Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
E-dokument

Postup a trendy výběru pracovníků

Nejdůležitější fází při výběru pracovníka je bezpochyby osobní pohovor s budoucím zaměstnancem. Jedná se o velmi účinný nástroj personálních činností, především personálního výběru. Dodržením pravidel a postupů, které eliminují možné chyby ve výběru, jde o spolehlivou metodu posouzení vhodnosti a kompetentnosti uchazeče.

Jak má vypadat ideální průběh pohovoru, jak kandidáta správně při pohovoru hodnotit, ale také jak sestavit inzerát nebo kdy využít pro výběr zaměstnanců speciální postupy zjistíte v e-dokumentu Postup a trendy výběru pracovníků.

 

Elektronický dokument ve formátu PDF si stáhnete z našich internetových stránek. Adresu pro stažení tohoto dokumentu obdržíte obratem po vyplnění a odeslání příslušné internetové objednávky. Kdykoliv si jej můžete vytisknout; pro otevření dokumentu je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Zároveň s zpřístupněním dokumentu Vám bude vystavena a odeslána poštou zálohová faktura. Prosíme o její včasné uhrazení. Po připsání platby na náš účet Vám obratem zašleme daňový doklad - fakturu.

Autoři

Mgr. Ludmila Třeštíková

Magisterský titul získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Andragogika a personální řízení.

Řízením lidských zdrojů a systémům vzdělávání dospělých se věnovala především ve velkých IT firmách. V současnosti je projektovou manažerkou a personální specialistkou v MAS Říčansko. Zároveň je autorkou populárně-vědeckých článků týkajících se osobnostního rozvoje a personální práce, autorkou odborných publikací z oboru řízení lidských zdrojů a lektorkou manažerských dovedností a personálních činností. Je také matkou 3 báječných dětí.

Obsah

 1. Obsahové a formální požadavky pro inzeráty
  • cíl a způsob inzerování
  • média pro inzerování
  • nejčastější chyby inzerátů
 2. Třídění uchazečů o zaměstnání
  • jak vytvořit osobní dotazník
 3. Pohovory
  • druhy pohovorů
  • organizace a průběh pohovorů
  • metody pohovorů
  • nejčastější otázky u pohovorů
  • nejčastější chyby u pohovorů
 4. Efektivní práce s otázkami
  • pravidla kladení otázek
  • typy otázek
 5. Pravidla úspěšné řeči těla
 6. Další postupy a trendy výběru pracovníků
  • systém řízení talentů
  • assesment centre / development centre
  • validita výběrového řízení
 7. Vzorové dokumenty

 

 

Ukázka

Nejčastější otázky u pohovorů

Profesní otázky

Cílem profesních otázek je doplnit informace obsažené v životopise uchazeče. Každý zaměstnanec by měl znát a vést si profesní kalendář – dotace a detaily pracovních poměrů a úspěchů.

Příklady:
- Popište typický denní rozvrh úkolů v současném (předchozím) zaměstnání?
- Co bylo náplní vaší předchozí práce? Jak a proč jste tam začal pracovat? Proč jste odešel?
- Kdo byl/je vaším nadřízeným a kdo se naopak zodpovídal vám?
- Proč jste si pro svou kariéru zvolil právě tuto profesní oblast (např. marketing, IT, finanční
poradenství atd.)?
- Proč se zajímáte zrovna o toto místo?
- Jaká kvalifikace vás podle vašeho názoru předurčuje k úspěchu ve vaší profesi?
- Popište nejvýznamnější projekt, na kterém jste doposud pracoval.
- Jaká byla/je vaše zodpovědnost - nejdůležitější části vaší práce?
- Jaký druh práce vás nejvíce zajímá?
- Podařilo se vám v posledním zaměstnání dosáhnout nějakého kariérního postupu?
- Co výjimečného můžete nabídnout?
- Kde, podle svých představ, budete za pět let? Jak těchto plánů chcete dosáhnout?

Situační otázky

Cílem situačních otázek je otestovat styl práce uchazeče - schopnost plánovat, jeho organizační schopnosti, schopnost řešení konfliktů atd.

Příklady:
- Podílel jste se ve škole nebo ve vašem předchozím zaměstnání na nějakých větších projektech? Můžete mi o nich něco říci?
- Musel jste někdy splnit několik odlišných úkolů v omezeném čase? Co tuto situaci způsobilo? Jak jste ji řešil a s jakým výsledkem?
- Řídil jste někdy projekt, na kterém spolupracovalo více lidí? Jak jste jejich práci koordinoval? Jakým způsobem jste rozděloval úkoly? Jak to fungovalo?
- Popište mi situaci, ve které jste nebyl se svým výkonem spokojen. Co jste se z této chyby naučil?
- Popište mi situaci, která se v danou chvíli zdála neřešitelná. Jak jste se s ní vypořádal?
- Popište mi poslední situaci, kdy jste se v práci neovládl.
- Popište mi nějaký konflikt s kolegou a jak jste ho vyřešil?

Otázky schopností

Otázkami schopností se zkouší uchazečovy analytické schopnosti, postupy při řešení problémů, kreativita. V rámci těchto otázek můžete předložit i konkrétní logický úkol.

Příklady:
- Co předchází tomu, než uděláte nějaké důležité rozhodnutí? Můžete uvést konkrétní příklad?
- Které pracovní situace byste označil za obtížné a proč?
- Co by měl váš současný (minulý) zaměstnavatel udělat, aby byl ve svém podnikání úspěšnější?
- Můžete uvést konkrétní příklady úkolů, které přenecháváte ostatním a těch, které si raději uděláte sám?

TIP

Specifickým případem otázek schopností, který používají některé organizace (vyhlášeny jsou tím americké organizace) jsou „špekové“ otázky typu proč a jak. Tyto otázky vůbec nesouvisí s oborem ani prací, na které se uchazeč hlásí, testují obecně inteligenci a pohotovost reakce. Na místa, která to vyžadují, lze takto testovat kreativitu.

 


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz