Brožura

Zákoník práce

Znění účinné k 30. 7. 2020

Formát: A4, Počet stran: 162, ISBN 978-80-7635-040-3

Aktuální znění zákoníku práce. Díky grafickému zvýraznění novelou vynechaného textu a nového textu na první pohled vidíte, co se změnilo.

Aktualizované znění účinné k 30. 7. 2020

Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Změny přinášející novely právních předpisů jsou různé, některé jsou zásadní, jiné kolikrát nahrazují celá ustanovení, ačkoliv jde vlastně jen o přeformulování vět a žádnou věcnou změnu nepřinášejí.

Proto jistě oceníte úplné znění zákoníku práce, kde uvidíte naráz nově vložený text i text rušený. Aniž byste museli srovnávat znění zákoníku práce ze dvou zdrojů – starou a novou účinnost. Kroužková vazba Vám umožní lepší manipulaci se zákonem.

Změny k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021

Novela zákoníku práce (zákonem č. 285/2020 Sb.) má rozdělenou účinnost – některé změny nastanou již ke dni 30. 7. 2020, na ostatní si počkáme ke dni 1. 1. 2021.

 • Novela zákoníku práce přináší zejména 

  • změny v oblasti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo jeho vzdání se, potvrzení o zaměstnání, pracovní doby, odměňování, průměrného výdělku, cestovních náhrad,
  • zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli,
  • vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do ČR,
  • navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
  • ukotvení sdíleného pracovního místa,
  • změnu výpočtu práva na dovolenou.

Úplné znění odlišuje obě účinnosti novely - na první pohled uvidíte, co od kdy platí.

 

Obsah

Sešit zákoníku práce obsahuje:

 • Obsah zákoníku práce – zlepší orientaci v zákoně díky tomu, že pohromadě vidíte názvy jednotlivých částí, hlav, oddílů a paragrafů – snáze tak vyhledáte konkrétní ustanovení, u kterého neznáte číslo paragrafu.
  • Navíc zde najdete i pojmenování paragrafů, které v úplném znění název nemají. Díky tomu se snáze v předpisech zorientujete a rychle najdete řešení Vašeho problému.
 • Komentář legislativní změny – zjistíte ihned, jaké změny nastaly a do kterých paragrafů se máte podívat.
 • Aktuální úplné znění zákona.
 • Seznam všech prováděcích předpisů zákoníku práce – zapracované v tabulce s přesnými paragrafy, kterých se dané prováděcí předpisy týkají.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Edita Klímová - klimova@dashofer.cz