Brožura

Školy a ochrana osobních údajů podle GDPR

Formát: A5, Počet stran: 98

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů ve Vaší škole bez stresu a zbytečných chyb.

Školy a ochrana osobních údajů podle GDPR je informační brožura o novinkách a změnách souvisejících s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR), které představuje doposud největší reformu v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů na celoevropské úrovni.

S osobními údaji se dnes setkáváme téměř ve všech aspektech běžného života, přičemž proces vzdělávání v základních a středních školách není výjimkou. Ani školy by při své každodenní činnosti neměly zapomínat na vypracování povinných dokumentů a správné nastavení postupů při zpracování a ochraně osobních údajů učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

Jelikož problematika zpracování a ochrany osobních údajů je poměrně složitá a rozsáhlá, brožura „Školy a ochrana osobních údajů podle GDPR“ si klade za cíl objasnit školám základní pojmy, instituty, práva a povinnosti, se kterými by se měly vypořádat do doby, než GDPR vstoupí v účinnost.

Úvodní části brožury se věnují teoretickému vymezení s nastíněním některých praktických situací, dále je rozebrána povinnost škol jmenovat osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, na závěr přikládáme přehled dokumentů, které budou školy potřebovat.

S brožurou Školy a ochrana osobních údajů podle GDPR získáte:

 • objasnění základních pojmů, institutů, práv a povinností,
 • vysvětlení hlavních novinek, které GDPR přinese,
 • rozbor povinnosti škol jmenovat osobu pověřence,
 • stručný návod v 5 krocích, co je potřeba zajistit,
 • přehled dokumentace ve vztahu k žákům, zaměstnancům školy a k externím spolupracovníkům škol,
 • vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • vzor jmenovací listiny pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Autoři

Brožura byla zpracována ve spolupráci s advokátní kanceláří Vozáb & Co., která se problematikou ochrany osobních údajů zabývá.

JUDr. Eva Mendrok, LL.M
Studovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále na University of Aberdeen ve Velké Británii. Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co. (www.vozab.com), kde v minulosti pracovala jako advokátní koncipientka, a kde v současné době působí jako trvale spolupracující advokátka se zaměřením zejména na obchodní právo, pracovní právo a na oblasti nemovitostí.

Mgr. Tomáš Vavro
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Po ukončení studií a absolvování koncipientské praxe nastoupil do advokátní kanceláře Vozáb & Co. (www.vozab.com), kde v současné době působí jako trvale spolupracující advokát. Věnuje se zejména obchodnímu právu, občanskému právu, oblasti e-commerce a ochrany osobních údajů.

Mgr. Marek Zeman
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií nastoupil do advokátní kanceláře Vozáb & Co. (www.vozab.com), kde v minulosti pracoval jako advokátní koncipient a kde v současné době působí jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na obchodní právo, právo nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků.

Obsah

Podrobný obsah brožury:

 1. Co je to GDPR?
 2. Jaké jsou důvody pro přijetí GDPR?
 3. Na koho GDPR dopadá?
 4. Základní pojmy GDPR
 5. Zásady zpracování osobních údajů
  5.1 Zásada účelového omezení
  5.2 Zásada minimalizace údajů
  5.3 Zásada přesnosti
  5.4 Zásada omezeného uložení
  5.5 Zásada integrity a důvěrnosti
  5.6 Zásada korektnosti, zákonnosti a transparentnosti zpracování
 1. Právní tituly pro zpracování osobních údajů
 2. Práva subjektu údajů
  7.1 Právo na informace
  7.2 Právo na přístup k osobním údajům
  7.3 Právo na opravu
  7.4 Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
  7.5 Právo na omezení zpracování
  7.6 Právo na přenositelnost
  7.7 Právo vznést námitku
  7.8 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
 1. Hlavní novinky v úpravě ochrany osobních údajů, které přinese GDPR
 2. Jak se připravit na GDPR?
 3. Povinnost škol jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů
  10.1 Které školy musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů?
  10.2 V čem spočívá funkce pověřence pro ochranu osobních údajů?
  10.3 Kdo může zastávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?
  10.4 Jaké jsou kvalifikační předpoklady pověřence pro ochranu osobních údajů?
  10.5 Je možné pověřence pro ochranu osobních údajů sdílet?
  10.6 Kolik pověřenců může mít jedna nebo více škol?
  10.7 Jaká je obvyklá odměna pověřence pro ochranu osobních údajů?
  10.8 Je možné pověřence pro ochranu osobních údajů zastoupit v jeho nepřítomnosti?
  10.9 Musí škola zveřejnit kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo tyto údaje někomu oznámit?
  10.10 Co hrozí školám, které od 25. 5. 2018 nebudou mít svého pověřence pro ochranu osobních údajů?
 1. Povinná dokumentace v souvislosti s GDPR
  11.1 Interní dokumentace
  11.2 Dokumentace ve vztahu k žákům
  11.3 Dokumentace ve vztahu k zaměstnancům školy
  11.4 Dokumentace ve vztahu k externím spolupracovníkům školy
  11.5 Vzory
  - Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů
  - Vzor jmenovací listiny pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Lenka Horáčková - lenka.horackova@dashofer.cz