztahy - konec duplicitní úpravy v občanském obchodním zákoníku,
 • změny v různých typech smluv - darování, koupě, výprosa, nájem bytu a domu, pacht, změna vlastníka věci, která je v nájmu, výpověď z nájmu věci bez výpovědní doby, náhrada újmy za narušení dovolené,
 • stavba jako předmět díla,
 • péče o zdraví,
 • pozemek a dům na něm stojící nesmějí mít rozdílné vlastníky,
 • akciová společnost nemusí mít dozorčí radu,
 • soud může určit výši pokuty za nedodržení smlouvy,
 • rozdílné řešení náhrady škody způsobené porušením smlouvy a porušením zákona,
 • nové skutkové podstaty náhrady škody,
 • jiné chápání pojmu věci v právním slova smyslu,
 • způsob nabývání vlastnického práv,
 • dědické právo - posílení vůle a volnosti rozhodování zůstavitele,
 • nájemní vztahy - výpověď za trestný čin, ohlašovací povinnost, přechod nájmu, přístřeší,
 • změny zástavního práva,
 • nová úprava smluvního zastoupení.

Poradenský servis

Všem předplatitelům nabízíme poradenský servis zdarma. Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v publikaci nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme jeho zodpovězení autorem, odborníkem na dané téma.

Vaše dotazy nám posílejte prostřednictvím specializovaného portálu www.infoportal.cz.

Ukázka

Komentář je velmi srozumitelný, a proto ho uvítají i "neprávníci". Vysvětlení jednotlivých paragrafů je doplněno příklady, na kterých se naši autoři snaží upozornit na možné sporné situace z praxe. Přesvědčte se v krátké ukázce.

Ukázku komentáře: Pojem spolku si můžete stáhnout ZDE!

Ukázku komentáře: Relativní neúčinnost právního jednání si můžete stáhnout ZDE!

Ukázku komentáře: Smlouva o smlouvě budoucí si můžete stáhnout ZDE!

***DEMOVERZE SOFTWARU ke stažení ZDE***

Aktualizace

Díky aktualizačnímu servisu budete vždy mít k dispozici aktuální a platné informace. Aktualizace je zasílána dvakrát ročně na dobírku. Odběr aktualizací není závazný, jejich písemným odmítnutím Vám ale zaniká nárok na aktualizační služby.

Hlavním úkolem aktualizace neboli dodatků k základnímu dílu je zaručit Vám informace o změnách v legislativě.

Aktualizace rozšiřují obsah základního díla o doplňující je o nové aktuální a podrobnější texty, vzory, checklisty a judikáty, reagují na Vaše připomínky a náměty. Jejich odběr je nezávazný, odmítnutím však zaniká Váš nárok na aktualizační služby.

Multilicence

Příplatek za poskytování multilicencí:

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 52000 Kč1000 Kč
6 - 154000 Kč2000 Kč
16 - 208000 Kč4000 Kč

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Radek Hamouz - hamouz@dashofer.cz