Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Brožura

Statistika v příkladech Praktické aplikace

Praktické aplikace řešené v MS Excel

Zcela nová učebnice statistiky zpracovaná odborníky z Fakulty strojní ČVUT v Praze!

Na českém trhu ojedinělá publikace založená na velkém množství příkladů názorně řešených v MS Excel.

Kniha určená jak studentům vysokých škol, tak všem manažerům a specialistům, kteří potřebují využít statistické metody v podnikové praxi.

Publikace je rozdělena do 18 kapitol. Na výklad základních statistických metod navazují praktické aplikace. Například statistika v metrologii, statistická analýza a regulace výrobního procesu nebo statistická přejímka. Součástí každé kapitoly je rovněž anglicko-český odborný slovníček.

Autoři

Autory publikace jsou renomovaní odborníci z Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze.

doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.

Studoval nejprve na fakultě ekonomického inženýrství ČVUT v Praze, po jejím zrušení svá inženýrská studia dokončil na Fakultě strojní ČVUT v Praze v roce 1963. Poté pracoval 20 let jako odborný asistent pod vedením prof. RNDr. Františka Egermayera, DrSc. na katedře statistiky a na katedře ekonomiky a řízení strojírenské výroby. Od roku 1984 působí jako docent na Ústavu řízení a ekonomiky podniku na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde je garantem předmětů např.: Statistika, Statistická a rozhodovací analýza, Management kvality, Řízení jakosti, Ekonomická statistika a ekonometrie.

Napsal celou řadu vysokoškolských skript, částí knih a článků, vychoval desítku aspirantů v oblasti statistických metod v technice a managementu kvality. Působí jako konzultant v oblasti statistických metod a managementu kvality pro podnikovou sféru.

Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze. Podílí se na výuce těchto předmětů: Statistika, Statistická a rozhodovací analýza, Management kvality, Ekonomické aspekty ekologie.

Vystudovala na Fakultě strojní ČVUT v Praze obor Řízení a ekonomiky podniku (2004 - Ing.; 2011 - Ph.D.). V roce 2007 dokončila studia na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v oboru Učitelství odborných předmětů. V roce 2000/2001 absolvovala studijní pobyt na Université de Franche-Comté, Francie - výzkum slitin s tvarovou pamětí v Laboratoire de Chimie des Matériaux et Interfaces.

Pracovala na celé řadě národních i mezinárodních výzkumných projektů a projektů pro podniky: marketingové analýzy pro podniky, zajišťování kvality na univerzitách, spolupráce univerzit s podnikovou sférou a středními školami, tvorba e-learningových kurzů.

Obsah

Publikace Statistika v příkladech obsahuje následující tematické okruhy:

 • Úvod
 • Popisná statistika
 • Regresní a korelační analýza
 • Základy pravděpodobnosti
 • Náhodné veličiny
 • Pravděpodobnostní modely
 • Limitní vlastnosti náhodných veličin
 • Aproximace a vyrovnání
 • Náhodný výběr a výběrová rozdělení
 • Statistický odhad
 • Ověřování statistických hypotéz
 • Vybrané neparametrické testy
 • Analýza rozptylu
 • Statistika v metrologii
 • Statistická analýza výrobního procesu
 • Statistická regulace procesů
 • Statistická přejímka
 • Statistika ve spolehlivosti
 • Statistické tabulky

K učebnici je navíc přiloženo CD s podrobným řešením většiny příkladů v MS Excel. Tento software byl autory vybrán pro jeho názornost a snadnou dostupnost všem uživatelům.

Kromě toho je nedílnou součástí kapitol též soubor úloh pro samostatnou práci včetně výsledků.

Ukázka

Výběr ukázkových kapitol z nové učebnice si můžete stáhnout zde.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Kristýna Lanová - lanova@dashofer.cz