Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Software

Vademekum lékařské dokumentace v angličtině

Vzory lékařských zpráv a formulářů

Kompletní informace k vytvoření zdravotnické dokumentace a zpráv v angličtině

Unikátní software Vám přináší vzory formulářů a lékařských zpráv v angličtině, které využijete nejen při péči o zahraniční pacienty, ale také například při komunikaci s zahraniční pojišťovnou nebo na stáži v anglicky mluvící zemi (především Velké Británii a Spojených Států Amerických).
Vzory doplňují praktické informace - anglický slovník medicínských zkratek, schéma očkování, příklad receptu, korespondence a mnoho dalšího (viz podrobný obsah).

Určeno pro:

  • praktické lékaře a specialisty
  • soukromé praxe, nemocnice a další zdravotnická zařízení

Jaké Vám software přinese výhody?

- získáte kompletní informace pro tvorbu lékařské dokumentace v angličtině
- více než 200 vzorů, formulářů, lékařských zpráv, potvrzení a zdravotních dotazníků (viz ukázka)
- umožňuje jednoduché vyhledávání, vzory lze doplnit o svoje poznámky a tisknout přímo na Vašem PC,
- praktické informace pro korespondenci s kolegy v zahraničí,
- aktuální schéma očkování a kontraindikace v USA,
slovníček běžně užívaných medicínských zkratek v USA a VB

Naleznete zde například:

- Vzor formuláře dětské preventivní prohlídky (Preventative health care form)
- Příklad lékařské zprávy gynekologa (Medical report)
- Vzor operační zprávy (Patient clinicat report)
- Cestovní dotazník (Travel questionnaire)
- Informovaný souhlas (Consent form)
- a další (viz obsah)

Objednávka

Autoři

Autorem publikace je MUDr. Václav Beneš.

Objednat software

Obsah

Obsah software:

1.

Úvod, manuál a licenční podmínky

1.1

Předmluva

1.2

O autorovi

1.3

Manuál a licenční podmínky

2.

Formuláře a vzory lékařských zpráv

2.1

Některá obecná doporučení pro psaní lékařských zpráv a vyplňování formulářů

2.2

Vzor formuláře anamnestických údajů o pacientovi

2.3

Potvrzení o vyšetření, nemoci a lékařské doporučení

2.4

Lékařské potvrzení o vyšetření pacienta

2.5

Vzor formuláře lékařského vyšetření pro životní pojistku

2.6

Potvrzení pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele

2.7

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu a schopnosti práce

2.8

Potvrzení o HIV a syfilis negativitě

2.9

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu

2.10

Příklad zdravotního dotazníku pro práci v mezinárodních organizacích

2.11

Výpis ze zdravotní dokumentace

2.12

Krátká propouštěcí zpráva

2.13

Vzor propouštěcí zprávy

2.14

Standardní lékařská propouštěcí zpráva

2.15

Doporučení praktického lékaře k vyšetření u specialisty

2.16

Příklad akutního doporučení pacienta od praktického lékaře k psychiatrovi

2.17

Dopis specialisty praktikovi

2.18

Záznam o konzultaci u specialisty

2.19

Vzor zprávy konzultanta

2.20

Příklad lékařské zprávy neurologa

2.21

Příklad lékařské zprávy gynekologa

2.22

Příklad lékařské zprávy revmatologa

2.23

Příklad zprávy psychiatra

2.24

Příklad lékařské zprávy o zraněném

2.25

Příklad zprávy o vyšetření gastro-esofagoskopie a koloskopie

2.26

Příklad autorizovaného překladu lékařské zprávy z vyšetření RTG

2.27

Příklad lékařské zprávy z vyšetření MRI

2.28

Příklad předoperačního vyšetření

2.29

Vzor operační zprávy

2.30

Vzor formuláře dětské preventivní prohlídky

2.31

Lékařské potvrzení k podávání léku dítěti ve škole

2.32

Příklad lékařského vyšetření a zprávy dětského psychiatra

2.33

Příklad krátké propouštěcí zprávy z pediatrické hospitalizace

2.34

Příklad zprávy druhého názoru na léčbu diabetu

2.35

Evropský formulář E11

2.36

Příklad formuláře pro pojišťovnu

3.

Očkování a cesta do zahraničí

3.1

Doporučené schéma dětského očkování USA 2008

3.2

Doporučené schéma očkování dospělých podle věkových kategorií USA 2008

3.3

Doporučené očkování dospělých podle zdravotního stavu USA 2008

3.4

Přehled očkování, zkratky a kontraindikace

3.5

Příklad dotazníku o cestě a očkování do ciziny

3.6

Očkování cestovatelů

3.7

Mezinárodní očkovací průkaz

3.8

Příklad informace pro lékaře a pacienty - zdravotní kontraindikace k cestě letadlem

3.9

Stručné fráze pro lékaře i pacienty

3.10

Zdravotní dotazník před cestou do dětského tábora

3.11

Zdravotní dotazník před cestou pro au-pair

3.12

Zdravotní sebehodnocení a souhlas s léčbou - studium v zahraničí

4.

Informovaný souhlas

4.1

Souhlas pacienta s lékařským výkonem

4.2

Příklad potvrzení o seznámení pacienta s léčbou a jeho souhlas

4.3

Living will

4.4

Příklad reversu

5.

Vědecká publikační činnost a zkratky

5.1

Jak psát lékařský článek

5.2

Abstrakt

5.3

Příklad doprovodného dopisu k žádosti o otištění článku v lékařském časopise

5.4

Vybrané běžně užívané lékařské zkratky v anglosaské terminologii

5.5

Vybrané zkratky některých britských lékařských kvalifikací

5.6

Příklad použití anglosaských titulů

5.7

Výklad statistických termínů používaných ve vědeckých článcích

5.8

Hodnocení kompetence lékařů

6.

Anglosaská receptura

6.1

Anglosaská receptura

6.2

Běžné zkratky užívané při psaní anglosaských receptů

6.3

Obecný formát anglosaského receptu

6.4

Vzor receptu v USA

6.5

Příklad formuláře receptu ve Velké Británii

6.6

Příklad opakovaného receptu ve  Velké Británii

6.7

Příklad žádosti pacienta o opakovaný předpis dlouhodobě užívaných léků

6.8

Převody měr a vah

7.

Vzory lékařské korespondence

7.1

Formální dopis

7.2

Psaní adresy na obálku dopisu do Anglie

7.3

Vzor výkazu výkonu lékaře a žádost o platbu

8.                Příklady informačních letáků pro pacienty

8.1

Příklad letáku pro pacienty - informace o pohlavních nemocech

8.2

Příklad letáku pro pacienty - Chlamydie

8.3

Příklad letáku pro pacienty - nespecifická urethritida

8.4

Příklad přehledné informace pro lékaře o HIV

8.5

Příklad letáku pro pacienty - prevence hepatitidy A

8.6

Příklad letáku pro pacienty - hypertenze

8.7

Příklad letáku pro pacienty - bolesti v zádech

8.8

Příklad informačního letáku pro pacienty před gynekologickým výkonem

9.               Návrh evropského standardu zdravotní dokumentace praktického lékaře

10.             Doporučené zdroje a použitá literatura

Objednat

Poradenský servis

K tomuto software se nevztahuje poradenský servis zdarma.

Ukázka

Aktualizace

K tomuto software se nevztahuje pravidelný aktualizační servis.


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Květa Štěpaníková - stepanikova@dashofer.cz