Brožura

Zákoník práce

Aktualizace brožury k 30. 7. 2020 zdarma

Formát: A4, Počet stran: 134, ISBN 978-80-7635-001-4

Aktuální znění zákoníku práce. Díky grafickému zvýraznění novelou vynechaného textu a nového textu na první pohled vidíte, co se změnilo.

Vydání aktuální od 1. 6. 2020 + aktualizované znění od 30. 7. 2020 jako BONUS!

Cena znění účinné od 1. 6. 2020: 390 Kč + DPH, poštovné, balné

Cena aktualizace k 30. 7. 2020: 0 Kč

Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Změny přinášející novely právních předpisů jsou různé, některé jsou zásadní, jiné kolikrát nahrazují celá ustanovení, ačkoliv jde vlastně jen o přeformulování vět a žádnou věcnou změnu nepřinášejí.

Proto jistě oceníte úplné znění zákoníku práce, kde uvidíte naráz nově vložený text i text rušený. Aniž byste museli srovnávat znění zákoníku práce ze dvou zdrojů – starou a novou účinnost. Kroužková vazba Vám umožní lepší manipulaci se zákonem.

AKCE 1 + 1

zahrnuje:

Ihned aktuální úplné znění zákoníku práce účinné k 1. 6. 2020, které obsahuje:

 • zapracovanou novelu zákonem č. 366/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, týkající se odpovědnosti za škodu u dětí z mateřských škol (§ 391 ZP) - účinným k 1. 6. 2020,
 • seznam doprovodných právních předpisů aktuální pro rok 2020,
 • sazby cestovních náhrad a výše minimální mzdy pro rok 2020.

Po schválení návhru novely úplné znění zákoníku práce účinné k 30. 7. 2020:

 • Novela zákoníku práce přinese zejména 

  • ukotvení sdíleného pracovního místa,
  • zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli,
  • vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do ČR,
  • navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
  • změnu výpočtu práva na dovolenou.
 • Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti 30. července 2020 s tím, že některé změny nastanou s účinností od 1. ledna 2021. Úplné znění graficky odlišuje obě účinnosti novely - na první pohled uvidíte, co od kdy platí.

 

Obsah

Sešit zákoníku práce obsahuje:

 • Obsah zákoníku práce – zlepší orientaci v zákoně díky tomu, že pohromadě vidíte názvy jednotlivých částí, hlav, oddílů a paragrafů – snáze tak vyhledáte konkrétní ustanovení, u kterého neznáte číslo paragrafu.
  • Navíc zde najdete i pojmenování paragrafů, které v úplném znění název nemají. Díky tomu se snáze v předpisech zorientujete a rychle najdete řešení Vašeho problému.
 • Komentář legislativní změny – zjistíte ihned, jaké změny nastaly a do kterých paragrafů se máte podívat.
 • Aktuální úplné znění zákona.
 • Seznam všech prováděcích předpisů zákoníku práce – zapracované v tabulce s přesnými paragrafy, kterých se dané prováděcí předpisy týkají.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz