Časopis

Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Formát: A4, Předplatné období: 24 měsíců

Měsíčník aktualit, praktických příkladů a užitečných doporučení pro snadné řízení SVJ z účetního, daňového, technického a právního pohledu.

1 rok předplatného zdarma! Časopis SVJ aktuálně nyní v akci 2leté předplatné za cenu ročního.

Za výše uvedenou cenu 2 560 Kč bez DPH získáte přísun informací a poradenský servis nikoli na 1, ale rovnou na 2 roky!

Standardní cena 2letého předplatného je 5 120 Kč bez DPH.

Společenství vlastníků jednotek aktuálně = časopis, CD-ROM, poradenský servis, bonusy

 • pravidelné informace o legislativních novinkách, upozornění na důležité zákony, nařízení, vyhlášky, sdělení i judikáty, ze kterých pro SVJ a jednotlivé byty plynou povinnosti či práva,
 • praktické příklady, návody a konkrétní postupy řešení situací z praxe SVJ a to nejen z pohledu právního, ale také technického, daňového i účetního,
 • bezplatnou odpověď do čtrnácti dní na jakýkoli dotaz k tématu časopisu autorským kolektivem, 
 • rubriku Dotazy a odpovědi - návody a rady odborníků z oboru nemovitostí, např. advokátů, daňových a účetních poradců či specialistů z ministerstev,
 • 3 x BONUS ZDARMA k předplatnému časopisu:
  • v dubnu a říjnu aktualizovaný CD-ROM nabízí předsedům a pověřeným vlastníkům SVJ kontakty, vzorové smlouvy a formuláře, archiv vyšlých čísel, archiv dotazů a odpovědí, související právní předpisy.
  • SPECIÁL newsletteru reaguje dvakrát ročně na téma vybrané zákazníky, např. jednání s úřady, soudy, neplatiči, hlučnými sousedy, řemeslníky, vlastníky na shromáždění, hlasování aj. Stáhněte si a vytiskněte ukázkové číslo časopisu Společenství vlastníků jednotek aktuálně.
  • program Správa bytů a nemovitostí pro všechny, kteří evidují pasporty, chtějí mít přehled o revizích, vytvářejí předpisy plateb, evidují platby, provádějí vyúčtování, tisknou složenky, komunikují s poštou prostřednictvím SIPO a mnoho dalšího.

Výboru SVJ nabízíme odpovědi na otázky:

 • Jakou většinou schválit rekonstrukci oken a lodžií? Jak proplatit náklady vlastníkům, kteří okna vyměnili na vlastní náklady?
 • Jakou odměnu zvolit pro výbor SVJ, jak ji prosadit a zdanit? Jak upravit vzorové stanovy společenství?
 • Jak postupovat při vymáhání pohledávek? Jak dluhům předejít?
 • Která zařízení vyžadují revize a jak často? Kdy není k opravě výtahu třeba stavební povolení? Kdy a jak čerpat státní dotace?
 • Má SVJ povinnost zřídit si datové schránky? 
 • Jak postupovat proti hlučnému sousedovi či nepořádku v domě?
 • Jak odsouhlasit a instalovat na domě, plotu reklamní plochu nebo kamerový systém?

Cena předplatného:

 • 6měsíční předplatné = 1 280 Kč bez DPH
 • 12měsíční předplatné = 2 560 Kč bez DPH
 • 24měsíční předplatné = 5 120 Kč bez DPH 

V akci - při objednání z této www stránky do 30. 11. 2018 získáte 1 rok předplatného zdarma! Za cenu 2 560 bez DPH Vám dáme 2leté předplatné služby SVJ aktuálně, včetně poradenského servisu!

Autoři

 • JUDr. Jiří Čáp, advokát, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
 • Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce
 • Mgr. Adriana Kvítková, advokátka
 • Mgr. Pavla Krejčí, advokátka
 • Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 • Ing. Lenka Haráková
 • Ing. Marta Neplechová, CSc., účetní poradkyně
 • Ing. Martin Durec, daňový a účetní poradce
 • Mgr. Andrea Manová
 • Mgr. Ing. Denisa Ammerová
 • JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Jiří Skuhra, CSc., nezávislý konzultant a analytik

Obsah

Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek.

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4, cena: 1280 Kč/pololetí (bez DPH) plus BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma určené zákazníky,
 • CD-ROM aktualizovaný dvakrát ročně, obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou nemvitosti,
  • archiv dotazů a odpovědí poskytnutých v rámci služby poradenský servis zdarma,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

Newsletter Společenství vlastníků jednotek aktuálně v elektronické podobě = on-line databáze SVJ aktuálně.

Pravidelně se věnujeme tématům:

 • vznik SVJ, název společenství vlastníků, prohlášení vlastníka, stanovy společenství, změna stanov SVJ, přítomnost notáře, orgány SVJ, odpovědnost výboru a hlasování shromáždění společenství vlastníků,
 • převod vlastnického práva, vymáhání pohledávek, dlužníci, osobní údaje vlastníků, práva a povinnosti členů SVJ,
 • rozpočet SVJ, fond oprav, příspěvky na správu domu a pozemku, úrady za služby spojené s užíváním jednotky, rozúčtování tepla a teplé vody, vyhláška č. 269/2015 Sb., plošná instalace měřidel tepla
 • béžná údržba a drobné opravy bytu dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., revize a lhůty k jejich provádění,
 • DPH, kontrolní hlášení, daň z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daňově uznatelné náklady,
 • vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, účetní případy, povinost SVJ zveřejňovat účetní závěrku

Aktuální číslo 08/18

 • Pojem bydliště v souvislosti s osvobozením příjmů při prodeji vybraných nemovitých věcí
 • SVJ a otázky týkající se registrace k DPH
 • Přehled právních předpisů souvisejících s nemovitostmi za období 2. 7. 2018 – 29. 7. 2018
 • Smlouva o zpracování osobních údajů
 • Předkupní právo SVJ
 • SJM v rozvodovém řízení

Poradenský servis

Díky službě poradenský servis zdarma se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v newsletteru nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma.

Nejčastější dotazy:

 • Služby spojené s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., rozúčtování v odpojeném bytu, rozúčtování vody při nefunkčním vodoměru, instalace měřidel tepla.
 • Účast notáře při změně stanov společenství, úprava prohlášení vlastníka, název SVJ podle NOZ, nový občanský zákoník.
 • Účtování úroku a poplatku bankovního účtu, výplata pojistky, zateplení fasády, povinnost zveřejňovat účetní závěrku.
 • Hlasování per rollam, elektronické hlasování, nutná většina, pozvánka na SVJ.
 • Postup vymáhání pohledávek, osobní údaje dlužníka, úroka a poplatek z prodlení, splátkový kalendář, exekuce, soudní vymáhání.
 • Lhůty provádění revizí, čištění spalinových cest, plynová zařízení, požární ochrana.
 • Jednání s hlučným sousedem, nepořádek v domě, instalace kamer, přístup do bytu, běžná údržba a drobné opravy.
 • Společné části domu, parkovací stání, garáže, odklízení sněhu, domovní kotelna.

Ukázka


 

Ukázkové číslo časopisu ve formátu pdf
(pro stáhnutí klikněte na text)

Náhled do CD-ROMu, rubriky dotazů a odpovědí (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Náhled do rubriky dotazů a odpovědí

 

Software pro správu domu (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Software pro správu domu

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz