Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Označování potravin

Označování potravin prošlo nejvýznamnější změnou od vstupu České republiky do Evropské unie. Výrobci a distributoři potravinářských výrobků musejí přizpůsobit etikety svých produktů požadavkům evropského nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Pro bezproblémové zvládnutí problematiky značení je tu praktická příručka Označování potravin

Autoři

Doc. Ing. Kamila Míková CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a v Boneco, a.s., jako odborný poradce pro legislativu a manager pro vývoj a jakost výrobků.

V současné době působí opět na VŠCHT na Ústavu analýzy potravin a výživy jako docent.

Přednáší předměty Úvod do potravinářské legislativy, Management jakosti v produkci potravin, Technologii vajec a Senzorickou analýzu. Své odborné zkušenosti uplatňuje v přednáškách a  publikuje knižně, v časopisech a na konferencích.

Obsah

Základní informace o označování potravin:

 • Úvod do problematiky
 • Balené potraviny
 • Přehled údajů uváděných na balených potravinách
  • Název potraviny
  • Obchodní jméno a sídlo PPP
  • Údaj o množství
  • Šarže
  • Datum vztahující se k údržnosti výrobku
  • Podmínky uchovávání nebo podmínky použití
  • Údaj o složení
  • Produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost
  • Údaje o potravinách nového typu
  • Údaje o možných nepříznivých účincích
  • Země původu nebo místo provenience
  • Výživové údaje
  • Další doplňkové údaje
  • Výživová a zdravotní tvrzení
  • Dobrovolné informace
 • Označování výrobků s chráněným i názvy
 • Značky kvality, loga pro biopotraviny, regionální potraviny a další značky
 • Nebalené potraviny

Příklady označování různých komodit včetně vzorů etiket:

 • Maso a masné výrobky
 • Ryby a rybí výrobky
 • Vejce, vaječné výrobky, majonézy
 • Mléko, kysané mléčné výrobky a tvaroh
 • Sýry
 • Čokoláda
 • Čokoládové bonbony
 • Škroby, výrobky ze škrobu a olejnatá semena
 • Čaj, káva, kávoviny

Dotazy a odpovědi týkající se označování potravin

Úplné znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům k 19. 2. 2014.

Ukázka


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz