Brožura

Označování potravin

Formát: A4, Počet stran: 112

Informace na etiketách potravinářských produktů musejí odpovídat požadavkům nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tyto požadavky doplňují také tuzemské komoditní vyhlášky a vyhláška o některých způsobech označování potravin. Praktický souhrn těchto pravidel včetně konkrétních příkladů etiket přináší brožura Označování potravin.

Označování potravin prošlo nejvýznamnější změnou od vstupu České republiky do Evropské unie. Výrobci a distributoři potravinářských výrobků musejí přizpůsobit etikety svých produktů požadavkům evropského nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Pro bezproblémové zvládnutí problematiky značení je tu praktická příručka Označování potravin

Publikace reaguje také na nedávné změny v tuzemské legislativě, zejména nové komoditní vyhlášky a novou vyhlášku o některých způsobech označování potravin.

Autoři

Doc. Ing. Kamila Míková CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a v Boneco, a.s., jako odborný poradce pro legislativu a manager pro vývoj a jakost výrobků.

V současné době působí opět na VŠCHT na Ústavu analýzy potravin a výživy jako docent.

Přednáší předměty Úvod do potravinářské legislativy, Management jakosti v produkci potravin, Technologii vajec a Senzorickou analýzu. Své odborné zkušenosti uplatňuje v přednáškách a  publikuje knižně, v časopisech a na konferencích.

Obsah

 • Základní informace o označování potravin
 • Komentář k vybraným ustanovením nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Příklady označování:
  • Maso a masné výrobky
  • Ryby a rybí výrobky
  • Mléko, kysané mléčné výrobky a tvaroh
  • Sýry
  • Vejce, vaječné výrobky, majonézy
  • Tuky, oleje a mražené krémy
  • Mlýnské obilné výrobky a rýže
  • Pekařské výrobky, těstoviny
  • Cukrářské výrobky a těsta
  • Cukrovinky
  • Sladidla, med
  • Kakao, čokoláda, čokoládové bonbony
  • Čaj, káva, kávoviny
  • Škroby, výrobky ze škrobu a olejnatá semena
  • Skořápkové plody, luštěniny
  • Čerstvé ovoce a zelenina
  • Ovocné a zeleninové nealkoholické nápoje
  • Koření, jedlá sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčice
 • Dotazy a odpovědi z praxe

Ukázka

Pro otevření ukázky prosím klepněte na ikonu PDF:

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz