E-dokument

Postup a trendy výběru pracovníků

Počet stran: 50

V e-dokumentu zjistíte, jak má vypadat ideální průběh pohovoru, jak kandidáta správně při pohovoru hodnotit, ale také jak sestavit inzerát nebo kdy využít pro výběr zaměstnanců speciální postupy.

Nejdůležitější fází při výběru pracovníka je bezpochyby osobní pohovor s budoucím zaměstnancem. Jedná se o velmi účinný nástroj personálních činností, především personálního výběru. Dodržením pravidel a postupů, které eliminují možné chyby ve výběru, jde o spolehlivou metodu posouzení vhodnosti a kompetentnosti uchazeče.

Jak má vypadat ideální průběh pohovoru, jak kandidáta správně při pohovoru hodnotit, ale také jak sestavit inzerát nebo kdy využít pro výběr zaměstnanců speciální postupy zjistíte v e-dokumentu Postup a trendy výběru pracovníků.

 

Elektronický dokument ve formátu PDF si stáhnete z našich internetových stránek. Adresu pro stažení tohoto dokumentu obdržíte obratem po vyplnění a odeslání příslušné internetové objednávky. Kdykoliv si jej můžete vytisknout; pro otevření dokumentu je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Zároveň s zpřístupněním dokumentu Vám bude vystavena a odeslána poštou zálohová faktura. Prosíme o její včasné uhrazení. Po připsání platby na náš účet Vám obratem zašleme daňový doklad - fakturu.

Autoři

Mgr. Ludmila Třeštíková

Magisterský titul získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Andragogika a personální řízení.

Řízením lidských zdrojů a systémům vzdělávání dospělých se věnovala především ve velkých IT firmách. V současnosti je projektovou manažerkou a personální specialistkou v MAS Říčansko. Zároveň je autorkou populárně-vědeckých článků týkajících se osobnostního rozvoje a personální práce, autorkou odborných publikací z oboru řízení lidských zdrojů a lektorkou manažerských dovedností a personálních činností. Je také matkou 3 báječných dětí.

Obsah

 1. Obsahové a formální požadavky pro inzeráty
  • cíl a způsob inzerování
  • média pro inzerování
  • nejčastější chyby inzerátů
 2. Třídění uchazečů o zaměstnání
  • jak vytvořit osobní dotazník
 3. Pohovory
  • druhy pohovorů
  • organizace a průběh pohovorů
  • metody pohovorů
  • nejčastější otázky u pohovorů
  • nejčastější chyby u pohovorů
 4. Efektivní práce s otázkami
  • pravidla kladení otázek
  • typy otázek
 5. Pravidla úspěšné řeči těla
 6. Další postupy a trendy výběru pracovníků
  • systém řízení talentů
  • assesment centre / development centre
  • validita výběrového řízení
 7. Vzorové dokumenty

 

 

Ukázka

Nejčastější otázky u pohovorů

Profesní otázky

Cílem profesních otázek je doplnit informace obsažené v životopise uchazeče. Každý zaměstnanec by měl znát a vést si profesní kalendář – dotace a detaily pracovních poměrů a úspěchů.

Příklady:
- Popište typický denní rozvrh úkolů v současném (předchozím) zaměstnání?
- Co bylo náplní vaší předchozí práce? Jak a proč jste tam začal pracovat? Proč jste odešel?
- Kdo byl/je vaším nadřízeným a kdo se naopak zodpovídal vám?
- Proč jste si pro svou kariéru zvolil právě tuto profesní oblast (např. marketing, IT, finanční
poradenství atd.)?
- Proč se zajímáte zrovna o toto místo?
- Jaká kvalifikace vás podle vašeho názoru předurčuje k úspěchu ve vaší profesi?
- Popište nejvýznamnější projekt, na kterém jste doposud pracoval.
- Jaká byla/je vaše zodpovědnost - nejdůležitější části vaší práce?
- Jaký druh práce vás nejvíce zajímá?
- Podařilo se vám v posledním zaměstnání dosáhnout nějakého kariérního postupu?
- Co výjimečného můžete nabídnout?
- Kde, podle svých představ, budete za pět let? Jak těchto plánů chcete dosáhnout?

Situační otázky

Cílem situačních otázek je otestovat styl práce uchazeče - schopnost plánovat, jeho organizační schopnosti, schopnost řešení konfliktů atd.

Příklady:
- Podílel jste se ve škole nebo ve vašem předchozím zaměstnání na nějakých větších projektech? Můžete mi o nich něco říci?
- Musel jste někdy splnit několik odlišných úkolů v omezeném čase? Co tuto situaci způsobilo? Jak jste ji řešil a s jakým výsledkem?
- Řídil jste někdy projekt, na kterém spolupracovalo více lidí? Jak jste jejich práci koordinoval? Jakým způsobem jste rozděloval úkoly? Jak to fungovalo?
- Popište mi situaci, ve které jste nebyl se svým výkonem spokojen. Co jste se z této chyby naučil?
- Popište mi situaci, která se v danou chvíli zdála neřešitelná. Jak jste se s ní vypořádal?
- Popište mi poslední situaci, kdy jste se v práci neovládl.
- Popište mi nějaký konflikt s kolegou a jak jste ho vyřešil?

Otázky schopností

Otázkami schopností se zkouší uchazečovy analytické schopnosti, postupy při řešení problémů, kreativita. V rámci těchto otázek můžete předložit i konkrétní logický úkol.

Příklady:
- Co předchází tomu, než uděláte nějaké důležité rozhodnutí? Můžete uvést konkrétní příklad?
- Které pracovní situace byste označil za obtížné a proč?
- Co by měl váš současný (minulý) zaměstnavatel udělat, aby byl ve svém podnikání úspěšnější?
- Můžete uvést konkrétní příklady úkolů, které přenecháváte ostatním a těch, které si raději uděláte sám?

TIP

Specifickým případem otázek schopností, který používají některé organizace (vyhlášeny jsou tím americké organizace) jsou „špekové“ otázky typu proč a jak. Tyto otázky vůbec nesouvisí s oborem ani prací, na které se uchazeč hlásí, testují obecně inteligenci a pohotovost reakce. Na místa, která to vyžadují, lze takto testovat kreativitu.

 

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz