Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
E-dokument

Vymáhání pohledávek za členem SVJ - tipy a příklady z praxe

E-dokument „Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe“ vychází ze zkušeností autorek i členů výborů SVJ a nabízí názorný postup vymáhání pohledávek za členem společenství vlastníků podle aktuálních předpisů.

Autorky e-dokumentu Mgr. Adriana Kvítková a Ing. Lenka Haráková nabízí tipy na preferované vyrovnání dluhu bez asistence soudu, nechybí tipy pro zahájení soudního řízení mířícího k vykonavatelnému právnímu titulu, na základě kterého je společenství vlastníků jednotek oprávněno uspokojit svou pohledávku v rámci exekučního řízení.

Návod k vymáhání pohledávek je doplněn příklady, postupy účtování, řešeními nejčastěji kladených dotazů a vzorem žaloby na zaplacení dlužné částky. Aktualizováno k 1. 6. 2016.

Autoři

Hlavní autorka Mgr. Adriana Kvítková dlouhodobě zodpovídá dotazy zákazníků produktů našeho nakladatelství v oboru správy nemovitostí, v Advokátní kanceláři Bultas | Kvítková řeší mimo jiné případy z oblasti práva občanského, korporátního a práva nemovitostí.

Autorka účetního a daňového pohledu na pohledávky za členem SVJ Ing. Lenka Haráková je referentkou ekonomického oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev a členkou autorského kolektivu publikací Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor, Praktický rádce pro společenství vlastníků jednotek, Společenství vlastníků jednotek aktuálně.

Obsah

 1. Úvod
 2. Platební povinnosti člena SV
 3. Následky prodlení s úhradou dluhu
  • Zákonný úrok z prodlení
  • Další možné sankce pro případ prodlení
 4. Mimosoudní řešení pohledávek za členem SV
  • Uzavření dohody o splnění dluhu ve splátkách, započtení pohledávek, uznání dluhu
  • Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 5. Soudní vymáhání pohledávek za členem SV
  • Předběžné opatření
  • Zkrácené řízení
  • Průběh soudního řízení
 6. Exekuce
 7. Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členem SV
  • Převod jednotky
  • Úmrtí vlastníka
  • Prodej bytu v exekuci
 8. Otázky spojené se vznikem pohledávek
  • Uveřejňování dlužníků
  • Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení
  • Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SV
 9. Další otázky a odpovědi z praxe
 10. Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky

Ukázka


Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Jan Polívka - polivka@dashofer.cz