Příručka

Nízkoenergetické a pasivní domy - návrh a realizace

Komplexní zpracování problematiky nízkoenergetických a pasivních domů včetně návrhu a realizace se zaměřením na moderní a ekologické řešení jejich okolí

Formát: A4, Počet šanonů: 0 Počet stran: 816

Praktická příručka se zabývá zásadami architektonického, konstrukčního a energeticky úsporného návrhu objektů s optimalizovanou spotřebou tepla - nízkoenergetických a pasivních domů. Řeší i navazující problematiku technických zařízení budov, především otázku vytápění a větrání budov. Mimo technických a energetických kriterií jsou výrazně preferována i hlediska environmentální, a to jak s ohledem na bezprostřední dopad energetických úspor, tak především z pohledu používaných  materiálů a technologií.

Publikace „Nízkoenergetické a pasivní domy – návrh a realizace“ je určena  investorům, architektům, projektantům, developerům a zájemcům o energeticky úspornou výstavbu.

Zabývá se zásadami architektonického a konstrukčního návrhu objektů s optimalizovanou spotřebou tepla. Jsou zde formulovány základní cíle tohoto způsobu stavění a jeho legislativní rámec. Řeší i navazující problematiku technických zařízení budov, především otázku vytápění a větrání budov, která se z hlediska energetických úspor jeví jako klíčová.

Autoři

Publikaci zpracoval kolektiv odborníků na energeticky úspornou výstavbu pod vedením doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc.

Obsah

Obsah příručky:  

1 OBSAH, ÚVOD
 
1/1 Úvod
1/2 Seznam autorů 

2 LEGISLATIVA A AKTUÁLNÍ INFORMACE

2/1 Legislativa
2/2 Aktuální informace
2/2.1 Program Zelená úsporám
2/2.2 Aktuální změny v dotačním programu "Zelená úsporám"

3 MOTIVACE NÍZKOENERGETICKÉ VÝSTAVBY

3/1 úspory energie a jejich ekologické Důsledky
3/2 Cíle Datové optimalizované výstavby
3/3 Předpokládaný trend vývoje Datové optimalizované výstavby                                                            

4 ENERGETICKÁ KLASIFIKACE OBJEKTU S OPTIMALIZOVANOU SPOTŘEBOU TEPLA

4/1 Standardní členění objektů a jejich základní charakteristika
4/1.1 Nízkoenergetické budovy
4/1.2 Pasivní budovy
4/1.3 Nulové budovy
4/2 Energetické hodnocení budov dle ČSN 73 0540
4/2.1 Principy hodnocení
4/2.2 Energetický štítek obálky budovy
4/2.3 program ENERGIE 2008
4/3 Energetické hodnocení budov dle Směrnice evropské rady č.2002/91/ES vyhlášky    č.148/2007 Sb.
4/3.1 Principy hodnocení
4/3.2 Průkaz energetické náročnosti
4/3.3 program ENERGIE 2008 - použití, příklad výpočtu
4/3.4 Program NKN - použití, příklad výpočtu
4/3.4.1 Výpočetní nástroj NKN jako nástroj optimalizační
4/4 Programový nástroj PHPP
4/5 Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí
4/5.1 Základní návrhová kritéria
4/5.2 Hodnocení životního cyklu budov
4/5.3 Data pro hodnocení
4/5.4 Dostupné nástroje pro hodnocení enviromentálního dopadu staveb
4/5.5 Příklady enviromentálních hodnocení
4/6 Hodnocení budov pomocí TNI 73 0329 a TNI 73 0330
4/6.1 TNI 73 0329 "Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy"
4/6.2 TNI 73 0330 "Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy"
4/6.3 Použití programu Energie 2010 k hodnocení budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění podle TNI 73 0329 a TNI 73 0330

5 ZÁSADY NÁVRHU PASIVNÍCH A  NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

5/1 Umístění stavby
5/1.1 Výběr optimální lokality
5/1.2 Místa Nevhodná pro umístění objektu
5/1.2.1 Zastíněná místa
5/1.2.2 Místa v krajině s intenzivními větry
5/1.2.3 Špatně dostupné lokality a velká dojezdová vzdálenost
5/2 Architektonické dispoziční řešení
5/2.1 Objemové řešení
5/2.2 Dispoziční řešení - zónování budovy
5/3 Principy návrhu obalových konstrukcí
5/3.1. Základní požadavky z hlediska tepelné ochrany budov
5/3.2 Obvodové stěny
5/3.3 Střešní konstrukce
5/3.4 Otvorové výplně
5/4 Principy návrhu vnitřních konstrukcí
5/5 Ekologické materiály 

6 ENERGETICKY OPTIMALIZOVANÁ REKONSTRUKCE BUDOV

6/1 Cíle Datové limity optimalizovaných rekonstrukcí
6/2 Architektonické dispoziční řešení
6/3 Konstrukční řešení
6/3.1 Obvodové stěny
6/3.2 Střešní konstrukce
6/3.3 Otvorové konstrukce
6/3.4 Vnitřní konstrukce
6/4 Úpravy otopného systému
6/4.1 Zdroje energie
6/4.2 Distribuční systém
6/4.3 Spotřeba tepla
6/4.4 Měření spotřeby tepla
6/5 Úpravy vzduchotechnického systému
6/6 Úpravy ostatních technických zařízení

7 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

7/1 Vytápění
7/1.1Primární zdroje energie
7/1.2.Koncepce návrhu vytápěcího systému
7/1.3 Solární systémy
7/1.3.1 Energetické hodnocení solárních soustav
7/1.4 Tepelná čerpadla
7/1.5 Otopné plochy
7/1.6 Opatření ke zvýšení účinnosti systému vytápění
7/1.6.1 Parametry vnitřního prostředí s ohledem na energetickou náročnost budov
7/1.7 Minimalizace spotřeby energie
7/1.7.1 Aktivní tepelná ochrana
7/1.8 Protisluneční ochrana, redukce tepelných zisků
7/1.9 Chlazení budov
7/2 Větrání     
7/2.1 Požadavky
7/2.2 Koncepce návrhu větracích systémů
7/2.3 Požadavky na řízení a regulaci větracích systémů
7/3 Zásobování vodou       
7/3.1 Koncepce návrhu
7/3.2 Příprava teplé vody
7/3.3 Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod
7/4 Odpadní vody
       
7/4.1 Principy likvidace odpadních vod
7/4.2 Decentralizované odvádění a využití odpadních vod
7/4.3 Využití dešťových vod
7/4.4 Vsakování 
7/5 zásobování elektřinou
       
7/5.1 Volba typu elektrických spotřebičů
7/5.2 Fotovoltaické systémy
7/5.3 Regulace Monitorování objektu, inteligentní budovy

8 PŘÍKLADY REALIZACÍ PASIVNÍCH A NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

8/1 Samostatně stojící rodinné domy
8/2 Bytové domy
8/3 Ostatní objekty

 

Proč si produkt objednat

 

  • Získáte informace ohledně nízkoenergetických a pasivních domech na jednom místě!
  • Osvojíte si základní cíle tohoto způsobu stavění!
  • Informujete se o jednotlivých typech energeticky úsporných objektů a o zásadách architektonického a konstrukčního návrhu  nízkoenergetických a pasivních budov!
  • Získáte návod pro návrh jednotlivých konstrukčních prvků těchto objektů!
  • Provedete kvalitně hodnocení budov z hlediska tepelné ochrany!
  • Uvidíte řadu realizací různých typů nízkoenergetických a pasivních budov!
  • Detailně vyřešíte problematiku vytápění a větrání budov!
  • Seznámíte se s energeticky úspornými spotřebiči!

Od 1.1.2009 se v naší legislativě objevil zcela nový dokumentPrůkaz energetické náročnosti budovy“, který vnesl do našeho právního řádu zákon č. 177/2006 Sb. STAVEBNÍ POVOLENÍ nedostanete bez tohoto průkazu, který bude muset mít každá novostavba. 

Získejte potřebné informace!

Příručka formátu A4, záruka aktualizace, poradenský servis zdarma, bezplatný přístup na Zákaznický portál 24.

 

Poradenský servis

Všem předplatitelům nabízíme poradenský servis zdarma. Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v publikaci nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma. Vaše dotazy nám posílejte prostřednictvím specializovaného portálu Stavební klub.

Aktualizace

Příručka je kompletní v celém svém rozsahu. Aktualizační servis byl zastaven.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Pavel Novák - novak@dashofer.cz