Brožura

Pronájem nemovitostí

daně, účetnictví, příklady z praxe

Formát: A5, Počet stran: 70, ISBN 978-80-7635-071-7

Praktická tištěná brožura řeší otázky týkající se pronájmu nemovitých věcí na straně pronajímatele. Obsah je zaměřen především na výklad daňové problematiky nájmu těchto věcí (tj. z hlediska daně z příjmů a DPH), doplněn je i o rozbor účtování, právních souvislostí dle úpravy v občanském zákoníku a ostatních souvisejících aspektů. Výklad je podpořen i řadou praktických příkladů.

Praktická tištěná brožura Pronájem nemovitostí  - daně, účetnictví, příklady z praxe je určena všem, kteří v praxi řeší daňové, účetní a ostatní otázky týkající se pronájmu nemovitostí na straně pronajímatele. Vedle vysvětlení základních právních souvislostí (dle úpravy v občanském zákoníku) je jádro publikace v řešení daňových a účetních otázek, které vznikají pronajímatelům v souvislosti s nájmem nemovitých věcí.  Z hlediska zákona o daních z příjmů je rozbor zaměřen především na problematiku zdanění příjmů z nájmu a možnosti uplatnění souvisejících výdajů. Z pohledu DPH je pak prostor věnován např. otázce odpočtu daně na vstupu a uplatňování DPH na výstupu po novelizaci zákona od 1. 1. 2021 či přeúčtování energií a služeb spojených s nájmem. V obsahu publikace však naleznete i vysvětlení dalších souvisejících daňových otázek.

Autoři

Ing. Jiří Vychopeň

Obsah

 1. Nájem nemovitých věcí podle občanského zákoníku

1.1    Právní úprava nemovitých věcí                                                                 

1.2    Nemovité věci z účetního a daňového pohledu                                     

1.3    Vlastnictví a spoluvlastnictví nemovité věci                                          

 • Vlastnická práva a věcná břemena                                                          

1.4    Právní úprava nájmu podle občanského zákoníku                              

 • Nájemní smlouva                                                                                          
 • Skončení nájmu                                                                                             
 • Postoupení nájemní smlouvy                                                                     
 • Podnájem                                                                                                        
 • Nájem nemovitých věcí obecně                                                                
 • Nájem bytu nebo domu k zajištění bytových potřeb nájemce           
 • Nájem prostor sloužících podnikání                                                    
 • Pacht nemovité věci                                                                                     
 • Placení nájemného za užívání nemovité věci                                        
 • Energie a služby spojené s nájmem nemovité věci                             
 1. Nájem nemovitých věcí v účetnictví pronajímatele

2.1    Nájem nemovité věci v podvojném účetnictví                                      

2.2    Nájem nemovité věci v jednoduchém účetnictví                                 

 1. Nájem nemovitých věcí podle zákona o daních z příjmů

3.1    Zdanění příjmů z nájmu u fyzických a právnických osob                   

 • Příjmy z nájmu nemovitých věcí u poplatníků daně z příjmů právnických osob                                                   
 • Příjmy z nájmu nemovitých věcí u poplatníků daně z příjmů fyzických osob                                                         
 • Příjmy z poskytování ubytovacích služeb                                               
 • Příjmy z nájmu podle § 7 zákona o daních z příjmů                             
 • Příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů                             
 • Příjmy z nájmu nemovitých věcí ve společném jmění manželů       
 • Příjmy z nájmu nemovitých věcí ve spoluvlastnictví více fyzických osob                                                              
 • Evidenční a záznamní povinnosti poplatníka s příjmy z nájmu nemovitých věcí nezahrnutých v obchodním majetku  

3.2    Výdaje pronajímatele                                                                                   

 • Výdaje skutečné                                                                                            
 • Výdaje v procentní výši z dosažených příjmů                                        
 • Odpisování pronajímaných nemovitých věcí                                         

3.3    Nepeněžní příjmy pronajímatele nemovitých věcí                               

3.4    Další specifické případy příjmů z nájmu nemovitých věcí                 

 • Příjmy daňových nerezidentů z nájmu nemovitých věcí                     
 • Příjmy z nájmu nemovitých věcí plynoucí ze zahraničí                 
 • Příjmy z pachtu obchodního závodu                                                         
 1. Nájem nemovitých věcí z pohledu DPH

4.1 Úprava nájmu v zákoně o DPH

4.2 Odpočet daně na vstupu při nájmu nemovitých věcí                                     

4.3 Uplatňování DPH na výstupu u nájmu nemovitých věcí                               

4.4 Uskutečnění plnění při nájmu nemovité věci                                                   

4.5 Přeúčtování energií a služeb spojených s nájmem nájemci                       

4.6 Nájem nemovité věci v obratu podle zákona o DPH                                      

Ukázka

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Gabriela Kočová - kocova@dashofer.cz