Brožura

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.

Úplné znění

Seznamte se s výsledkem zásadní rekodifikace stavebního práva!

Formát: A4, , 978-80-7635-082-3

Nový stavební zákon je tu! Po dlouhém přípravném procesu vyšel pod číslem 283/2021 Sb. Po patnácti letech tak přichází zásadní změna stavebního práva. Norma bude plně účinná od 1. července 2023.

 • Výčet zásadních bodů nového předpisu
 • Přehledné zpracování

Chci mít úplné paragrafové znění na stole!

Obsah

Předmluva (Mgr. Martina Pavelková)

Úplné znění nového stavebního zákona:

 • Část první Úvodní ustanovení
  • Hlava I Obecná ustanovení
  • Hlava II Pojmy
 • Část druhá Organizace a výkon veřejné správy
  • Hlava I Státní stavební správa
  • Hlava II Působnost ve věcech územního plánování
  • Hlava III Působnost ve věcech stavebního řádu
  • Hlava IV Vymezená území
  • Hlava V Společné ustanovení
 • Část třetí Územní plánování
  • Hlava I Cíle a úkoly územního plánování
  • Hlava II Obecná a společná ustanovení
  • Hlava III Nástroje územního plánování
 • Část čtvrtá Stavební právo hmotné
  • Hlava I Požadavky na výstavbu
  • Hlava II Požadavky na výrobky pro stavby
  • Hlava III Systém stavebně technické prevence
  • Hlava IV Činnosti ve výstavbě
  • Hlava V Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav
 • Část pátá Vyvlastnění
 • Část šestá Stavební řád
  • Hlava I Obecná a společná ustanovení
  • Hlava II Úkony před zahájením řízení
  • Hlava III Řízení o povolení záměru
  • Hlava III Řízení o povolení záměru
  • Hlava V Náhrada za škodu
  • Hlava VI Řízení o užívání
  • Hlava VII Odstraňování staveb a terénních úprav
  • Hlava VIII Mimořádné postupy
  • Hlava IX Nález
 • Část sedmá Informační systémy veřejné správy
 • Část osmá Výkon činnosti autorizovaných inspektorů
 • Část devátá Kontrola a opatření k nápravě
  • Hlava I Kontrola ve věcech územního plánování
  • Hlava II Kontrola ve věcech stavebního řádu
  • Hlava III Kontrola výkonu přenesené působnosti při vydávání prováděcího právního předpisu
 • Část desátá Přestupky
 • Část jedenáctá Soudní přezkum
 • Část dvanáctá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
  • Hlava I Společná ustanovení
  • Hlava II Přechodná ustanovení
  • Hlava III Zmocňovací ustanovení
  • Hlava IV Závěrečné ustanovení
 • Část třináctá Účinnost
 • Přílohy č. 1-9

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz