E-dokument

Vymáhání pohledávek za členem SVJ - tipy a příklady z praxe

Počet stran: 40

E-dokument „Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe“ vychází ze zkušeností autorek i členů výborů SV a nabízí názorný postup vymáhání pohledávek za členem společenství vlastníků podle aktuálních předpisů.

E-dokument „Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe“ vychází ze zkušeností autorek i členů výborů SVJ a nabízí názorný postup vymáhání pohledávek za členem společenství vlastníků podle aktuálních předpisů.

Autorky e-dokumentu Mgr. Adriana Kvítková a Ing. Lenka Haráková nabízí tipy na preferované vyrovnání dluhu bez asistence soudu, nechybí tipy pro zahájení soudního řízení mířícího k vykonavatelnému právnímu titulu, na základě kterého je společenství vlastníků jednotek oprávněno uspokojit svou pohledávku v rámci exekučního řízení.

Návod k vymáhání pohledávek je doplněn příklady, postupy účtování, řešeními nejčastěji kladených dotazů a vzorem žaloby na zaplacení dlužné částky. 

Autoři

Hlavní autorka Mgr. Adriana Kvítková dlouhodobě zodpovídá dotazy zákazníků produktů našeho nakladatelství v oboru správy nemovitostí, v Advokátní kanceláři Bultas | Kvítková řeší mimo jiné případy z oblasti práva občanského, korporátního a práva nemovitostí.

Autorka účetního a daňového pohledu na pohledávky za členem SVJ Ing. Lenka Haráková je referentkou ekonomického oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev a členkou autorského kolektivu publikací Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor a Společenství vlastníků jednotek aktuálně.

Obsah

 1. Úvod
 2. Platební povinnosti člena SV
 3. Následky prodlení s úhradou dluhu
  • Zákonný úrok z prodlení
  • Další možné sankce pro případ prodlení
 4. Mimosoudní řešení pohledávek za členem SV
  • Uzavření dohody o splnění dluhu ve splátkách, započtení pohledávek, uznání dluhu
  • Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 5. Soudní vymáhání pohledávek za členem SV
  • Předběžné opatření
  • Zkrácené řízení
  • Průběh soudního řízení
 6. Exekuce
 7. Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členem SV
  • Převod jednotky
  • Úmrtí vlastníka
  • Prodej bytu v exekuci
 8. Otázky spojené se vznikem pohledávek
  • Uveřejňování dlužníků
  • Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení
  • Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SV
 9. Další otázky a odpovědi z praxe
 10. Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky

Proč si produkt objednat

S e-dokumentem „Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe“ získáte:

 • názorný postup vymáhání pohledávek za členem společenství vlastníků,
 • tipy pro levné a rychlé řešení sporu,
 • text vzniklý na základě advokátní praxe hlavní autorky,
 • komplexní pojetí tématu z pohledu občanskéhozákoníku, občanského soudního řádu, zákona o ochraně osobních údajů, notářského a exekučního řádu, insolvenčního zákona a dalších,
 • účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SV,
 • vzor žaloby na zaplacení dlužné částky,
 • příklady zaměřené na specifické situace, např. vymáhání v rámci dědického řízení, vyhlášení osobního bankrotu aj.

Ukázka

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách

Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SV

Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SV

Vzor žaloby na zaplacení příspěvku na správu domu a pozemku

Vzor žaloby na zaplacení příspěvku na správu domu a pozemku

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz