Brožura

Zdravotnická dokumentace - průvodce vyhláškou a vzory

Formát: A4, Počet stran: 54, ISBN 978-80-7635-086-1

Přemýšlíte o převodu zdravotnické dokumentace z listinné formy do formy elektronické? A nejste si jisti, jaké podmínky musíte splnit? Poradí vám naše příručka.

Díky této příručce budete mít všechny povinnosti spojené s vedením zdravotnické dokumentace v malíčku, o to více času můžete věnovat svým pacientům.

Nechte se provést vyhláškou o zdravotnické dokumentaci a dalšími právními předpisy upravujícími povinnost vést zdravotnickou dokumentaci.

Seznámíme vás s formami a povinnostmi při vedení zdravotnické dokumentace. Důraz klademe zejména na komentář a vysvětlení vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která byla v letech 2018 a 2020 významně novelizována. Autor publikace se na tato nová a upravená ustanovení speciálně zaměřil, abyste měli  k dispozici ty nejaktuální informace.

Nezapomínejte, že zdravotnická dokumentace obsahuje citlivé údaje o pacientech, proto je nutné s podklady zacházet maximálně obezřetně a jejich obsah zpřístupňovat pouze okruhu osob, které jsou k tomu oprávněny.

Součástí publikace jsou rovněž vzorové dokumety (výpis ze zdravotnické dokumentace, propouštěcí zpráva, lékařský posudek), které jsi můžete stáhnout a vytisknout na Zákaznickém portálu 24 (více informací najdete zde). V elektronické podobě zde naleznete, kromě již zmiňovaných vzorů, vždy aktuální právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a další aktuální a doplňující informace.

Zakoupíte-li si naši brožurku, máte nárok na bezplatný odpovědní servis . Autor publikace Mgr. Bc. Martin Kůs vám rád poradí - vaše dotazy posílejte e-mailem na: info@dashofer.cz.

Autoři

Mgr. Bc. Martin Kůs - advokát v Praze

Obsah

1. Právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci

  • Formy vedení zdravotnické dokumentace
  • Povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace
  • Pacientský souhrn
  • Vedení zdravotnické dokumentace a soudní spory

2. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

  • Komentované znění vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
  • Přílohy k vyhlášce č. 98/2012 Sb.

3. Vzory

  • Výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance/uchazeče o zaměstnání
  • Vyžádání dalších zdravotních služeb (žádanka)
  • Propouštěcí zpráva
  • Lékařský posudek

Ukázka

Zdravotnická dokumentace - průvodce vyhláškou a vzory - Ukázka

Zákaznický portál 24

Součásí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na:

Zákaznický portál 24

V elektronické podobě v něm naleznete právní předpisy upravující povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, vzory ke stažení a další aktuální informace týkající se této problematiky.

Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.

Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?

Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví:
Ing. Andrea Zajícová - zajicova@dashofer.cz