Časopis

Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Formát: A4, Předplatné období: 12 měsíců

Měsíčník aktualit, praktických příkladů a užitečných doporučení pro snadné řízení SVJ z účetního, daňového, technického a právního pohledu.

Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek.

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4, cena: 1280 Kč/pololetí (bez DPH) plus BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma určené zákazníky,
 • CD-ROM aktualizovaný dvakrát ročně, obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou nemvitosti,
  • archiv dotazů a odpovědí poskytnutých v rámci služby poradenský servis zdarma,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

Newsletter Společenství vlastníků jednotek aktuálně můžete získat v balíčku spolu s přístupem do on-line databáze SVJ aktuálně. Nabízíme i prostý on-line přístup, více informací najdete na kartě on-line předplatného zde.

Autoři

 • JUDr. Jiří Čáp, advokát, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
 • Ing. Martin Durec, účetní poradce
 • Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce
 • Mgr. Adriana Kvítková, advokátka
 • Mgr. Pavla Krejčí, advokátka
 • Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 • Ing. Lenka Haráková
 • Ing. Marta Neplechová, CSc., účetní poradkyně
 • Ing. Martin Durec, daňový a účetní poradce
 • JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Jiří Skuhra, CSc., nezávislý konzultant a analytik

Obsah

Pravidelně se věnujeme tématům:

 • vznik SVJ, název společenství vlastníků, prohlášení vlastníka, stanovy společenství, změna stanov SVJ, přítomnost notáře, orgány SVJ, odpovědnost výboru a hlasování shromáždění společenství vlastníků,
 • převod vlastnického práva, vymáhání pohledávek, dlužníci, osobní údaje vlastníků, práva a povinnosti členů SVJ,
 • rozpočet SVJ, fond oprav, příspěvky na správu domu a pozemku, úrady za služby spojené s užíváním jednotky, rozúčtování tepla a teplé vody, vyhláška č. 269/2015 Sb., plošná instalace měřidel tepla
 • béžná údržba a drobné opravy bytu dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., revize a lhůty k jejich provádění,
 • DPH, kontrolní hlášení, daň z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daňově uznatelné náklady,
 • vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, účetní případy, povinost SVJ zveřejňovat účetní závěrku

Instalace software Společenství vlastníků jednotek aktuálně, zde ke stažení. 

Proč si produkt objednat

Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek.

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4, cena: 1280 Kč/pololetí (bez DPH) plus BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma dle přání zákazníků,
 • CD-ROM, aktualizovaný dvakrát ročně, který obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou SVJ,
  • archiv dotazů a odpovědí od odborníků z praxe,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

Newsletter Společenství vlastníků jednotek aktuálně v elektronické podobě = on-line databáze SVJ aktuálně.

Pravidelně se věnujeme tématům:

 • novela občanského zákoníku zákonem č. 163/2020 Sb., účinným od 1. července 2020,
 • vznik SVJ, název společenství vlastníků, prohlášení vlastníka, stanovy společenství, změna stanov SVJ, přítomnost notáře, orgány SVJ, odpovědnost výboru a hlasování shromáždění společenství vlastníků,
 • převod vlastnického práva, vymáhání pohledávek, dlužníci, osobní údaje vlastníků, práva a povinnosti členů SVJ,
 • rozpočet SVJ, fond oprav, příspěvky na správu domu a pozemku, úrady za služby spojené s užíváním jednotky, rozúčtování tepla a teplé vody, vyhláška č. 269/2015 Sb., plošná instalace měřidel tepla
 • béžná údržba a drobné opravy bytu dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., revize a lhůty k jejich provádění,
 • DPH, kontrolní hlášení, daň z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daňově uznatelné náklady,
 • vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, účetní případy, povinost SVJ zveřejňovat účetní závěrku

Poradenský servis

Díky službě poradenský servis zdarma se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v newsletteru nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma.

Nejčastější dotazy:

 • Jaké povinnosti přinese pro SVJ novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020?
 • Služby spojené s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., rozúčtování v odpojeném bytu, rozúčtování vody při nefunkčním vodoměru, instalace měřidel tepla.
 • Účast notáře při změně stanov společenství, úprava prohlášení vlastníka, název SVJ podle NOZ, nový občanský zákoník.
 • Účtování úroku a poplatku bankovního účtu, výplata pojistky, zateplení fasády, povinnost zveřejňovat účetní závěrku.
 • Hlasování per rollam, elektronické hlasování, nutná většina, pozvánka na SVJ.
 • Postup vymáhání pohledávek, osobní údaje dlužníka, úroka a poplatek z prodlení, splátkový kalendář, exekuce, soudní vymáhání.
 • Lhůty provádění revizí, čištění spalinových cest, plynová zařízení, požární ochrana.
 • Jednání s hlučným sousedem, nepořádek v domě, instalace kamer, přístup do bytu, běžná údržba a drobné opravy.
 • Společné části domu, parkovací stání, garáže, odklízení sněhu, domovní kotelna.

Ukázka

 

Ukázkové číslo časopisu ve formátu pdf

(pro stáhnutí klikněte na text)

SVJ speciál ve formátu pdf

(pro stáhnutí klikněte na text)

Náhled do CD-ROMu, rubriky dotazů a odpovědí (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Náhled do rubriky dotazů a odpovědí

 

Software pro správu domu (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Software pro správu domu

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz