E-dokument

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů

- soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Počet stran: 90

Deset dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi společenství vlastníků s komentářem a doporučením pro praxi.

Případy z praxe vlastníků, kteří nejasný výklad zákona řešili před soudy. Deset dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi společenství vlastníků.jsou opatřeny komentářem a doporučením pro praxi.

Komentovaná témata:

  • Lhůta přehlasovaného vlastníka domáhat se svého práva u soudu.
  • Legitimace společenství vlastníků k vymáhání plnění ze vztahů týkajících se jednotek.
  • Možnosti vlastníka domáhat se konání shromáždění vlastníků.
  • Vymezení společných částí domů jako jednotky.
  • Záležitosti přezkoumatelné soudem při přehlasování vlastníka.
  • Hlasování vlastníka na shromáždění vylučující protiprávnost jednání.
  • Soudem vydaný zákaz jednání podle napadeného rozhodnutí shromáždění.
  • Stavební činnost spadající pod správu domu.
  • Kvorum vlastníků při stavbě výtahu ve dvoře.
  • Shromáždění vlastníků konaná v rozporu se zákonem.

Autoři

Mgr. Adriana Kvítková
Advokacii se věnuje od roku 2007, do vykonání advokátní zkoušky působila v jedné z největších českých advokátních kanceláří, kde si své odborné znalosti prohlubovala v týmu zaměřeném na spornou agendu, insolvenční právo a oblast družstevního a bytového práva. Od ledna 2011 je Adriana zapsaná jako advokátka a v rámci své generální advokátní praxe se zaměřuje na právo nemovitostí a bytové právo (společenství vlastníků), právo společností, zastupování klientů před soudy a správními orgány, insolvenční právo a oblast veřejných zakázek. Mezi její klienty patří jak soukromé osoby, malí a střední podnikatelé, tak i subjekty z veřejnoprávního sektoru. Adriana absolvovala v roce 2006 v rámci studia právnické fakulty zahraniční stáž na Sciences Politiques Toulouse při Université Toulouse 1 Capitole, hovoří plynně anglicky, francouzsky a španělsky.

Mgr. Alexandra Kalandarišvili
Během studia právnické fakulty Univerzity Karlovy absolvovala Alexandra stáž u veřejného ochránce práv, studijní pobyt na Státní univerzitě v Petrohradu, stáže v advokátní kanceláři v tureckém Istanbulu a ve významné české advokátní kanceláři. V advokátní kanceláři Bultas, Kvítková, Kareta a partneři pracuje od března 2016. Alexandra hovoří plynně česky, slovensky, anglicky a rusky, specializuje se na občanské právo, obchodní právo, GDPR a trestní právo.

Obsah

1. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016 sp. zn. 26 Cdo 2360/2016
2. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2016 sp. zn. 26 Cdo 5610/2015
3. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017 sp. zn. 26 Cdo 2323/2016
4. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4519/2016
5. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4118/2016
6. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016 sp. zn. 26 Cdo 1322/2016
7. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 10. 2016 sp. zn. 8 Cmo 252/2016
8. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 811/2015
9. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. 26 Cdo 781/2013
10. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2014 sp. zn. 7Cmo 225/2013

Ukázka

Domáhání se konání shromáždění vlastníkem u soudu

Domáhání se konání shromáždění vlastníkem u soudu

Zabezpeční oprav společných částí domu společenstvím

Zabezpeční oprav společných částí domu společenstvím

Shromáždění se nekonalo v souladu se zákonem

Shromáždění se nekonalo v souladu se zákonem

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz