Brožura

Účetní souvztažnosti pro PO + FKSP

(komplet dvou brožur pro PO)

Formát: A4 / A5, Počet stran: 218 / 98

Jste příspěvková organizace účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak právě pro Vás jsou určeny dvě praktické brožury s přehledem účetních souvztažností a s komplexním vysvětlením problematiky hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb.

Jste příspěvková organizace vykazující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.? Pak jsou tyto dvě praktické publikace určeny právě pro Vás!

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Příručka každoročně reaguje na změny v legislativě, a proto si můžete být vždy jisti, že účtujete správně!

S publikací získáte také:

 • odpovědní servis - Váš odborný dotaz z oblasti účetnictví příspěvkových organizací zodpoví naši autoři do 3 týdnů.
 • přístup na Zákaznický portál 24.  

Pravidelný aktualizační servis:

 • 1x ročně aktualizace,
 • reaguje na změny v zákonech a nové podněty v oboru účetnictví příspěvkových organizací,
 • odběr aktualizací je nezávazný, písemným odmítnutím však zaniká nárok na aktualizační služby (bezplatný odpovědní servis).

 

FKSP

Problematika tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je velmi častým předmětem dotazů účetních z organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem připravili praktickou brožuru s komplexním vysvětlením této problematiky.

Publikace přináší nejen podrobný komentář k problematice FKSP, ale také účetní případy, daňové dopady jednotlivých plnění do oblasti daně z příjmů, vzor vnitřní směrnice o FKSP, úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, řadu praktických příkladů a odpovědi na nejčastější problémy, s nimiž se příspěvkové organizace v praxi potýkají.

S publikací získáte:

 • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP
 • základní účetní postupy
 • praktické příklady
 • daňová řešení
 • upozornění na nejčastější chyby v praxi
 • vzor vnitřní směrnice
 • úplné znění vybraných vyhlášek (č. 114/2002 Sb., č. 84/2005  Sb., č. 430/2001 Sb.)

Autoři

Autoři publikace Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace:

 • Autorka: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 
 • Lektorská spolupráce: Ing. Danuše Prokůpková

Autoři publikace FKSP:

 • Ing. Eliška Hryzláková
 • Ing. Zdeněk Morávek

      

Obsah

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

1. Směrná účtová osnova pro PO
2. Cestovní náhrady, daňové tabulky, platové tarify
3. Účetní souvztažnosti dle jednotlivých účtů směrné účtové osnovy:

 • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky
 • Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
 • Účtová třída 5 - Náklady
 • Účtová třída 6 - Výnosy
 • Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

FKSP

1 Pojem FKSP a právní úprava

1.1 Pojem FKSP

1.2 Právní úprava FKSP

2 Tvorba fondu

2.1 Státní příspěvkové organizace

2.2 Příspěvkové organizace zřízené ÚSC

2.3 Výše základního přídělu

3 Hospodaření s fondem

3.1 Pravidla pro hospodaření s FKSP

3.2 Ukládání prostředků fondu 

3.3 Účtování o přídělu do fondu

4 Čerpání fondu

4.1 Komu lze příspěvek poskytnout

4.2 Přehled možných plnění z fondu

  4.2.1 Příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu

           a sociálnímu rozvoji zaměstnanců

  4.2.2 Pořízení hmotného majetku

  4.2.3 Půjčky na bytové účely a k překlenutí tíživé finanční situace

  4.2.4 Příspěvky na závodní stravování

  4.2.5 Příspěvek na dovolenou a rekreaci

  4.2.6 Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

  4.2.7 Sociální výpomoci a půjčky

  4.2.8 Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření

           a pojistné na soukromé životní pojištění

  4.2.9 Příspěvek odborové organizaci

  4.2.10 Poskytnutí darů

5 Základní účetní postupy

6 Nejčastější chyby v praxi

7 Vnitřní směrnice o FKSP

8 Dotazy a odpovědi

9 Úplné znění vybraných vyhlášek

9.1 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,

      ve znění pozdějších předpisů

9.2 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

      a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními

      samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

9.3 Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování

      a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních

      příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákaznický portál 24

Součástí publikací je pro zákazníky bezplatný přístup na

Zákaznický portál 24

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.

Naleznete na něm:

 • Aktuality z Vašeho oboru,
 • Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
 • Vybrané dotazy a odpovědi a
 • další praktické informace.

Oceníte:

 • portál je aktualizován 24 hodin denně,
 • aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
 • doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Martina Černičková - cernickova@dashofer.cz