Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Brožura

První pomoc Kniha úrazů

Umístěním brožury na pracovišti splníte svou zákonnou povinnost přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, kterou Vám jako zaměstnavateli ukládá § 102 zákoníku práce.

Protože brožura obsahuje také Knihu úrazů, pomůže Vám splnit i další z Vašich povinností, a sice vedení evidence o pracovních úrazech tak, jak ji zaměstnavatelům ukládá nové nářízení vlády č. 201/2010 Sb. Aby byl Váš přehled o povinnostech na úseku pracovních úrazů skutečně kompletní, přidali jsme navíc lhůtník povinností zaměstnavatele souvisejících s evidencí pracovních úrazůKomentář k NV č. 201/2010 Sb.

V aktuálním 2. vydání přibyl navíc formulář, díky němuž budete moci brožuru použít jako přílohu Směrnice zaměstnavatele přijímané pro plnění povinností v souvislosti se vznikem poškození zdraví na pracovišti ve smyslu § 105 zákoníku práce a jako přílohu Opatření zaměstnavatele (traumatologického plánu), přijímaného pro případ zdolávání mimořádných událostí ve smyslu § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Část věnovaná první pomoci byla sestavena tak, aby svědkům nehod na pracovištích co nejvíce usnadnila poskytnutí první pomoci. Ať už jde o úraz či jinou nenadálou situaci, příručka poradí, jak zabránit zhoršení stavu postiženého a jak zajistit podmínky pro jeho jeho následné zotavení. Ve skutečně vážných případech v ní uživatel nalezne instrukce jak pomoci postižernému, který se nachází v ohrožení života.
Kromě první pomoci při všech typech úrazů naleznou uživatelé v příručce návody, jak řešit stavy neúrazové, jako jsou otravy, srdeční slabost, alergický či astmatický záchvat. Nechybí doporučený obsah lékárničky.

Autoři

MUDr. Vít Mareček

JUDr. Anna Janáková

Obsah

 • Kniha úrazů
 • Komentář k NV č. 201/2010 Sb.
 • Lhůtník povinností vyplývajících ze základní povinnosti vést evidenci úrazů
 • Formulář - příloha směrnic 
 • První pomoc - obecné zásady první pomoci na pracovišti
 • Základní podpora života
 • Postup při dušení
 • Postup při jednotlivých typech krvácení
 • Neúrazové neodkladné stavy: infarkt, dušnost a astmatický záchvat, mozková mrtvice, alergie, bodnutí hmyzem, otravy (včetně přehledu základních antidot), psychické poruchy, komplikace při cukrovce
 • Úrazové neodkladné stavy: menší úrazy, zlomeniny, termické úrazy, popáleniny a omrzliny, úrazy elektrickým proudem, pády z výšky, zasypání, úrazy očí
 • Doporučené vybavení lékárničky na pracovišti

  ***
  Podrobný obsah naleznete ZDE

Ukázka


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Mgr. Ondřej Vraný - vrany@dashofer.cz