Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Software

Odpadové hospodářství

Ve Sbírce zákonů 2 novely zákona o odpadech.


Co z těchto novel vyplývá právě pro Vás?

Chcete se snadno a rychle orientovat v aktuálně platné legislativě o obalech a odpadech?

Chcete vyřešit Váš problém s odpady nebo obaly?
 V příručce naleznete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

 Máte otázky týkající se oblasti odpadového hospodářství?
Odpovídat Vám budou nejlepší čeští odborníci na odpadové hospodářství!

Víte, že je připravován nový zákon o odpadech?
Informace o projednáváních a vývoji zákona.

 Potřebujete přístup k úplným zněním aktuálních zákonů, vyhlášek a nařízení vlády?
Společně s příručkou získáte i přístup na Zákaznický portál Odpadové hospodářství! 

S příručkou Odpadové hospodářství přestanete mít obavy z kontroly České inspekce životního prostředí! 

Právě pro Vás je tu pdf. příručka ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

Autoři

Pod vedením vedoucího autora Ing. Bohumila Beneše spolupracují:

MUDr. M. Adámková, CSc.
Ing. P. Donát
Mgr. V. Dubanská, CSc.
Ing. P. Havelka
Ing. K. Hejátková
Ing. D. Horatius
Ing M. Horák
Ing. Z. Horsák
Mgr. Š. Jakl
JUDr. Z Jirásková
Mgr. J. Kotrčová
Ing. P. Kulhánková
Ing. J. Manhart
JUDr. Ing. E. Rudolf
Ing. T. Řezníček
Ing. L. Strnadová
Mgr. M. Tomiková
Ing. Pavel Vejnar, CSc., Ph.D.
Ing. M. Veselá
Ing. M. Veverková
MUDr. M. Zimová, CSc.
 

Obsah

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY – stručný přehled o novinkách v odpadovém hospodářství

 • Připravovaná legislativa
 • Nové zákony, vyhlášky a nařízení vlády
 • Informace o změnách v legislativě EU
 • Úřední věstník

PLNÁ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VČETNĚ KOMENTÁŘŮ

 • Zákony
 • Vyhlášky
 • Nařízení vlády
 • Usnesení vlády
 • Metodické pokyny, návody a doporučení MŽP

JUDIKATURA


PŘEDPISY A AKTY ES/EU

 • Nařízení
 • Rozhodnutí
 • Směrnice
 • Smlouvy
 • Úmluvy
 • Doporučení
 • Návrhy předpisů

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ODPADOVÉ A OBALOVÉ LEGISLATIVĚ

PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY  - včetně Národních plánů a dokumentů


ODPADY

 • Vlastnosti odpadů
 • Druhy odpadů
 • Nebezpečný odpad
 • Stanovení indikátorových organismů

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • Česká inspekce životního prostředí
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Obec
 • Český statistický úřad
 • Celní orgány


PODNIKÁNÍ A INFRASTRUKTURA

 • Povinnosti původců odpadů a oprávněných osob
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů a návody k vyplnění
 • Průběžná evidence odpadů, návod na vyplňování formuláře
 • Přeprava nebezpečných odpadů po území ČR a její evidence
 • Označování nebezpečných odpadů
 • ADR - značení nebezpečných látek
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Skládkování, přeprava odpadů
 • Převodník ke Katalogu odpadů
 • Kategorizace odpadů a pojem odpad
 • Souhlasy a pověření orgánů
 • Konkrétní případy
 • Zkušenosti z praxe

EKONOMIKA A FINANCE

 • Jak získat finanční podporu ze zdrojů EU?
 • Operační program Podnikání a inovace
 • Operační program Meziregionální spolupráce
 • Operační program Národní spolupráce

K PŘÍRUČCE ZÍSKÁVÁTE I PŘÍSTUP NA ZÁKAZNICKÝ PORTÁL ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 • Formuláře, štítky, identifikační listy
 • Plán odpadového hospodářství
 • Úplná znění právních předpisů
 • Vyhledávání – rychle najdete to, co hledáte
 • Informace o připravované a platné legislativě aktualizujeme každý den
 • Odpovědní servis
 • Zajímavosti z oblasti životního prostředí

Poradenský servis

Pokud máte otázky týkající se oblasti odpadového hospodářství nebo obalů zeptejte se nás!


Odpovídat Vám budou nejlepší čeští odborníci na odpadové hospodářství!

Všichni předplatitelé získávají zdarma PORADENSKÝ SERVIS.

Ukázka

Zákaznický portál 24

Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
 • Vybrané dotazy a odpovědi,
 • Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
 • Výkazy účetní závěrky
 • a další praktické informace

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Aktualizace

Prostřednictvím pravidelných aktualizací vydávaných na základě změn právních předpisů a pravidelných průzkumů u našich abonentů budete mít vždy k dispozici aktuální a platné informace.

Aktualizace březen 2015

Aktuální zprávy

 

Připravované zákony v odpadovém hospodářství

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aktuálně zpracovalo návrhy nové legislativy v oblasti nakládání s odpady, resp. odpadového hospodářství. Materie obsažená doposud v jednom zákoně je z věcných i právních důvodů rozdělena do dvou předpisů zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

 

Vyhláška o odděleném soustřeďování složek KO

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 321/2014 Sb., ze dne 16. prosince 2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu.

 

Nařízení Komise (EU) – nová úprava nebezpečných vlastností

V úředním věstníku EU bylo zveřejněno Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

 

Rozhodnutí Komise – změna Seznamu odpadů

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Rozhodnutí komise ze dne 18.prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. (2014/955/EU)

 

Plán odpadového hospodářství ČR

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2020; nařízení vlády bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod číslem 352/2014 Sb., je účinné od 1. ledna 2015 a jedná se o závaznou část Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2020.

 

Oběhové hospodářství – studie EU

Péčí EU byla vypracována studie Scoping study to identify potenciál circular economy action, priority sectors, material flows and value chaos – Funded under DG Environmen´ts Framework contract, August 2014.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Kristýna Lanová - lanova@dashofer.cz