Brožura

Podnikání v autodopravě - průvodce zásadními změnami

Formát: A4, Počet stran: 114, ISBN 978-80-7635-066-3

Evropský balíček mobility a novely zákona o silniční dopravě přinesly zásadní změny v dosavadních předpisech upravujících přístup na trh nákladní dopravy, vysílání zaměstnanců v dopravě a sociální podmínky řidičů.

Smyslem brožury Podnikání v autodopravě – průvodce zásadními legislativními změnami je na nová pravidla upozornit a shrnout všechny podstatné novinky do jedné praktické publikace.

Zpracován je praktický přehled provedených změn doplněný komentářem, tabulkami a vysvětlujícími schématy. Uvedeny jsou i otázky a odpovědi, které nechala vypracovat Evropská komise, a které se týkají některých aspektů nové právní úpravy této problematiky.

Autoři

Ing. Jiří Novotný

Pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o odhalování manipulace se záznamovým zařízením.

Podílel se také na přípravě kontrolních pracovníků v souvislosti s nasazení digitálních tachografů. Je členem autorského kolektivu portálu DLprofi.cz.

Obsah

Obsah publikace Podnikání v autodopravě – průvodce zásadními legislativními změnami:

 • Změny v zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Změny v nařízení (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti
 • Změny v nařízení (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě
 • Změny v nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě
 • Změny v nařízení (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční dopravy
 • Otázky a odpovědi zpracované Generálním ředitelstvím pro mobilitu a dopravu
 • Přílohy
  • Doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku řidičů, na které se nevztahuje nařízení (ES) č. 561/2006
  • Doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů podle dohody AETR
  • Doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů podle nařízení (ES) č. 561/2006
  • Pokyn č. 1 – Výjimka z limitů pro minimální dobu odpočinku a maximální dobu řízení za účelem nalezení vhodného místa zastávky
  • Rozdělení tachografů

Ukázka

Pro zobrazení ukázky prosím klepněte na ikonu PDF:

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.cz