Brožura

První pomoc Kniha úrazů

Praktická příručka první pomoci na pracovišti

Formát: A5, Počet stran: 112, ISBN 978-80-87963-20-3

Brožura pomůže zaměstnavatelům splnit dvě důležité zákonné povinnosti, které mají na úseku bezpečnosti práce: přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí a vést evidenci úrazů na pracovišti. Zaměstnancům poslouží jako průvodce a pomocník při poskytování účinné první pomoci ve všech typech situací.

Umístěním brožury na pracovišti splníte svou zákonnou povinnost přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, kterou vám jako zaměstnavateli ukládá § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Protože brožura obsahuje také Knihu úrazů, pomůže vám splnit i další z vašich povinností, kterou je vedení evidence o pracovních úrazech tak, jak ji zaměstnavatelům ukládá nářízení vlády č. 201/2010 Sb, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazuAby byl váš přehled o povinnostech na úseku pracovních úrazů skutečně kompletní, přidali jsme navíc lhůtník povinností zaměstnavatele souvisejících s evidencí pracovních úrazůKomentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění po novele nařízením vlády č. 170/2014 Sb.

V aktuálním 2. vydání přibyl také formulář, díky němuž budete moci brožuru použít jako přílohu Směrnice zaměstnavatele přijímané pro plnění povinností v souvislosti se vznikem poškození zdraví na pracovišti ve smyslu § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a jako přílohu Opatření zaměstnavatele (traumatologického plánu), přijímaného pro případ zdolávání mimořádných událostí ve smyslu § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Část věnovaná první pomoci byla sestavena tak, aby svědkům nehod na pracovištích co nejvíce usnadnila poskytnutí první pomoci. Ať už jde o úraz či jinou nenadálou situaci, příručka poradí, jak zabránit zhoršení stavu postiženého a jak zajistit podmínky pro jeho jeho následné zotavení. Ve skutečně vážných případech v ní uživatel nalezne instrukce jak pomoci postižernému, který se nachází v ohrožení života.

Kromě první pomoci při všech typech úrazů naleznou uživatelé v příručce návody, jak řešit stavy neúrazové, jako jsou otravy, srdeční slabost, alergický či astmatický záchvat. Nechybí doporučený obsah lékárničky.

Autoři

MUDr. Vít Mareček

JUDr. Anna Janáková

Obsah

 • kniha úrazů
 • komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
 • lhůtník povinností vyplývajících ze základní povinnosti vést evidenci úrazů
 • formulář - příloha směrnic 
 • první pomoc - obecné zásady první pomoci na pracovišti
 • základní podpora života
 • postup při dušení
 • postup při jednotlivých typech krvácení
 • neúrazové neodkladné stavy: infarkt, dušnost a astmatický záchvat, mozková mrtvice, alergie, bodnutí hmyzem, otravy (včetně přehledu základních antidot), psychické poruchy, komplikace při cukrovce
 • úrazové neodkladné stavy: menší úrazy, zlomeniny, termické úrazy, popáleniny a omrzliny, úrazy elektrickým proudem, pády z výšky, zasypání, úrazy očí
 • doporučené vybavení lékárničky na pracovišti

Podrobný obsah naleznete ZDE

Proč si produkt objednat

Povinnost přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí ukládá zaměstnavatelům § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Vést evidenci o pracovních úrazech pak nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Zakoupením naší brožury, která obsahuje jak traumatologický plán tak knihu úrazů, splníte obě tyto své zákonné povinnosti najednou!

***

Spontánně poskytnout první pomoc dokáže jen 20 až 50 % svědků nehody.
Jste si jisti, že Vaši zaměstnanci v případě potřeby obstojí? Usnadněte jim náročnou situaci, která může kdykoliv nastat. Umístěte přímo k lékárničce praktického pomocníka: naši příručku První pomoci. Včasná a účinná první pomoc omezí následky zranění a napomůže rychlé rekonvalescenci doprovázené minimem komplikací!

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz