Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Společnost (sdružení) 2018

Praktická tištěná brožura Společnost (sdružení) 2018 v rozsahu 90 stran je určena všem, kteří v praxi řeší otázky týkající se podnikání ve společnosti, resp. sdružení (tak jak bylo používáno v dřívější terminologii). Poslední velká novelizace zákona o DPH zákonem č. 170/2017 Sb. přinesla podstatné změny ve správě daňových povinností právě pro společníky společností (sdružení). Zároveň umožnila dostatečný časový prostor pro přechod na nové podmínky, a to nejpozději do 31. 12. 2018! Publikace vysvětlí čtenářům nejen postup ve správě DPH před a po novelizaci, ale zároveň se věnuje celkovému výkladu problematiky daní, účetnictví a částečně i právních aspektů podnikání ve sdružení. Celkový výklad doplňuje velké množství příkladů z praxe, nechybí ani tipy pro optimalizaci řešení!

 

Autoři

Ing. Jan Ambrož

Obsah

OBSAH

1. Právní aspekty

1.1              PRINCIP společnosti

1.1.1    Vznik společnosti

1.1.2    Rozhodování a jednání společníků

1.1.3    Zákaz konkurence

1.2              SPOLEČNÍCI, jejich práva a povinnosti

1.2.1    Povinnosti a práva

1.2.2    Vklady (příspěvky)

1.2.3    Výsledek činnosti

1.2.4    Změny ve společnosti

1.3              SPRÁVA a řízení činnosti

1.4              SMLOUVA

1.5              TIPY

2. Správa společnosti

2.1       EVIDENCE společnosti, obecná pravidla

2.1.1    Průběžná evidence a správa majetku

2.1.2    Interní a externí výstupy

2.2       VARIANTY evidence

2.2.1    Obecné informace

2.2.2    Daňová evidence

2.2.3    Paušální výdaje a evidence

2.2.4    Účetnictví

2.2.5    Jiné daně a EET

2.3       TIPY

3. Daň z příjmů

3.1       PRINCIPY platné pro společníky

3.1.1    Fyzická osoba

3.1.2    Právnická osoba

3.2       SPECIFIKA stanovení základu daně

3.2.1    Specifika společnosti

3.2.1.1 Příjmy (zisk)

3.2.1.2 Výdaje (ztráta)

3.2.1.3 Úpravy základu daně a výše daně

3.2.2    Daňová evidence

3.2.3    Paušální výdaje

3.2.4    Účetnictví

3.3       TIPY

4. Účetnictví

4.1       POVINNOSTI společníků

4.2       METODIKA

4.2       UZÁVĚRKOVÉ operace a závěrka

4.3       TIPY

5. Daň z přidané hodnoty

5.1       STARÝ systém

5.1.1    Osoba povinná k dani

5.1.1.1 Vznik společnosti

5.1.1.2 Povinná registrace – změna u společníka

5.1.1.3 Obrat a registrace

5.1.1.4 Skupina a registrace

5.1.1.5 Změny ve společnosti

5.1.2    Plátce DPH

5.1.2.1 Evidence

5.1.2.2 Daňové přiznání a hlášení

5.1.2.3 Přijatá a uskutečněná plnění, nárok na odpočet daně

5.2.1.4 Zdaňovací období

5.2.1.5 Změny a zrušení registrace

5.2       NOVÝ systém

5.2.1    Osoba povinná k dani

5.2.1.1 Vznik společnosti

5.2.1.2 Povinná registrace – změna u společníka

5.2.1.3 Obrat a registrace

5.2.1.4 Skupina a registrace

5.2.1.5 Změny ve společnosti

5.2.2    Plátce DPH

5.2.2.1 Evidence

5.2.2.2 Daňové přiznání a hlášení

5.1.2.3 Přijatá a uskutečněná plnění, nárok na odpočet daně

5.2.2.4 Zdaňovací období

5.2.2.5 Změny a zrušení registrace

5.3       ZMĚNA systému

5.4       TIPY

6. Praktické pomůcky

6.1 Seznam právních předpisů a použitých zkratek

6.2 Účetní osnova

Ukázka


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Gabriela Kočová - kocova@dashofer.cz