Brožura

Stavební právo a stavební činnost

Stavební zákon, nový občanský zákoník a katastr nemovitostí, oceňování majetku, EIA

Formát: A4, Počet stran: 130

Nosné téma jsme vybrali oblast právních předpisů, určujících povinnosti účastníků výstavby ve stavebním procesu přípravy a provádění staveb, stanovujících právní závaznost technických norem respektive přímo uvádějí konkrétní požadavky z oblasti konstrukční, užitných vlastností, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Stavební právo a stavební činnost v roce 2015

Publikace poskytuje čtenářům nejenom přehled o zákonných požadavcích na vlastnosti staveb, přehled o řízení ve věci staveb a právní rozbor zodpovědností, ale navíc přispívá k přehledu o souvisejících právních oblastech, které je při jejich činnosti mohou ovlivnit.
Jednou z částí, kterou jsme do této publikace zařadili, je příklad aktuální informace o novele Zákona o posuzování vlivů na životním prostředí. O její aktuálnosti hovoří účinnost novely od 1. dubna 2015.

Publikace je určena pro všechny účastníky výstavby, právníky, soudní znalce a investory, kteří se zajímají o aktuální stav stavebního práva v ČR.

Autoři

Ing. Bomunír Číhal a kolektiv autorů

Obsah

 • Stavební zákon – právní rámec dozoru a kontroly na stavbě
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Občanské právo
 • Katastr nemovitostí
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení o povolení vkladu
 • Oceňování majetku
 • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
 • Přílohy k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
 • Měření, výpočet výměr a opotřebení staveb podle vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Průběh procesu posuzování záměru EIA
 • Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA

Poradenský servis

Všem zákazníkům nabízíme poradenský servis zdarma. Díky této službě se na nás můžete kdykoliv obrátit s konkrétním dotazem, na který jste v publikaci nenašli odpověď, a my pro Vás zajistíme zodpovězení dotazu autorem – odborníkem na dané téma.

Vaše dotazy nám posílejte prostřednictvím specializovaného portálu Stavební klub.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Jitka Futerová - futerova@dashofer.cz