Brožura

Zákoník práce

Formát: A4, Počet stran: 148, ISBN 978-80-7635-061-8

Aktuální znění zákoníku práce. Díky grafickému zvýraznění novelou vynechaného textu a nového textu na první pohled vidíte, co se změnilo.

Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Změny přinášející novely právních předpisů jsou různé, některé jsou zásadní, jiné kolikrát nahrazují celá ustanovení, ačkoliv jde vlastně jen o přeformulování vět a žádnou věcnou změnu nepřinášejí.

Proto jistě oceníte úplné znění zákoníku práce, kde uvidíte naráz nově vložený text i text rušený. Aniž byste museli srovnávat znění zákoníku práce ze dvou zdrojů – starou a novou účinnost. Kroužková vazba Vám umožní lepší manipulaci se zákonem.

Změny k 1. 1. 2021

  K 1. 1. 2021 nabývají účinnosti důležité body novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb. Novela zákoníku práce přináší zejména 

  • změnu výpočtu práva na dovolenou,
  • ukotvení sdíleného pracovního místa,
  • změny v oblasti pracovního volna na akce pro děti a mládež
  • navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
  • nově přibývá náhrada pro případ, že zaměstnanec sice nezemře, ale dojde v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ke zvlášť závažnému ublížení na jeho zdraví.

  Dále dochází ke změnám v právních předpisech, které doprovázejí zákoník práce:

  • zvýšení minimální mzdy,
  • změna sazeb pro výpočet cestovních náhrad,
  • změny platových tabulek a další.

  Hlavními změnami v předpise Vás provede v úvodu brožury komentář novinek. Díky poznámkám u paragrafů o minimální mzdě a cestovních náhradách máte k dispozici aktuální sazby. Na konci brožury najdete seznam všech doprovodných právních předpisů k zákoníku práce.

   

  Obsah

  Sešit zákoníku práce obsahuje:

  • Obsah zákoníku práce – zlepší orientaci v zákoně díky tomu, že pohromadě vidíte názvy jednotlivých částí, hlav, oddílů a paragrafů – snáze tak vyhledáte konkrétní ustanovení, u kterého neznáte číslo paragrafu.
   • Navíc zde najdete i pojmenování paragrafů, které v úplném znění název nemají. Díky tomu se snáze v předpisech zorientujete a rychle najdete řešení Vašeho problému.
  • Komentář legislativní změny – zjistíte ihned, jaké změny nastaly a do kterých paragrafů se máte podívat.
  • Aktuální úplné znění zákona.
  • Seznam všech prováděcích předpisů zákoníku práce – zapracované v tabulce s přesnými paragrafy, kterých se dané prováděcí předpisy týkají.

  Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
  Edita Klímová - klimova@dashofer.cz