Časopis

Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Pro Vás nyní v akci 2 leté předplatné za cenu ročního.

Formát: A4, Předplatné období: 24 měsíců

Měsíčník aktualit, praktických příkladů a užitečných doporučení pro snadné řízení SVJ z účetního, daňového, technického a právního pohledu.

1 rok předplatného zdarma! Časopis SVJ aktuálně nyní v akci 2leté předplatné za cenu ročního.

Za výše uvedenou cenu 2 970 Kč bez DPH získáte přísun informací a poradenský servis nikoli na 1, ale rovnou na 2 roky!

Standardní cena 2letého předplatného je 5 940 Kč bez DPH. Snížili jsme navíc cenu poštovného na 1 Kč.

Společenství vlastníků jednotek aktuálně = časopis, CD-ROM, poradenský servis, bonusy

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4 plus BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma určené zákazníky, stáhněte si a vytiskněte ukázkové číslo časopisu Společenství vlastníků jednotek aktuálně.
 • CD-ROM aktualizovaný dvakrát ročně, obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou nemvitosti,
  • archiv dotazů a odpovědí poskytnutých v rámci služby poradenský servis zdarma,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

NOVINKA - Program Hlasování SVJ v licenci do 50 jednotek ZDARMA, ostatní s výraznou slevou.

Program Hlasování SVJ je software, který umožňuje připravovat podklady pro shromáždění vlastníků jednotek, rozesílat pozvánky s programem jednání, evidovat průběh hlasování, načítat výsledky hlasování i pomocí čtečky čárového kódu, publikovat výsledky hlasování a automatizovaně vytvářet zápis z jednání.

Autoři

 • JUDr. Jiří Čáp, advokát, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
 • Ing. Martin Durec, daňový a účetní poradce
 • Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 • Ing. Lenka Haráková
 • Mgr. Alexandra Kalandarišvili, advokátka
 • Mgr. Pavla Krejčí, advokátka
 • Ing. Božena Künzelová, SMBD
 • Mgr. Adriana Kvítková, advokátka
 • Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce
 • Ing. Marta Neplechová, CSc., účetní poradkyně
 • JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Jiří Skuhra, CSc., nezávislý konzultant a analytik
 • Mgr. Martina Vítková, advokátka

Obsah

Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek.

 

S předplatným newsletteru získáte:

 • měsíčník o rozsahu 8-12 stran formátu A4, cena: 2 970 Kč/rok (bez DPH) plus BONUS - dvakrát ročně příloha SPECIÁL na téma určené zákazníky,
 • CD-ROM aktualizovaný dvakrát ročně, obsahuje:
  • vzory smluv připravené k vyplnění, vytisknutí a použití,
  • úplná znění právních předpisů souvisejících se správou nemvitosti,
  • archiv dotazů a odpovědí poskytnutých v rámci služby poradenský servis zdarma,
  • archiv všech vyšlých čísel časopisu,
  • program Správa bytů a nemovitostí zahrnující pasportizaci, předpisy, platby, revize a vyúčtování záloh na služby tepla, teplé i studené vody a dalších služeb.
 • poradenský servis zdarma - na Vaše dotazy nejpozději do 14 dnů odpoví odborníci z praxe.

 

Newsletter Společenství vlastníků jednotek aktuálně můžete získat v balíčku spolu s přístupem do on-line databáze SVJ aktuálně. Nabízíme i prostý on-line přístup, více informací najdete na kartě on-line předplatného zde.

 

Pravidelně se věnujeme tématům:

 • Služby spojené s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo.
 • Instalace měřidel tepla a přístrojů umožňující dálkový odečet, energetická účinnost a náročnost bydlení, PENB.
 • Služby poskytovatelů telekomunikačních služeb, kamery umístěné vně bytového domu.
 • Konání shromáždění SVJ a rozhodování per rollam, plná moc k zastupování, konání náhradního shromáždění, elektronické hlasování.
 • Vznik SVJ, změna stanov, účast notáře, úprava prohlášení, zápis do rejstříku SVJ, předkupní právo.
 • Odměňování členů výboru a smlouvy o výkonu funkce. Případy účtování, povinnost zveřejňovat účetní závěrku.
 • Postup vymáhání pohledávek, přechod dluhu při převodu jednotky, připojení SVJ k exekuci jednotky vlastníka.
 • Lhůty provádění revizí, kontrolní prohlídky, čištění spalinových cest, dezinfekce společných prostor, parkovací stání.
 • Vymáhání klidu a domovní řád, pronájem bytu, krátkodobé pronájmy, běžná údržba a drobné opravy.

Poradenský servis

Díky službě poradenský servis zdarma se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v newsletteru nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem, odborníkem na dané téma.

Nejčastější dotazy:

 • Služby spojené s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., instalace měřidel tepla, dálkové odečty zařízení, energetická účinnost a náročnost, PENB, služby poskytovatelů telekomunikačních služeb.
 • Konání shromáždění SVJ a rozhodování per rollam za nouzového stavu, plná moc k zastupování při hlasování na shromáždění, elektronické hlasování, nutná většina, pozvánka, náhradní shromáždění, podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ.
 • Přítomnost notáře při vzniku SVJ, při změně stanov, úprava prohlášení vlastníka, přenesení kompetence shromáždění na výbor. Možnosti SVJ nabývat nemovité věci do svého vlastnictví. Vedení seznamu vlastníků jednotek a osob majících byt k užívání. Odměňování členů výboru a smlouvy o výkonu funkce.
 • Účtování úroku a poplatku bankovního účtu, výplata pojistky, zateplení fasády, povinnost zveřejňovat účetní závěrku.
 • Postup vymáhání pohledávek, osobní údaje dlužníka, úrok a poplatek z prodlení, splátkový kalendář, potvrzení o bezdlužnosti, přechod dluhu při převodu jednotky, připojení SVJ k exekuci jednotky vlastníka.
 • Lhůty provádění revizí, čištění spalinových cest, plynová zařízení, požární ochrana, havárie. Kamery umístěné vně bytového domu.
 • Vymáhání klidu a domovní řád, nepořádek v domě, pronájem bytu pro rekreační účely, neoprávněné obohacení ze strany nájemce, přístup do bytu, stavební úpravy v bytě, běžná údržba a drobné opravy, dezinfekce společných prostor,
 • Parkovací stání, garáže, odklízení sněhu, domovní kotelna. Uplatnění předkupního práva dle novely občanského zákoníku.

Ukázka


 

Ukázkové číslo časopisu ve formátu pdf
(pro stáhnutí klikněte na text)

Náhled do CD-ROMu, rubriky dotazů a odpovědí (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Náhled do rubriky dotazů a odpovědí

 

Software pro správu domu (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Software pro správu domu

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz