Brožura

Společnost (dříve sdružení) v praktických příkladech

daně, účetnictví, právo

Formát: A5, Počet stran: 82, ISBN 978-80-7635-016-8

Praktická tištěná brožura – pomocník při řešení otázek týkajících se podnikání ve společnosti (dle dřívější terminologie sdružení bez právní subjektivity). Komplexně zpracovaná problematika z hlediska práva, daní a účetnictví se zaměřením na praktické příklady zpracované na základě konkrétních dotazů z praxe.

Praktická tištěná brožura Společnost (dříve sdružení) v praktických příkladech  je určena všem, kteří v praxi řeší otázky týkající se podnikání ve společnosti, resp. sdružení (jak bylo používáno v dřívější terminologii). Obsahuje rozbor problematiky daní, účetnictví a právních souvislostí u společníků společností. Z hlediska daní je největší prostor věnován problematice daně z příjmů a především DPH, kde byla poslední velkou novelizací zákona o DPH zcela změněna pravidla týkající se správy DPH ve společnostech. Zachyceny jsou i daňové změny platné od roku 2021. Kromě výkladu této problematiky nechybí ani rozbor ostatních důležitých souvislostí a povinností (např. z hlediska daně silniční, daně z nemovitých věcí a další). Jádro publikace je v praktických příkladech, které byly zpracovány na základě konkrétních dotazů z praxe.

Autoři

Ing. Jiří Vychopeň

Obsah

 1. Právní úprava

 • Právní úprava v občanském zákoníku
 • Princip společnosti
 • Společníci společnosti
 • Účel společnosti
 • Smlouva o společnosti
 • Vklady společníků
 • Majetek získaný společnou činností společníků
 • Práva a povinnosti společníků navzájem
 • Práva a povinnosti společníků vůči třetím osobám
 • Správa společnosti
 1. Účetnictví

 • Zákon o účetnictví
 • Účtování o společnosti
 1. Evidence tržeb

 2. Daň z příjmů

 • Poplatník daně z příjmů
 • Rozdělení příjmů a výdajů
 • Odpisování hmotného a nehmotného majetku
 • Uplatňování výdajů v procentní výši
 • Poskytování daru
 • Společník a spolupracující osoby
 • Daň stanovená paušální částkou
 1. Daň z přidané hodnoty

 • Úprava v zákoně o DPH
 • Obrat společníka
 • Registrace společníka k DPH
 • Obrat pro účely zrušení registrace společníka společnosti k DPH
 • Evidence pro účely daně z přidané hodnoty a daňová tvrzení
 • Uplatňování DPH u uskutečněných zdanitelných plnění
 • Přijatá zdanitelná plnění a odpočet daně na vstupu
 • DPH při vkladu dlouhodobého majetku do společnosti
 1. Ostatní daně

 • Silniční daň
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 1. Zánik členství či společnosti

 • Právní úprava zániku členství ve společnosti
 • Právní úprava zániku společnosti
 • Zánik členství společníka a zánik společnosti z pohledu DPH

Proč si produkt objednat

 • obsahuje ucelený výklad problematiky podnikání ve společnosti (dříve sdružení) v aktuálních daňových a účetních podmínkách 2021
 • dává odpovědi na řešení konkrétních situací, které přináší praxe
 • jádrem obsahu jsou příklady z praxe zpracované na základě konkrétních dotazů čtenářů
 • praktický formát brožury

Ukázka

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Gabriela Kočová - kocova@dashofer.cz